Kaders gebruiken voor extra inhoud

1 jaar geleden bijgewerkt

  Overzicht

  Een kader is een rechthoekige ruimte in de partituur waarin een of meer tekstobjecten of afbeeldingen kunnen worden ingevoegd. In het partituurvenster zijn de zijkanten van het kader gemarkeerd met stippellijnen (deze verschijnen niet in de afgedrukte partituur).

  Een kader kan een van de volgende drie typen zijn:

  • Verticaal kader: een rechthoek over de volledige breedte die wordt ingevoegd vóór het eerste systeem, na het laatste systeem of tussen systemen. Het kan meerdere tekstobjecten en/of afbeeldingen bevatten.
  • Tekstkader: een rechthoek over de volledige breedte die wordt ingevoegd voor het eerste systeem, na het laatste systeem of tussen systemen. Het mag slechts één tekstobject bevatten.
  • Horizontaal kader: Een rechthoek tussen twee maten die meerdere tekstobjecten en/of afbeeldingen kan bevatten.

  Opmerking: Hoewel je kaders kunt gebruiken om extra ruimte tussen systemen te creëren, kun je hiervoor het beste afstandshouders gebruiken.

  Gebruik van kaders

  Kaders worden gebruikt voor:

  • Het weergeven de titel, ondertitel, componist, arrangeur, tekstschrijver etc. bovenaan een partituur. Dit gebeurt automatisch voor nieuwe partituren als je de relevante details op pagina 2 van het Nieuwe Partituur venster hebt ingevuld.
  • Het weergeven van details van secties/delen binnen een partituur.
  • Het weergeven van liedteksten aan het einde van een nummer.
  • Een ruimte maken voor een coda

  enzovoort.

  Kaders toevoegen tussen of voor/na systemen

  Tekstkaders

  Een tekstkader is een rechthoek over de volledige breedte die voor het eerste systeem of na het laatste systeem of tussen systemen wordt geplaatst. Er kan (slechts) één tekstblok aan het kader worden toegevoegd. De hoogte van het kader wordt automatisch aangepast aan de hoogte van het tekstblok erin.

  Een tekstkader toevoegen

  1. Selecteer een maat of een kader
  2. Pas een van de volgende methoden toe:
   • In de menubalk selecteer Voeg toe→Kaders→Voeg tekstkader in.
   • Klik in het palet Opmaak op het pictogram "Voeg Tekstkader in".
   • Gebruik een eigen sneltoets "Voeg Tekstkader in" (je kunt dit instellen in het dialoogvenster Voorkeuren: sneltoetsen).

  Als de geselecteerde maat de eerste in het systeem is, wordt het kader gewoon boven het systeem geplaatst. Als de geselecteerde maat een andere is dan de eerste, wordt er een nieuw systeem gestart en verschijnt het kader erboven.

  Tekst toevoegen

  Om een tekstblok aan het tekstkader toe te voegen:

  1. Dubbelklik op het kader of klik met de rechtermuisknop op het kader en kies Bewerk element of selecteer het kader en gebruik de sneltoets F2 of Alt+Shift+E .
  2. Typ de gewenste tekst.

  De tekst heeft standaard de stijl "Kader", maar je kunt dit wijzigen met de "Tekststijl" optie op het tabblad Tekst van het Eigenschappen paneel. Je kunt de tekst opmaak op de gebruikelijke manier aanpassen.

  Verticale kaders

  Een verticaal kader is een rechthoek over de volledige breedte die voor het eerste systeem of na het laatste systeem wordt geplaatst of tussen systemen in. Aan het kader kunnen meerdere tekstblokken en/of afbeeldingen worden toegevoegd.

  Een verticaal kader toevoegen

  1. Selecteer een maat of een kader
  2. Pas een van de volgende methoden toe:
   • In de menubalk selecteer Voeg toe→Kaders→Voeg verticaal kader in.
   • Klik in het palet Opmaak op het pictogram "Voeg verticaal kader in".
   • Gebruik een eigen sneltoets "Voeg verticaal kader in" (je kunt dit instellen in het dialoogvenster Voorkeuren: sneltoetsen).

