Alle standaard sneltoetsten

Maak op macOS de volgende vervangingen:

  • Vervang Ctrl door Cmd (of )
  • Vervang Alt door Option (of )
  • Vervang Home door Fn+Links
  • Vervang End door Fn+Rechts
  • Vervang PgUp door Fn+Omhoog
  • Vervang PgDn door Fn+Omlaag
  • Gebruik Fn met functietoetsen

Toetsenbord overzicht

Klik voor volledige resolutie. Printvriendelijke PDF-versie
QWERTY toetsenbord sneltoetsen afbeelding

Actie Windows/Linux macOS
Zoom in Ctrl+= Cmd+=
Zoom uit Ctrl+- Cmd+-
Zoom naar 100% Ctrl+0 Cmd+0
Ga naar eerste element in de partituur Ctrl+Home Cmd+Fn+Links
Ga naar laatste element in de partituur Ctrl+End Cmd+Fn+Rechts
Spring naar volgend scherm PgDn Fn+Omlaag
Spring naar vorig scherm PgUp Fn+Omhoog
Spring naar het begin van de eerste pagina Home Fn+Links
Spring naar het einde van de laatste pagina End Fn+Rechts
Spring naar volgende pagina Ctrl+PgDn Cmd+Fn+Omlaag
Spring naar vorige pagina Ctrl+PgUp Cmd+Fn+Omhoog
Zoek / ga naar Ctrl+F Cmd+F
Toegangkelijkheid: vraag positie op Shift+L Shift+L
Toon/verberg tijdslijn F12 Fn+F12

Partituur navigatie

Actie Windows/Linux macOS
Selecteer volgend akkoord Rechts Rechts
Selecteer vorig akkoord Links Links
Ga naar volgende maat Ctrl+Rechts Cmd+Rechts
Ga naar vorige maat Ctrl+Links Cmd+Links
Selecteer volgend element in partituur Alt+Rechts Option+Rechts
Selecteer vorig element in partituur Alt+Links Option+Links
Selecteer volgend element in notenbalk Ctrl+Alt+Shift+Rechts Cmd+Option+Shift+Rechts
Selecteer vorig element in notenbalk Ctrl+Alt+Shift+Links Cmd+Option+Shift+Links
Selecteer noot/rust erboven Alt+Omhoog Option+Omhoog
Selecteer noot/rust eronder Alt+Omlaag Option+Omlaag
Selecteer bovenste noot in akkoord Ctrl+Alt+Omhoog Cmd+Option+Omhoog
Selecteer onderste noot in akkoord Ctrl+Alt+Omlaag Cmd+Option+Omlaag
Ga naar bovenste notenbalk Alt+Shift+Omhoog Option+Shift+Omhoog
Ga naar onderste notenbalk Alt+Shift+Omlaag Option+Shift+Omlaag

Noot-invoer

Algemeen

Actie Windows/Linux macOS
Noot-invoer: schakel 'invoermodus' in/uit N N
Noot-invoer: schakel 'toonhoogteherstel modus' in/uit Ctrl+Shift+I Cmd+Shift+I
Noot-invoer: schakel 'invoeg modus' in/uit Ctrl+I Cmd+I
Toon/verberg pianoklavier P P
Gebruik stem 1 Ctrl+Alt+1 Cmd+Option+1
Gebruik stem 2 Ctrl+Alt+2 Cmd+Option+2
Gebruik stem 3 Ctrl+Alt+3 Cmd+Option+3
Gebruik stem 4 Ctrl+Alt+4 Cmd+Option+4

Duur

Actie Windows/Linux macOS
Duur instellen 19 19
Duur instellen: 64ste noot 1 1
Duur instellen: 32ste noot 2 2
Duur instellen: 16de noot 3 3
Duur instellen: 8ste noot 4 4
Duur instellen: kwartnoot 5 5
Duur instellen: halve noot 6 6
Duur instellen: hele noot 7 7
Duur instellen: dubbele hele noot 8 8
Duur instellen: longa 9 9
Schakel 'Puntering' in/uit . .
Voer antimetrisch figuur in Ctrl+2Ctrl+9 Cmd+2Cmd+9
Voer antimetrisch figuur in: duool Ctrl+2 Cmd+2
Voer antimetrisch figuur in: triool Ctrl+3 Cmd+3
Voer antimetrisch figuur in: kwartool Ctrl+4 Cmd+4
Voer antimetrisch figuur in: kwintool Ctrl+5 Cmd+5
Voer antimetrisch figuur in: sextool Ctrl+6 Cmd+6
Voer antimetrisch figuur in: septool Ctrl+7 Cmd+7
Voer antimetrisch figuur in: octool Ctrl+8 Cmd+8
Voer antimetrisch figuur in: nonool Ctrl+9 Cmd+9
Voeg overgebonden noot toe T T
Halveer geselecteerde duur Q Q
Verdubbel geselecteerde duur W W
Halveer geselecteerde duur (inclusief gepunteerde waarde) Shift+Q Shift+Q
Verdubbel geselecteerde duur (inclusief gepunteerde waarde) Shift+W Shift+W
Voeg helemaatrust in Ctrl+Shift+Del Cmd+Shift+Del

