Maatrusten en meermaatsrusten

3 maanden geleden bijgewerkt

  Maatrust

  Een maatrust ziet eruit als een hele rust, maar is gecentreerd binnen een maat en geeft aan dat de hele maat (of een stem erin) stil is.

  Maatrust

  Het wordt gebruikt in alle maatsoorten (behalve 4/2 en 8/4).

  Eén of meer volledige maatrusten maken

  Gebruik de volgende methode als alle geselecteerde maten "standaard" zijn, d.w.z. zonder aangepaste duur:

  1 Selecteer een maat of bereik van maten.
  2. Druk op Del (Mac: Backspace).

  Als een of meer van de maten een aangepaste duur bevat, gebruik dan de volgende methode:

  1. Selecteer een maat of bereik van maten.
  2. Druk op Ctrl+Shift+Del (Mac: Cmd +Shift+Backspace).

  Een volledige maatrust maken in een bepaalde stem

  1. Voer met de juiste stem een rust in die zich over de hele maat uitstrekt.
  2. Zorg ervoor dat de rust is geselecteerd en druk vervolgens op Ctrl+Shift+Del (Mac: Cmd+Shift+Backspace).

  Als de stem alleen rusten bevat, kun je de eerste rust selecteren en de conversie uitvoeren.

  Meermaatsrust

  Een meermaatsrust wordt gebruikt om een reeks lege maten aan te geven, waarbij het aantal maten wordt weergegeven door een cijfer boven/onder de notenbalk.

  Meermaatsrusen

  Meermaatsrusten in- en uitschakelen

  Meermaatsrusten kunnen aan/uit worden gezet met de sneltoets M of door "Meermaatsrusten" aan te vinken in OpmaakStijl…Rusten.

  Als meermaatsrusten zijn ingeschakeld, worden opeenvolgende reeksen van twee of meer lege maten standaard automatisch omgezet in meermaatsrusten.

  Om het minimale aantal lege maten te wijzigen dat nodig is om meermaatsrusten te triggeren:

  1. Kies in het menu OpmaakStijl…Rusten.
  2. Vink "Meermaatsrusten" aan (als de optie nog niet is ingeschakeld).
  3. Bewerk "Minimum aantal lege maten".

  Meermaatsrusten kunnen onafhankelijk van elkaar worden in- of uitgeschakeld in de (hoofd)partituur en (instrument)partijen.

  Meermaatsrusten onderbreken

  Meermaatsrusten worden automatisch onderbroken op belangrijke punten, zoals dubbele maatstrepen, repetitietekens, toonsoort- of maatsoortveranderingen, sectie-einden enz.

  Je kunt er echter voor kiezen om een meermaatsrust handmatig als volgt te onderbreken.

  1. Schakel meermaatsrusten uit (sneltoets M)
  2. Klik met de rechtermuisknop op de maat waar je de meermaatsrust wilt laten onderbreken en selecteer Maat-eigenschappen.
  3. Vink "Onderbreek meermaatsrust" aan.
  4. Klik op OK.
  5. Schakel meermaatsrusten weer in.

  Meermaatsrust eigenschappen

  Je kunt eigenschappen die specifiek zijn voor meermaatsrusten bewerken in het Meermaatsrust gedeelte van het Eigenschappen paneel:

  Getal zichtbaar: Dit vakje is standaard aangevinkt. Schakel het uit om het meermaatsgetal te verbergen.
  Positie getal: Pas de verticale positie van het meermaatsgetal aan, boven of onder de rust.

  Meermaatsrust stijl

  Sommige globale eigenschappen van meermaatsrusten kunnen worden ingesteld via OpmaakStijl…Maatnummers:

  Meermaatsrust nummers stijl instellingen

  Andere via OpmaakStijl…Rusten:

  Meermaatsrust stijl instellingen

  Zie ook

  Andere maat gerelateerde pagina's: