Gitaar technieken

  Een bend toevoegen aan je partituur

  Bends worden gemaakt met de Bend/toonbuiging optie in het Gitaar palet.

  Een bend toevoegen

  Gebruik een van de volgende opties om een of meer bends aan de partituur toe te voegen:

  • Selecteer een of meer noten en klik op het bend/toonbuigingssymbool in het palet.
  • Sleep het bend/toonbuigingssymbool van het palet naar een noot.

  Er wordt een standaard bend aan de partituur toegevoegd. Je kunt deze bend aanpassen of kiezen uit een reeks alternatieven met "Bend/toonbuigingstype" in de Bend/toonbuiging gedeelte van het Eigenschappen paneel.

  Een bend bewerken

  De vorm en lengte van de bend kunnen worden bewerkt in de grafische weergave in het Bend/toonbuiging gedeelte van het Eigenschappen paneel:

  Grafische weergave van een bend

  Elk rood lijnsegment tussen blauwe knooppunten vertegenwoordigt één stap in de bend en elke stap strekt zich horizontaal uit over 1 sp. in de partituur. De helling van een lijn geeft aan of het een opwaartse, een neerwaartse of een vast te houden bend is. Dus de bovenstaande grafiek beschrijft een opwaartse buiging en deze wordt vervolgens vastgehouden - totale lengte 2sp.

  De verticale as van de grafiek vertegenwoordigt de hoeveelheid waarmee de toonhoogte omhoog of omlaag wordt gebogen. Eén eenheid (de zijde van een klein vierkantje) is gelijk aan een kwarttoon, 2 eenheden aan een halve toon, 4 eenheden aan een hele toon, enzovoort.

  Om nog een stap aan een bend toe te voegen

  • voeg nog een knooppunt toe door op het juiste snijpunt van de lijn te klikken.

  Om een bend stap te verwijderen

  • klik op het relevante knooppunt om het te verwijderen.

  Bend hoogte aanpassen

  De hoogte van de bend wordt automatisch aangepast zodat eventuele tekst net boven de notenbalk verschijnt. Deze hoogte kan indien nodig worden aangepast met een tijdelijke oplossing:

  1. Maak een andere noot verticaal boven de noot (de hoogte verkorten) of onder de noot (de hoogte verlengen) waarop je de bend wilt laten beginnen.
  2. Pas de bend toe op de nieuwe noot.
  3. Om de hoogte van de bend aan te passen verplaats je deze gemaakte noot verticaal zodat het bendsymbool de gewenste hoogte krijgt.
  4. Sleep het bendsymbool naar de juiste positie (naar de oorspronkelijke noot).
  5. Markeer de gemaakte noot als onzichtbaar en laat de niet afspelen (met behulp van het eigenschappen paneel).

  Bend positioneren

  Bends kunnen vrij worden verplaatst met behulp van de methoden die worden getoond in positie van elementen aanpassen.

  Een tremolohendel symbool toevoegen aan je partituur

  Tremolohendel symbolen zijn beschikbaar in het Gitaar palet (zoek naar de extra grote "V") en worden op dezelfde manier toegepast en aangepast als bendsymbolen (hierboven)—met een vergelijkbare grafische interface in het "Tremolohendel" gedeelte van het Eigenschappen paneel.

  Je kunt kiezen uit een reeks voorinstellingen in "Tremolo-balk type" of je eigen aangepaste versie maken.

  Een slide toevoegen aan je partituur

  Slide's zijn te vinden in het Arpeggio's en glissando's palet. Er zijn twee soorten:

  • Glissando-type slide's: deze lopen van de ene noot of akkoord naar de volgende.
   "tussen slide"
  • In / uit slides: gespeeld voor of na een noot, deze kunnen naar boven of naar beneden glijden.
   Slide's

  Slide's hebben standaard een afspeeleffect op de partituur. Je kunt dit uitschakelen door "Speel af" uit te schakelen in de sectie Algemeen van het Eigenschappen paneel.

  Een slide toevoegen

  Gebruik een van de volgende methoden:

  • Selecteer een of meer noten als startpunt en klik vervolgens op het gewenste slide pictogram in het palet.
  • Sleep de gewenste slide van het palet naar een noot.

  In het geval van tussen slide's die van het ene akkoord naar het volgende gaan, zal het programma waar mogelijk proberen de juiste noten te koppelen. Als verdere aanpassing nodig is, zie hieronder.

  Eigenschappen bewerken

  Voor tussen-slide's kunnen de volgende eigenschappen worden aangepast in het Glissando gedeelte van het Eigenschappen paneel.

