Tempo

6 jaren geleden bijgewerkt
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Tempo.

  Tempo aanduidingen kunnen worden toegevoegd aan een partituur in de vorm van Tempotekst. Het afspeel tempo kan tijdelijk (handmatig) worden aangepast in het Afspeelpaneel.

  Tempotekst

  Tempo aanduidingen worden gebruikt om de snelheid van de muziek aan te geven aan de persoon die de partituur leest en worden ook gebruikt tijdens het afspelen. Het is mogelijk om meerdere tempo aanduidingen te hebben op verschillende plaatsen in de hele partituur.

  Een tempo aanduiding toevoegen:

  1. Selecteer de noot of rust waar het tempo moet worden toegevoegd.
  2. Open het Tempo palet en dubbelklik de gewenste tempo aanduing stijl om het toe te voegen aan de noot of rust. Als alternatief kun je een tempo element ook door te slepen vanuit het palet en het te plaatsen op een noot of rust. Je kunt een tempo ook toevoegen vanuit het hoofd menu Voeg toeTekstTempo aanduiding maar je kunt dan niet bepalen met welke noot waarde het tempo wordt gemaakt.

  Bestaande tempo aanduidingen kunnen worden aangepast door te dubbelklikken op de tekst in de tekstbewerkingsmodus.

  Het aantal tellen per minuut van een tempo aanduiding kan direct worden aangepast door de tekst te bewerken indien "Volg Tekst" is gekozen in Instellingenoverzicht en de tempotekst is uitgedrukt in de vorm van "noot duur = nummer", zoals in dit voorbeeld dat de informatie bevat "kwartnoot = 75":

  Tempo aanduiding: Andante kwartnoot = 75

  Als een tempo aanduiding is aangepast en niet langer deze informatie bevat (bijvoorbeeld door alleen het woord "Andante" zonder nummer), klik dan één keer op de aanduiding om deze te selecteren. Verwijder het vinkje bij "Volg Tekst" in het Instellingenoverzicht en nu kan handmatig het aantal kwart noten per minuut dat hoort bij de tempo aanduiding worden ingesteld.

  Instellingenoverzicht, Tempo

  Opmerking: Het afspelen is mogelijk sneller of langzamer indien de tempo instelling in het afspeelpaneel op een andere waarde is ingesteld dan 100%.

  Geleidelijke tempo wijzigingen zoals ritardando ("rit.") en accelerando ("accel.") kunnen worden toegevoegd als systeemtekst, maar hebben momenteel geen effect op het afspelen.

  Afspeelpaneel

  • Weergeven afspeelpaneel: WeergaveAfspeelpaneel of F11 (Mac: fn+F11)

   Afspeelpaneel

  • Wijzig het werkelijk tempo van de partituur door het percentage aan te passen met de Tempo schuifbalk

  Deze instelling wordt niet opgeslagen in de partituur en zal proportioneel worden toegepast op alle tempo aanduidingen in de partituur. Indien je meerdere tempo aanduidingen hebt in de partituur, dan is het BPM (Beats per Minute/Tellen per Minuut) getal dat boven de schuifbalk staat afhankelijk van de plaats waar je bent in de partituur. Als voorbeeld, indien het tempo van het afspelen is ingesteld op 80 BPM en het Afspeelpaneel is ingesteld op 120% van het tempo, dan is het werkelijke tempo van het afspelen 96 BPM. Dit is zichtbaar door het nummer dat wordt weergegeven boven het percentage in het Afspeelpaneel.

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.