Noten en rusten invoeren

3 maanden geleden bijgewerkt

  In dit hoofdstuk wordt het schrijven van muziek voor standaard notenbalken uitgelegd, zie ook de hoofdstukken tablatuur en percussie.

  Overzicht

  MuseScore ondersteunt het invoeren van muziek via een computertoetsenbord, een muis, een MIDI-keyboard of MuseScore's virtuele pianoklavier. Het gebruik van de invoermethode via het computertoetsenbord is snel en eenvoudig: kies eenvoudigweg een duur en typ vervolgens de toonhoogtenaam (A-G) voor een noot of een 0 (nul) voor een rust.

  MuseScore ondersteunt vrijwel onbeperkt ongedaan maken om invoerfouten ongedaan te maken. Klik op de knop Ongedaan maken helemaal rechts op de werkbalk of gebruik de standaard sneltoets Ctrl+Z (Mac: Cmd+Z).

  Noten invoeren

  In dit hoofdstuk wordt de standaardinvoermodus, staptijd, uitgelegd, waarbij noten en rusten één voor één worden ingevoerd. Het is gebaseerd op de logica dat, wanneer een nieuwe noot of rust door de gebruiker wordt toegevoegd, de daaropvolgende noten en rusten hun duur (nootwaarde of lengte) automatisch aanpassen zonder het totale aantal tellen in welke maat dan ook te beïnvloeden. Zie ook het hoofdstuk Alternatieve invoermethoden voor noten.

  Een startpunt selecteren

  Om een noot of rust aan de partituur toe te voegen, begin je met het selecteren van een locatie om te beginnen met invoeren. Je kunt de muis of de toetsenbord navigatie commando's gebruiken.

  Een startpunt selecteren

  Noteninvoermodus starten

  Ga vervolgens naar de noteminvoermodus door op het penpictogram in de werkbalk te klikken of door de sneltoets N te gebruiken. Er is nu een noteninvoercursor zichtbaar; het is het dunne en lichtblauwe vak met een donkerblauwe linkerrand die de hele notenbalk omspant. Het geeft aan dat het momenteel in de noteninvoermodus staat. Het vak wordt op de tijd- of telpositie geplaatst waaraan de volgende ingevoerde noot of rust wordt toegevoegd.

  Noteninvoermodus starten

  Als je bent vergeten om eerst een startlocatie te selecteren, dan zal MuseScore de cursor op de laatste invoerpositie plaatsen of op een andere logische plaats, dus zorg ervoor dat de cursor op de gewenste plek staat.

  Eenmaal in de noteninvoermodus voer je noten van links naar rechts in door eerst een duur te selecteren en vervolgens een toonhoogte of rust in te voeren. Wanneer je klaar bent met het invoeren van noten op deze locatie en klaar bent om iets anders te doen - bijvoorbeeld noten invoeren op een andere locatie, andere markeringen toevoegen of andere bewerkingen uitvoeren zoals kopiëren en plakken - kun je de noteninvoermodus verlaten door op de noteninvoermodus knop te klikken of nogmaals op N te drukken. Je kunt ook op Esc drukken om vanuit nootinvoer of een andere modus terug te keren naar de normale modus.

  Duur selecteren

  Selecteer in de noteninvoermodus een nootwaarde voor de volgende noot die moet worden ingevoerd door:

  • Klikken op een corresponderend nootpictogram in de Noteninvoer werkbalk (direct boven het partituurvenster)
  • Voer de sneltoets 19 in die overeenkomt met de gewenste duur

   Duur in de werkbalk

  De sneltoetsen op het toetsenbord zijn ontworpen om efficiënt en gemakkelijk te onthouden te zijn. De meest voorkomende nootwaarden zijn achtste, kwart en halve en deze worden gekozen met de toetsen 4, 5 en 6 (de middelste rij van een numeriek toetsenbord). Kortere nootwaarden worden gekozen door kleinere getallen, langere waarden door grotere getallen. De volledige lijst is als volgt:

  • 64ste : 1
  • 32ste : 2
  • 16de : 3
  • Achtste : 4
  • Kwart : 5
  • Halve : 6
  • Hele : 7
  • Dubbel hele : 8
  • Longa: 9
  • Punt: . (verandert de selectie in een gepunteerde noot/rust)

  Andere lengtes, inclusief dubbele punten en 128ste noten, kunnen worden geselecteerd door het aanpassen van de werkbalk en/of eigen sneltoetsen definiëren.