Toonhoogte

Actie Windows/Linux macOS
Voer noot in AG AG
Voer noot A in A A
Voer noot B in B B
Voer noot C in C C
Voer noot D in D D
Voer noot E in E E
Voer noot F in F F
Voer noot G in G G
Voeg noot aan akkoord toe Shift+AShift+G Shift+AShift+G
Voeg noot A toe aan akkoord Shift+A Shift+A
Voeg noot B toe aan akkoord Shift+B Shift+B
Voeg noot C toe aan akkoord Shift+C Shift+C
Voeg noot D toe aan akkoord Shift+D Shift+D
Voeg noot E toe aan akkoord Shift+E Shift+E
Voeg noot F toe aan akkoord Shift+F Shift+F
Voeg noot G toe aan akkoord Shift+G Shift+G
Voer interval in Alt+1Alt+9 Option+1Option+9
Voer interval in: unison Alt+1 Option+1
Voer interval in: secunde erboven Alt+2 Option+2
Voer interval in: terts erboven Alt+3 Option+3
Voer interval in: kwart erboven Alt+4 Option+4
Voer interval in: kwint erboven Alt+5 Option+5
Voer interval in: sext erboven Alt+6 Option+6
Voer interval in: septiem erboven Alt+7 Option+7
Voer interval in: octaaf erboven Alt+8 Option+8
Voer interval in: none erboven Alt+9 Option+9
Schakel 'Voorteken: mol' in/uit - -
Schakel 'Voorteken: herstellingsteken' in/uit = =
Schakel 'Voorteken: kruis' in/uit + +
Voer rust in 0 0
Voeg siernoot toe: acciaccatura / /

Tablatuur

Actie Windows/Linux macOS
Duur instellen (TAB) Shift+0Shift+9 Shift+0Shift+9
Duur instellen: 128ste noot (TAB) Shift+0 Shift+0
Duur instellen: 64ste noot (TAB) Shift+1 Shift+1
Duur instellen: 32ste noot (TAB) Shift+2 Shift+2
Duur instellen: 16de noot (TAB) Shift+3 Shift+3
Duur instellen: 8ste noot (TAB) Shift+4 Shift+4
Duur instellen: kwartnoot (TAB) Shift+5 Shift+5
Duur instellen: halve noot (TAB) Shift+6 Shift+6
Duur instellen: hele noot (TAB) Shift+7 Shift+7
Voer TAB fret in 09 09
Voer TAB fret in AK AK
Voer TAB in: fret 0 0 0
Voer TAB in: fret 1 1 1
Voer TAB in: fret 2 2 2
Voer TAB in: fret 3 3 3
Voer TAB in: fret 4 4 4
Voer TAB in: fret 5 5 5
Voer TAB in: fret 6 6 6
Voer TAB in: fret 7 7 7
Voer TAB in: fret 8 8 8
Voer TAB in: fret 9 9 9
Voer TAB in: fret 0 A A
Voer TAB in: fret 1 B B
Voer TAB in: fret 2 C C
Voer TAB in: fret 3 D D
Voer TAB in: fret 4 E E
Voer TAB in: fret 5 F F
Voer TAB in: fret 6 G G
Voer TAB in: fret 7 H H
Voer TAB in: fret 8 J J
Voer TAB in: fret 9 K K
Ga snaar omhoog (TAB) Omhoog Omhoog
Ga snaar omlaag (TAB) Omlaag Omlaag
Schakel 'ghost note' in/uit Shift+X Shift+X

Selecteren

Actie Windows/Linux macOS
Selecteer alles Ctrl+A Cmd+A
Voeg aan selectie toe: vorige noot/rust Shift+Links Shift+Links
Voeg aan selectie toe: noot/rust Shift+Rechts Shift+Rechts
Voeg aan selectie toe: notenbalk erboven Shift+Omhoog Shift+Omhoog
Voeg aan selectie toe: notenbalk eronder Shift+Omlaag Shift+Omlaag
Selecteer tot en met het begin van de maat Ctrl+Shift+Links Cmd+Shift+Links
Selecteer tot en met het einde van de maat Ctrl+Shift+Rechts Cmd+Shift+Rechts
Selecteer tot en met het begin van de regel Shift+Home Shift+Fn+Links
Selecteer tot en met het einde van de regel Shift+End Shift+Fn+Rechts
Selecteer tot en met het begin van de partituur Ctrl+Shift+Home Cmd+Shift+Fn+Links
Selecteer tot en met het einde van de partituur Ctrl+Shift+End Cmd+Shift+Fn+Rechts