  • Type: Kies tussen Recht of Golvend.
  • Laat tekst zien: Vink dit vakje aan om tekst weer te geven. Opmerking: als er niet genoeg ruimte tussen de noten is, wordt de tekst niet weergegeven.
  • Tekst: de tekst die boven de slide wordt weergegeven (indien aanwezig).

  Begin- en eindpunten van een slide aanpassen

  Tussen slide's:

  Een handgreep verticaal of horizontaal verplaatsen, van de ene noot naar de volgende:

  1. Selecteer de slide.
  2. Klik op de begin- of eindgreep.
   • Gebruik Shift+ om de handgreep van noot naar noot omhoog of omlaag te bewegen.
   • Gebruik Shift+ om de handgreep horizontaal te verplaatsen, van noot naar noot.

  Slides in/uit:

  Om de positie van de eindhandgreep aan te passen:

  1. Selecteer de slide.
  2. Klik op de aanpassinghandgreep.
  3. Sleep de handgreep of gebruik de pijlen op het toetsenbord.

  Een barre-lijn toevoegen aan je partituur

  Een barre-lijn is een tekstlijn getekend boven een gitaar notenbalk om aan te geven dat de passage een hele of halve barre vereist. Symbolen zoals de volgende komen vaak voor in gitaarmuziek:

  Volledige barre (2e fret):
  Volledige barre

  Halve barre (2e fret):
  Halve barre

  De C voor de Romeinse cijfers kan worden weggelaten en andere variaties in lijnstijl en tekst zijn mogelijk, aldus de uitgever.

  Om een barre toe te passen:

  1. Klik op de beginnoot voor de barre en klik vervolgens met shift-klik op de eindnoot om het bereik vast te stellen.
  2. Klik op het "Barre-lijn" symbool in het Gitaar palet.
  3. Pas de lijn en tekst naar wens aan.

  Om de lengte van een lijn aan te passen, zie het bereik van een lijn aanpassen.

  Hammer-on en pull-off symbolen toevoegen aan je partituur

  Hammer-on en pull-off symbolen worden genoteerd als bogen. Als je ook tekstannotaties nodig hebt, maak deze dan met notenbalktekst. Ze kunnen worden opgeslagen in een palet voor toekomstig gebruik (zie Elementen uit je partituur toevoegen).

  Harmonische noteren

  Standaard notenbalk

  Een natuurlijke harmonische kan op drie manieren worden genoteerd:

  • Op de toonhoogte van de open snaar waarop het wordt geproduceerd. Harmonische op de derde snaar verschijnen bijvoorbeeld als:
   Natuurlijke harmonische op de 3e snaar
  • Op de toonhoogte van de snaar fret waarop het wordt geproduceerd. Dezelfde harmonische verschijnen nu als:
   Natuurlijke harmonische bij snaar fret
  • Op werkelijke toonhoogte. Dezelfde harmonische verschijnen nu als:
   Natuurlijke harmonische op werkelijke toonhoogte

  Een annotatie, zoals "Nat. Har.", "N.H.", "Har.", wordt meestal bijgevoegd, evenals snaar- en fretgetallen. De nootkop kan standaard of ruitvormig zijn en open in plaats van zwart weergegeven. Fretgetallen kunnen Arabisch of Romeins zijn, enzovoort.

  Afspelen herstellen: Als de harmonische niet op de juiste toonhoogte worden afgespeeld, demp ze dan en creëer een verborgen stem die de harmonische op werkelijke toonhoogte bevat.

  Zie ook Harmonische notatie lezen op de klassieke gitaar (douglasniedt.com) - Engelstalig.

  Tablatuur

  Een natuurlijke harmonische in de tablatuur kan eenvoudig worden weergegeven als een fretmarkering, of kan worden gevolgd door een punt of worden omsloten door een ruit of een paar schuine haken. bijv.

  Harmonische in tablatuur

  Een paar schuine haken maken:

  1. Selecteer een harmonische en voeg notenbalktekst toe.
  2. Voer een "enkel naar links wijzend aanhalingsteken" (U2039) in, vervolgens een spatie en vervolgens een "enkel naar rechts wijzend aanhalingsteken" (U203A).
  3. Verplaats de tekst zodat deze over de fretmarkering komt te staan.
  4. Pas de lettergrootte van de notenbalktekst en de ruimte erin aan om de harmonische net te omsluiten.
  5. Sla het op in een palet voor toekomstig gebruik.

  Notenbalk/tablatuur paren

  Je moet ervoor zorgen dat de notenbalk/tablatuur-paren niet gekoppeld zijn, aangezien je elke notenbalk onafhankelijk van de andere moet kunnen bewerken.

  Gitaarvingerzetting noteren

  De soorten gitaarvingerzetting en hoe deze toe te passen worden uitgelegd in vingerzetting.