Notenbalk-, systeem- en expressietekst

6 maanden geleden bijgewerkt

  Overzicht

  Notenbalktekst en Systeemtekst zijn objecten voor de weergave doeleinden die hieronder zijn vermeld. Ze kunnen optioneel het afspelen van MuseScore beïnvloeden, alleen het gedeelte na de bijbehorende noot of rust wordt beïnvloed.

  - Toepassen van swing- en straight-ritme (notenbalk- en systeemtekst).
  - Partituur- en deeltitels toepassen.
  - Capo afspelen voor gitaristen (notenbalktekst, alleen voor Musescore 4.0.2 en eerder. Voor Musescore 4.1.0 en hoger gebruik in plaats daarvan het nieuwe capo's toepassen hoofdstuk.)
  - Andere algemene doeleinden niet alleen gedekt door andere tekst soorten. Verschillende soorten op tekst gebaseerde objecten zijn niet uitwisselbaar, zie Soorten tekst.

  Expressietekst objecten geven muzikale expressies en uitvoerings-indicaties aan. Ze hebben geen invloed op het afspelen van MuseScore. Om dynamiek aan te geven en tegelijkertijd afspelen te creëren, gebruik je Dynamiek symbolen. Om het tempo tegelijkertijd aan te geven en te beïnvloeden, gebruik je Tempomarkeringen.

  Overeenkomst en verschil tussen notenbalk- en systeemtekst

  Notenbalk- en Systeemtekst zijn qua gedrag en functie vergelijkbaar.

  • Beiden hechten zich aan een noot of rust.
  • Beide kunnen zo worden ingesteld dat ze effect hebben op audio gemaakt door MuseScore's Synthesizer, een Notenbalktekst heeft alleen invloed op het MuseScore Instrument waartoe die noot behoort, een Systeemtekst heeft invloed op alle MuseScore-instrumenten in een partituur.
  • Notenbalkteksten zijn verborgen samen met de optie "Lege notenbalken in systeem verbergen" (en de suboptie "Lege notenbalken in het eerste systeem niet verbergen") onder het venster "Stijl": "Partituur", zie Sjablonen en stijlen.
  • Een Notenbalktekst verschijnt alleen in de MuseScore partij(en) waarin het MuseScore-instrument voorkomt. Systeemtekst verschijnt in alle MuseScore-partijen.
  • Nieuwe Systeemtekst wordt boven de bovenste notenbalk van elke systeem (opmaak concept) geplaatst.

  Notenbalktekst toevoegen aan je partituur

  1. Selecteer een noot.
  2. Gebruik een van de volgende methoden:
   • Druk op Ctrl+T.
   • Selecteer in het menu Voeg toeTekstNotenbalktekst.
   • Klik op het pictogram "Notenbalktekst" in het Tekst palet.
  3. Typ de gewenste tekst in het kader.

  Je kunt ook het pictogram "Notenbalktekst" naar een noot in de partituur slepen voordat je de gewenste tekst invoert.

  Expressietekst toevoegen aan je partituur

  1. Selecteer een noot.
  2. Gebruik een van de volgende methoden:
   • Druk op Ctrl+E.
   • Selecteer in het menu Voeg toeTekstExpressietekst.
   • Klik op het pictogram "Expressie" in het Tekst palet
  3. Typ de gewenste tekst in het selectiekader.

  Je kunt ook het pictogram "Expressie" naar een noot in de partituur slepen voordat je de gewenste tekst invoert.

  Systeemtekst toevoegen aan je partituur

  1. Selecteer een noot.
  2. Gebruik een van de volgende methoden:
   • Druk op Ctrl+Shift+T.
   • Selecteer in het menu Voeg toeTekstSysteemtekst.
   • Klik op het pictogram "Systeemtekst" in het Tekst palet
  3. Typ de gewenste tekst in het kader.

  Je kunt ook het pictogram "Systeemtekst" naar een noot in de partituur slepen voordat je de gewenste tekst invoert.

  Systeemtekst herhalen op andere notenbalken

  Nieuwe Systeemtekst verschijnt automatisch boven de bovenste notenbalk van het systeem (opmaak concept). Als je een gelijkaardige indicatie nodig hebt op een andere balk, voeg die dan toe aan die balk met behulp van notenbalktekst.

  Sommige sjablonen hebben een extra functie. Wanneer je een systeemtekst aanmaakt, wordt deze automatisch gedupliceerd en net boven een andere lagere notenbalk weergegeven. Als een van beide exemplaren van het object wordt bewerkt, wordt de inhoud van beide bijgewerkt. Als een van beide wordt verwijderd, worden beide verwijderd. Deze sjablonen omvatten:

  • Symfonieorkest: gedupliceerd en boven viool weergegeven.
  • Klassiek orkest: gedupliceerd en weergegeven boven viool.
  • SATB + Piano: gedupliceerd en weergegeven boven piano.
  • SATB + Orgel: gedupliceerd en boven orgel weergegeven.
  • SATB Closed Score + Piano: gedupliceerd en weergegeven boven piano.
  • SATB Closed Score + Orgel: gedupliceerd en boven orgel weergegeven.

  Eigenschappen

  Bewerk eigenschappen van geselecteerde notenbalktekst-, systeemtekst- en expressietekstobject(en) in het Eigenschappen paneel. Tekstgerelateerde instellingen worden behandeld in het hoofdstuk Tekst opmaken.

  Notenbalk- en systeemtekst kunnen optioneel het afspelen beïnvloeden. Afspeel gerelateerde instellingen kunnen worden bewerkt in de "Notenbalktekst-eigenschappen" en "Systeemtekst-eigenschappen" vensters. Wanneer een notenbalk- of systeemtekst wordt gedupliceerd of hergebruikt via een aangepast palet, dan worden de afspeelinstellingen opnieuw gebruikt.

  Een expressietekst kan worden toegevoegd aan een noot waaraan al een dynamiek-symbool is gekoppeld. Als je dit doet, wordt het uitgelijnd op het dynamiek symbool. Dit gedrag en de eigenschap Eigenschappen: Expressie: Uitlijnen op dynamiek wordt uitgelegd in het hoofdstuk Dynamiek.

  Notenbalktekst-eigenschappen venster

  Notenbalktekst-eigenschappen, voor swing- en capo-instellingen, zijn als volgt toegankelijk:

  1. Klik met de rechtermuisknop op het tekstobject
  2. Selecteer Notenbalktekst-eigenschappen
  3. Kies een van de volgende tabbladen:

  Systeemtekst-eigenschappen venster

  Het venster "Systeemtekst-eigenschappen" heeft slechts één tabblad, het Swing-instellingen.

  Stijl

  Zie hoofdhoofdstuk Sjablonen en stijlen.

  "Stijl voor tekst binnen notenbalktekst" is speciaal, zie Tekst opmaken.

  • Waarden van de "Stijl voor notenbalktekst" kunnen worden bewerkt in Opmaak→Stijl→Notenbalktekst.
  • Waarden van de "Stijl voor expressietekst" kunnen worden bewerkt in Opmaak→Stijl→Expressietekst
  • Waarden van de "Stijl voor tekst in notenbalktekst" kunnen worden bewerkt in Opmaak→Stijl→Tekststijlen→Notenbalk
  • Waarden van de "Stijl voor tekst in systeemtekst" kunnen worden bewerkt in Opmaak→Stijl→Tekststijlen→Systeem
  • Waarden van de "Stijl voor tekst in expressietekst" kunnen worden bewerkt in Opmaak→Stijl→Tekststijlen→Expressie

   Notenbalktekst stijl