Bewerken

Algemeen

Actie Windows/Linux macOS
Verlaten Esc Esc
Maak ongedaan Ctrl+Z Cmd+Z
Doe opnieuw Ctrl+Shift+Z Cmd+Shift+Z
Kopieer Ctrl+C Cmd+C
Knip Ctrl+X Cmd+X
Plak Ctrl+V Cmd+V
Kopieer/plakken: wissel om met klembord Ctrl+Shift+X Cmd+Shift+X
Herhaal de huidige selectie R R
Voeg één maat in voor selectie Ins Ins
Voeg maten in voor selectie Ctrl+Ins Cmd+Ins
Voeg één maat toe aan het einde Ctrl+B Cmd+B
Voeg maten toe aan het einde Alt+Shift+B Option+Shift+B
Verwijder Del Del
Verwijder geselecteerde maten Ctrl+Del Cmd+Del
Toon/verberg eigenschappen F8 Fn+F8
Bewerk element F2 Fn+F2
Verplaats akkoord/rust naar links Shift+Links Shift+Links
Verplaats akkoord/rust naar rechts Shift+Rechts Shift+Rechts

Duur

Actie Windows/Linux macOS
Duur instellen 19 19
Antimetrisch figuur invoeren Ctrl+2Ctrl+9 Cmd+2Cmd+9
Voeg overgebonden noot toe T T
Halveer geselecteerde duur Q Q
Verdubbel geselecteerde duur W W
Halveer geselecteerde duur (inclusief gepunteerde waarde) Shift+Q Shift+Q
Verdubbel geselecteerde duur (inclusief gepunteerde waarde) Shift+W Shift+W
Halve duur plakken Ctrl+Shift+Q Cmd+Shift+Q
Dubbele duur plakken Ctrl+Shift+W Cmd+Shift+W
Voeg helemaatrust in Ctrl+Shift+Del Cmd+Shift+Del

Toonhoogte

Actie Windows/Linux macOS
Schakel 'Voorteken: mol' in/uit - -
Schakel 'Voorteken: herstellingsteken' in/uit = =
Schakel 'Voorteken: kruis' in/uit + +
Verhoog toon/verplaats selectie omhoog Omhoog Omhoog
Verlaag toon/verplaats selectie omlaag Omlaag Omlaag
Verhoog toon met een octaaf Ctrl+Omhoog Cmd+Omhoog
Verlaag toon met een octaaf Ctrl+Omlaag Cmd+Omlaag
Verhoog toon diatonisch Alt+Shift+Omhoog Option+Shift+Omhoog
Verlaag toon diatonisch Alt+Shift+Omlaag Option+Shift+Omlaag
Wijzig enharmonische notatie (werkelijke en geschreven toonhoogte) J J
Wijzig enharmonische notatie (alleen huidige modus) Ctrl+J Cmd+J
Ga snaar omhoog (TAB) Ctrl+Omhoog Cmd+Omhoog
Ga snaar omlaag (TAB) Ctrl+Omlaag Cmd+Omlaag
Schakel 'ghost note' in/uit (TAB) Shift+X Shift+X

Notatie

Actie Windows/Linux macOS
Wissel stokrichting X X
Spiegel de nootkop Shift+X Shift+X
Gebruik stem 1 Ctrl+Alt+1 Cmd+Option+1
Gebruik stem 2 Ctrl+Alt+2 Cmd+Option+2
Gebruik stem 3 Ctrl+Alt+3 Cmd+Option+3
Gebruik stem 4 Ctrl+Alt+4 Cmd+Option+4
Verplaats geselecteerde noot/rust naar notenbalk hierboven Ctrl+Shift+Omhoog Cmd+Shift+Omhoog
Verplaats geselecteerde noot/rust naar notenbalk hieronder Ctrl+Shift+Omlaag Cmd+Shift+Omlaag
Schakel 'Meermaatsrusten' in/uit M M

Handmatige aanpassing

Actie Windows/Linux macOS
Verplaats tekst naar links Links Links
Verplaats tekst naar rechts Rechts Rechts
Verplaats tekst snel naar links Ctrl+Links Cmd+Links
Verplaats tekst snel naar links Ctrl+Rechts Cmd+Rechts
Verplaats selectie omhoog Omhoog Omhoog
Verplaats selectie omlaag Omlaag Omlaag
Verplaats selectie snel omhoog Ctrl+Omhoog Cmd+Omhoog
Verplaats selectie snel omlaag Ctrl+Omlaag Cmd+Omlaag