  Opmerking: het is ook mogelijk om de duur selecteren met behulp van een MIDI-keyboard, als je van tevoren de toetsen instelt die je hiervoor wilt gebruiken.

  Toonhoogte selecteren

  Nadat je een duur hebt geselecteerd, kun je toonhoogtes invoeren met behulp van het computertoetsenbord, de muis, het MIDI-keyboard of het virtuele pianoklavier.

  Toonhoogte selecteren met het computertoetsenbord

  Dit is normaal gesproken de meest efficiënte manier om noten in MuseScore in te voeren.

  Om een noot van een bepaalde toonhoogte in te voeren met het toetsenbord van de computer, druk je gewoon op de overeenkomstige letter (AG) op je computertoetsenbord.

  Toonhoogte selecteren

  Noten die op deze manier worden ingevoerd, vervangen eventuele rusten of noten die al aanwezig zijn op de plaats van de cursor. Om een noot aan een bestaande noot of akkoord toe te voegen, druk je op Shift terwijl je de noot invoert. Zie het gedeelte over akkoorden hieronder voor meer informatie.

  Bij het invoeren van noten op letternaam, zal MuseScore het octaaf kiezen dat het dichtst bij de vorige noot op die notenbalk ligt. Dit werkt goed voor passages die meestal met stappen en kleine sprongen bewegen. Gebruik Ctrl+ en Ctrl+ (Mac: Cmd+ en Cmd+) als je het octaaf moet wijzigen voor een grotere sprong om de toonhoogte van de eerder ingevoerde noot met een octaaf te verhogen of te verlagen.

  Toonhoogte selecteren met de muis

  Om een noot in te voeren met de muis, plaats je de muis op de gewenste plaats in de notenbalk en klik je vervolgens. De muiscursor toont je een voorbeeld van de notitie die je gaat invoeren om je te helpen deze nauwkeurig te plaatsen.

  Muiscursor

  Als er al noten staan op de plaats waar je een nieuwe noot invoert, dan wordt de nieuwe noot erboven of eronder toegevoegd. Om in plaats daarvan bestaande noten te vervangen, druk je op Shift terwijl je de nieuwe noot invoert.

  Het kan met deze methode moeilijk zijn om noten ver boven of onder een notenbalk in te voeren, omdat MuseScore klikken ver van de bedoelde notenbalk kan interpreteren als een poging om noten in te voeren op de notenbalk erboven of eronder. Probeer in plaats daarvan de noot een octaaf lager of hoger in te voeren en verhoog of verlaag de toonhoogte met Ctrl+ en Ctrl+ (Mac: Cmd+ en Cmd+).

  Opmerking: hoewel je normaal gesproken noten van links naar rechts zou invoeren, kun je met de muisinvoermethode eigenlijk een noot invoeren op elke locatie waar een bestaande noot of rust moet worden geplaatst/vervangen.

  Toonhoogte selecteren met een MIDI-keyboard

  Als je een MIDI-keyboard hebt aangesloten, dan kun je noten invoeren door simpelweg op de overeenkomstige toetsen te drukken.

  Bij het spelen van noten op een MIDI-keyboard worden ze opeenvolgend ingevoerd zolang je elke toets volledig loslaat voordat je op de volgende drukt. Als je een toets indrukt voordat je de vorige toets loslaat, wordt de nieuwe noot boven of onder de vorige noot toegevoegd.

  Voor noten die zijn ingevoerd via het MIDI-keyboard en die buiten de huidige toonsoort vallen, worden automatisch voortekens toegepast, maar de spelling van het voorteken is misschien niet wat je bedoelt. Om de enharmonische spelling van een noot te wijzigen, druk je op J.

  Toonhoogte selecteren met het virtuele pianoklavier

  Je kunt ook noten invoeren met behulp van het Pianoklavier-venster op het scherm. Om dit weer te geven, gebruik je Weergave→Pianoklavier of druk je op de sneltoets P. Het venster kan op dezelfde manier worden gesloten.