  Als de geselecteerde maat de eerste in het systeem is, wordt het kader gewoon boven het systeem geplaatst. Als de geselecteerde maat een andere is dan de eerste, wordt er een nieuw systeem gestart en verschijnt het kader erboven.

  Tekst toevoegen

  Om een tekstblok aan het verticale kader toe te voegen, pas je een van de volgende methoden toe:

  • Klik met de rechtermuisknop op het kader, selecteer Voeg toe en kies vervolgens een van de opties (tekst, titel, ondertitel, componist, tekstschrijver, partijnaam).
  • Selecteer het kader en kies in de menubalk Voeg toe→Tekst. Kies vervolgens een van de eerste vijf opties (titel, ondertitel, componist, tekstschrijver, partijnaam).
  • Selecteer het kader en gebruik sneltoetsen om tekstblokken toe te voegen (je kunt deze instellen in het dialoogvenster Voorkeuren: sneltoetsen).

  Een afbeelding toevoegen

  1. Klik met de rechtermuisknop op het verticale kader
  2. Selecteer Voeg toe→Afbeelding
  3. Zoek de afbeelding op en voeg deze toe vanuit het venster "Voeg afbeelding in".

  Formaat

  De hoogte van het verticale kader wordt automatisch aangepast aan de hoogte van de tekstblokken erin. Maar je kunt dit overschrijven met "Hoogte" op het tabblad Verticaal kader in het Eigenschappen paneel.

  Positie en uitlijning van de inhoud

  De positie van een tekstobject dat direct tegen de rand van een verticaal/tekstkader aanligt, kan worden gewijzigd door de relevante marge (Boven/Beneden/Links/Rechts) aan te passen in het tabblad Verticaal kader van het Eigenschappen paneel.

  Een links en bovenaan uitgelijnd tekstobject wordt bijvoorbeeld weggeduwd van de respectieve rand door de "Linkermarge" en/of "Bovenmarge" te vergroten, enzovoort.

  Ruimte

  In het tabblad Verticaal kader of Tekstkader van het Eigenschappen paneel past je "Ruimte boven" en "Ruimte onder" aan om extra ruimte boven/onder het kader te creëren.

  Kaders toevoegen tussen maten

  Horizontale kaders

  Een horizontaal kader wordt gebruikt om ruimte te creëren tussen de maten van een bepaald systeem met optionele tekst- en/of afbeeldingsinhoud.

  Een horizontaal kader toevoegen

  1. Selecteer een maat.
  2. Pas een van de volgende methoden toe:
   • In de menubalk selecteer Voeg toe→Kaders→Voeg horizontaal kader in.
   • Klik in het palet Opmaak op het pictogram "Voeg horizontaal kader in".
   • Gebruik een sneltoets "Voeg horizontaal kader in" (je kunt dit instellen in het dialoogvenster Voorkeuren: sneltoetsen).

  Het kader wordt ingevoegd tussen de geselecteerde maat en de daarop volgende.

  Tekst toevoegen

  Gebruik de volgende methoden om een tekstblok aan het horizontale kader toe te voegen:

  • Klik met de rechtermuisknop op het kader, selecteer Voeg toe→Tekst.

  Een afbeelding toevoegen

  1. Klik met de rechtermuisknop op het horizontale kader
  2. Selecteer Voeg toe→Afbeelding
  3. Zoek de afbeelding op en voeg deze toe vanuit het venster "Voeg afbeelding in".

  Formaat

  Je kunt de breedte van het kader aanpassen in het tabblad Horizontaal kader van het Eigenschappen paneel.

  Ruimte

  Je kunt de ruimte aan weerszijden van het horizontale kader aanpassen met "Vrije ruimte links" en "Vrije ruimte rechts" op het tabblad Horizontaal kader van het Eigenschappen paneel.

  Andere horizontale kader-eigenschappen

  • Toon haken, sleutels en toonsoort in de volgende maat

  Zie ook