Afspeelbediening

  Overzicht

  De basisafspeelfuncties zijn toegankelijk via de Afspeelknoppen werkbalk rechtsboven in het programmavenster:

  Afspeelknoppen werkbalk

  Van links naar rechts zijn de iconen:

  • Spoel terug naar startpositie: afspelen keert terug naar het begin van de partituur of naar het begin van de lus (indien ingesteld).
  • Afspelen starten of stoppen: zie Afspelen starten/stoppen.
  • Schakel 'lus afspelen' in/uit: Zie Lus afspelen.
  • Schakel metronoom in/uit: Schakelt metronoom AAN en UIT.
  • Afspeelinstellingen: Opent het dialoogvenster afspeelinstellingen (zie hieronder).

  Rechts van de afspeelknoppen wordt de volgende informatie weergegeven:

  • Tijd verstreken vanaf het begin van de partituur tot de cursorpositie.
  • Maatnummer en tel op de cursorpositie.
  • Tempo in kwartnoten per min.

  Dit paneel kan ook losgekoppeld zijn, waardoor je toegang hebt tot extra bedieningselementen—zie afspeelpositie en tempo , (hieronder).

  Afspeelcommando's

  Start/stop

  Om alle instrumentpartijen af te spelen

  1. Klik op een noot of rust om het startpunt vast te leggen.
  2. Druk op de Speel af knop of druk op de spatiebalk.

  Om alleen geselecteerde instrumentpartijen af te spelen

  1. Selecteer een maat waarmee je wilt beginnen (door op een lege ruimte binnen die maat te klikken).
  2. Om meer dan één instrumentpartij af te spelen, breid de selectie uit naar wens omhoog of omlaag.
  3. Druk op de Speel af knop of druk op de spatiebalk.

  Opmerkingen: (1) Als er geen selectie is gemaakt voordat het afspelen wordt geactiveerd, keert het afspelen terug naar de plaats waar het eerder was gestopt of, als er niet eerder is afgespeeld, naar het begin van de partituur. (2) De Speel af-knop verandert in een "stop"-pictogram terwijl muziek wordt afgespeeld.

  Om het afspelen te stoppen

  • Druk op de Speel af knop of druk op spatiebalk.

  Spoel terug

  Om het afspelen terug te spoelen, klik je op het pictogram Spoel terug op de Afspelen werkbalk. Terugspoelen brengt het afspelen terug naar het begin van de partituur of, als er een lus is ingesteld, naar het begin van de lus.

  Lus

  Afspelen herhalen van een muziekgedeelte:

  1. Stop het afspelen (indien ingeschakeld).
  2. Zorg ervoor dat de lus afspelen knop "uit" is (d.w.z. niet blauw gekleurd).
  3. Selecteer een bereik in de partituur, inclusief de notenbalken van het instrument die je wilt afspelen.
  4. Klik op de Lus afspelen knop in de Afspeel werkbalk. Er verschijnen vlaggen rond de selectie en de knop verandert van kleur.
  5. Klik op de__Speel af__ knop .

  In het onderstaande voorbeeld gaat het afspelen over de geselecteerde twee maten van Violin 2 en Viola, het gebied gemarkeerd door de blauwe vlaggen. Gebruik de knop "Lus afspelen" om de lus aan of uit te zetten.

  Afspelen lus

  Metronoom

  Als je tijdens de uitvoering een metronoom wilt horen tikken, klik je op de knop Metronoom. Klik nogmaals om het uit te schakelen.

  Afspeelpositie en tempo

  De huidige afspeelpositie wordt weergegeven door middel van informatie rechts van de afspeelknoppen. De ene geeft de positie weer in termen van verstreken tijd, de andere in maten en tellen (zie afbeelding in overzicht).

  De getallen in de tijd- en maattellers kunnen bewerkt worden door erop te klikken, het afspelen wordt hervat vanaf de bewerkte positie.

  Wanneer de Afspeel-werkbalk losgekoppeld is van het werkbalkgebied, wordt deze automatisch uitgebreid met twee schuifregelaars. Door de schuifregelaars te slepen, kun je de afspeelpositie en het tempo van het afspelen aanpassen. Houd er rekening mee dat het aanpassen van het tempo slechts tijdelijk is en geen invloed heeft op het feitelijke geschreven tempo('s). Het terugzetten van de schuifregelaar naar "100%" herstelt normaal afspelen.

  In het volgende voorbeeld is de afspeelpositie ongeveer een derde van de partituur en is de schuifregelaar voor het afspeeltempo ingesteld op 198 kwartnootslagen per minuut (bpm) of 130% van het nominale metronoomcijfer, 152 bpm, weergegeven in de partituur.

  Afspeelknoppen losgekoppeld

  Andere commando's

  Klik op de instellingenknop (tandwiel) op de Afspeel-werkbalk om de volgende bedieningselementen weer te geven:

  Dialoogvenster voor afspeelinstellingen

  Je kunt deze opties naar wens uit- of inschakelen.

  Schakel MIDI-invoer in/uit

  Schakel MIDI-invoer in om tijdens het afspelen muziek naar je partituur te schrijven met een gekoppeld MIDI-apparaat (zoals een keyboard of drumcomputer). Zie Werken met Midi voor details.

  Speel herhalingen af

  Schakel deze optie uit als je wilt dat het afspelen herhalingsindicaties in de partituur negeert.

  Speel akkoordsymbolen

  Indien aangevinkt, dan worden de akkoordsymbolen in de partituur afgespeeld. Verwijder het vinkje als je dit niet wilt.

  Verschuif partituur automatisch

  Indien aangevinkt, verschuift deze optie de partituur tijdens het afspelen. Verwijder het vinkje als je wilt dat de weergave stationair blijft.