Voortekens

8 jaren geleden bijgewerkt
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Voortekens.

  Voortekens kunnen worden toegevoegd / gewijzigd door een voortekensymbool uit het Palet Voortekens te slepen naar een noot in de partituur.

  Palet: Voortekens (Basis)

  Als je alleen de toonhoogte van één noot wilt aanpassen: selecteer de noot en druk:

  • : Verhoogt de toonhoogte met een halve toon (voorkeur voor kruisen).
  • : Verlaagt de toonhoogte met een halve toon (voorkeur voor mollen).
  • Ctrl+ (Mac: Cmd+): Verhoogt de toonhoogte met een octaaf.
  • Ctrl+ (Mac: Cmd+): Verlaagt de toonhoogte met een octaaf.
  • J: Maakt van de noot een enharmonische noot (bv fa = mi #).

  Om de bestaande voortekenens te veranderen in een waarschuwend voorteken (tussen haakjes) sleep je de haakjes van het Palet Voortekens naar het bestaande voorteken (niet de notenkop). Om de haakjes verwijderen selecteer je het voorteken en drukt je op Del.

  Als je later de toonhoogte van de noot met de cursortoetsen wijzigt, worden de handmatige instellingen aan de voortekens verwijderd.

  Herbepaal toonhoogtes

  De menufunctie NotenHerbepaal toonhoogtes probeert de juiste voortekens te raden voor de hele partituur.

  Zie ook

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.