Tekst

Algemeen

Actie Windows/Linux macOS
Voeg tekst toe: notenbalktekst Ctrl+T Cmd+T
Voeg tekst toe: expressietekst Ctrl+E Cmd+E
Voeg tekst toe: systeemtekst Ctrl+Shift+T Cmd+Shift+T
Voeg tekst toe: tempomarkering Alt+Shift+T Option+Shift+T
Voeg tekst toe: repetitieteken Ctrl+M Cmd+M
Voeg speciale tekens in Shift+F2 Shift+Fn+F2

Opmaak

Actie Windows/Linux macOS
Opmaak tekst: vet Ctrl+B Cmd+B
Opmaak tekst: cursief Ctrl+I Cmd+I
Opmaak tekst: onderstreept Ctrl+U Cmd+U
Voeg mol in Ctrl+Shift+B Cmd+Shift+B
Voeg herstellingsteken in Ctrl+Shift+H Cmd+Shift+H
Voeg kruis in Ctrl+Shift+# Cmd+Shift+#
Voeg dynamiek p in Ctrl+Shift+P Cmd+Shift+P
Voeg dynamiek m in Ctrl+Shift+M Cmd+Shift+M
Voeg dynamiek f in Ctrl+Shift+F Cmd+Shift+F
Voeg dynamiek n in Ctrl+Shift+N Cmd+Shift+N
Voeg dynamiek r in Ctrl+Shift+R Cmd+Shift+R
Voeg dynamiek s in Ctrl+Shift+S Cmd+Shift+S
Voeg dynamiek z in Ctrl+Shift+Z Cmd+Shift+Z

Liedtekst

Actie Windows/Linux macOS
Voeg tekst toe: liedtekst Ctrl+L Cmd+L
Ga naar volgende lettergreep Spatie Spatie
Ga naar vorige lettergreep Shift+Spatie Shift+Spatie
Liedtekst: voer koppelteken in - -
Liedtekst: voer melisme in _ _
Voeg liedtekst vers toe Enter Enter
Ga naar volgend vers liedtekst Omlaag Omlaag
Ga naar vorig vers liedtekst Omhoog Omhoog

Akkoordsymbolen, Romeinse cijferanalyse, Nashville nummers, becijferde bas (basso continuo)

Actie Windows/Linux macOS
Voeg tekst toe: akkoord symbool Ctrl+K Cmd+K
Voeg tekst toe: basso continuo Ctrl+G Cmd+G
Ga naar volgend tekst element Spatie Spatie
Ga naar vorig tekst element Shift+Spatie Shift+Spatie
Verplaats cursor: naar volgende tel ; ;
Verplaats cursor: naar vorige tel Shift+; Shift+;
Verplaats cursor: duur Ctrl+1Ctrl+9 Cmd+1Cmd+9

Andere partituur elementen

Actie Windows/Linux macOS
Toon/verberg paletten F9 Fn+F9
Zoek in paletten Ctrl+F9 Cmd+Fn+F9
Open hoofdpalet Shift+F9 Shift+Fn+F9
Voeg legatoboog toe S S
Voeg articulatie toe: accent Shift+V Shift+V
Voeg articulatie toe: marcato Shift+O Shift+O
Voeg articulatie toe: staccato Shift+S Shift+S
Voeg articulatie toe: tenuto Shift+N Shift+N
Voeg teken toe: crescendo < <
Voeg teken toe: decrescendo > >
Voeg haakjes toe aan element ( (

Partituur instellen en opmaak

Actie Windows/Linux macOS
Instrumenten toevoegen/verwijderen I I
Open instrumenten-dialoogvenster F7 Fn+F7
Schakel 'Zichtbaarheid' in/uit V V
Verminder de uitrekking van de opmaak { {
Vergroot de uitrekking van de opmaak } }
Systeemomslag toevoegen/verwijderen Enter Enter
Pagina-einde toevoegen/verwijderen Ctrl+Enter Cmd+Enter
Herstel vormen en posities Ctrl+R Cmd+R

Bestandsbewerkingen

Actie Windows/Linux macOS
Nieuw Ctrl+N Cmd+N
Open Ctrl+O Cmd+O
Sluit Ctrl+W Cmd+W
Sla op Ctrl+S Cmd+S
Sla op als Ctrl+Shift+S Cmd+Shift+S
Druk af Ctrl+P Cmd+P
Sluit af Ctrl+Q Cmd+Q

Gebruikersinterface

Afspelen

Actie Windows/Linux macOS
Speel af Spatie Spatie
Toon/verberg mixer F10 Fn+F10

Toegangkelijkheid

Actie Windows/Linux macOS
Volgende UI groep Tab Tab
Vorige UI groep Shift+Tab Shift+Tab
Volgende UI paneel/venster F6 Fn+F6
Vorige UI paneel/venster Shift+F6 Shift+Fn+F6

Andere

Actie Windows/Linux macOS
Meerdere-instanties Ctrl+F3 Cmd+Fn+F3
Volledig scherm F11 Fn+F11