  Virtueel pianoklavier

  Om een noot van een bepaalde toonhoogte in te voeren, klik je eenvoudig met de muis op de juiste pianotoets.

  Net als bij het computertoetsenbord vervangen noten die op deze manier worden ingevoerd alle bestaande noten of rusten. Om in plaats daarvan akkoorden te maken, houd je Shift ingedrukt terwijl je noten invoert.

  Opmerking: om de grootte van het toetsenbord te wijzigen, plaats je de muis in het venster en houd je Ctrl (Mac: Cmd) ingedrukt terwijl je omhoog of omlaag scrolt.

  Akkoorden invoeren

  Voor de toepassing van deze sectie zijn akkoorden alle combinaties van meerdere noten die allemaal op hetzelfde moment beginnen, allemaal dezelfde duur hebben en allemaal een enkele stem delen.

  Akkoorden invoeren

  Als je noten wilt invoeren die samen klinken maar op verschillende momenten beginnen, een verschillende duur hebben of aparte stemmen hebben, ga dan naar Stemmen. Tekst in de vorm van "Dm7" is een akkoord symbool, besproken in Akkoordsymbolen.

  Net als voor individuele noten, kunnen akkoorden worden ingevoerd via een computertoetsenbord, muis, MIDI-keyboard of virtueel pianoklavier. Met uitzondering van het MIDI-keyboard (waar je meerdere noten tegelijk kunt spelen), worden de noten nog steeds één voor één ingevoerd maar op een manier die MuseScore vertelt ze te combineren tot een akkoord in plaats van ze opeenvolgend toe te voegen.

  • Om een noot aan een akkoord toe te voegen met behulp van het computertoetsenbord, houd je Shift ingedrukt terwijl je de noot invoert
  • Om met de muis een noot aan een akkoord toe te voegen, klik je op de locatie waar je de noot wilt toevoegen
  • Om een noot aan een akkoord toe te voegen met behulp van een MIDI-keyboard, speel je alle noten tegelijkertijd of speel je ze een voor een, maar laat je geen toets los voordat je op de volgende drukt
  • Om een noot aan een akkoord toe te voegen met behulp van het virtuele pianoklavier, houd je Shift ingedrukt terwijl je de noot invoert

  Als je Shift+AG gebruikt om een noot aan een akkoord toe te voegen, zal de noot erboven worden toegevoegd. Je kunt ook de toe te voegen noot specificeren op basis van de interval boven of onder de huidig geselecteerde noot.

  • Om een interval boven de geselecteerde noot toe te voegen, gebruik je een van de volgende:
   • Selecteer in de menubalk Voeg toe→Intervallen en kies een interval uit de lijst of
   • Druk op Alt+1-9.
  • Voor intervallen onder de geselecteerde noot moet je een eigen aangepaste snelkoppeling toepassen (zie Voorkeuren).

  Rusten invoeren

  Rusten kunnen worden ingevoerd met behulp van het computertoetsenbord of de muis. De duur wordt op dezelfde manier geselecteerd als voor noten (bijv. met behulp van de werkbalk of sneltoetsen 19). Kies vervolgens in plaats van een toonhoogte in te voeren zoals je zou doen voor een noot, een van de volgende opties.

  • Met het computertoetsenbord: druk op 0 (nul)
  • Met de werkbalk voor het invoeren van noten: klik op het rustpictogram en klik vervolgens in de partituur
  • Met de muis: klik met de rechtermuisknop in de partituur

   Rusten invoeren

  Voortekens

  Voortekens

  Standaard voortekens (mol, herstellingsteken, kruis, dubbelmol, dubbelkruis) kunnen worden ingevoerd door er een te selecteren voordat je de toonhoogte invoert waarop het van toepassing is of door ze toe te voegen aan een reeds ingevoerde noot.

  Voorteken selecteren voor het invoeren van de toonhoogte

  Om een voorteken aan te geven dat moet worden toegepast op de volgende ingevoerde noot, kun je de knoppen op de Noteninvoer werkbalk boven de partituur of de corresponderende sneltoetsen gebruiken. Dit kan zowel voor als na het selecteren van de duur worden gedaan.

  Voortekens in de werkbalk

  De standaard sneltoetsen voor de voortekens zijn:

  • Mol : -
  • Kruis : +
  • Herstellingsteken : =

  In tegenstelling tot het selecteren van de duur - die van toepassing is op alle volgende noten totdat je deze wijzigt - wordt een voorteken alleen toegepast op de volgende ingevoerde noot. Maar de gebruikelijke regels van muzieknotatie zijn van toepassing, dus als je een mol toepast op een bepaalde noot, worden alle volgende noten die je invoert van dezelfde toonhoogte binnen dezelfde maat ook van een mol voorzien, ook al wordt er geen expliciet molteken voor toegevoegd van hen.

  Voorteken na het invoeren van de toonhoogte

  De juiste voortekens worden automatisch aan een noot toegevoegd wanneer je de toonhoogte verhoogt of verlaagt:

  • : verplaats de toonhoogte een halve toon omhoog (hierbij word een kruis gebruikt).
  • : verplaats de toonhoogte een halve toon omlaag (hierbij word een mol gebruikt).

  Je kunt ook een voorteken op een noot toepassen door op het juiste pictogram in het Voortekens palet te klikken. Dit palet bevat ook een groot aantal microtonale en andere speciale voortekens.

  Toevoegen van herinneringsvoortekens

  Hoewel de regels van de muzieknotatie zeggen dat een maatstreep een voorteken annuleert en dat elke noot op dezelfde notenbalklijn in de volgende maat terugkeert naar de toonhoogte die wordt aangegeven door de toonsoort, wordt het als een goede gewoonte beschouwd om een herinneringsvoortekens toe te voegen. Deze veranderen de toonhoogte van de noot niet, dus kunnen ze niet worden toegevoegd met de en toetsen. Elk van de andere hierboven beschreven methoden werkt echter.

  Hoewel haakjes of vierkante haken niet vereist zijn voor herinneringsvoortekens, kiezen sommige muziekschrijvers er toch voor om ze te gebruiken. Om haakjes of vierkante haken om een voorteken toe te voegen, moet je de noteninvoermodus tijdelijk verlaten, het voorteken selecteren en vervolgens het paneel Eigenschappen gebruiken om een type haakje te selecteren of op de haakjes of vierkante haken klikken in het gedeelte Meer van het palet Voortekens.

  Opmerking: er is ook een set plug-ins voorgeïnstalleerd met MuseScore die automatisch herinneringsvoortekens kan toevoegen als dat nodig is.

  Overbindingen

  Een overbinding is een gebogen lijn tussen twee noten met dezelfde toonhoogte, waarmee wordt aangegeven dat ze als één gecombineerde noot moeten worden gespeeld. Ook al lijken ze op elkaar, overbindingen moeten niet worden verward met legatobogen, die noten van verschillende toonhoogtes samenvoegen en legato articulatie aangeven.

  MuseScore maakt het heel gemakkelijk om een overbinding in te voeren. Omdat overbindingen altijd tussen noten met dezelfde toonhoogte zijn, hoef je de toonhoogte voor de tweede noot niet in te voeren - selecteer gewoon de duur en voer de overbinding in. MuseScore zal de noot automatisch toevoegen. Volg na het invoeren van de eerste noot deze stappen om de overbinding te maken:

  1. Selecteer de duur voor de tweede noot
  2. Klik op de overbindingsknop in de werkbalk of gebruik de snelkoppeling T

   Overbinding invoeren

  Het overbindings-commando voegt de tweede noot toe en koppelt deze in één stap aan de eerste. Als de eerste noot die je hebt ingevoerd deel uitmaakt van een akkoord, creëert het overbindings-commando in feite een heel tweede akkoord met dezelfde toonhoogtes als de eerste en verbindt alle noten.

  Overgebonden akkoord

  Opmerking: overbindingen verbinden normaal aangrenzende noten in dezelfde stem, maar MuseScore ondersteunt ook overbindingen tussen niet-aangrenzende noten en tussen noten in verschillende stemmen zoals beschreven in het gedeelte over bewerken.

  Zie ook