Tekststijl

6 jaren geleden bijgewerkt
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Tekststijl.

  Tekststijlen en tekst-eigenschappen

  Ieder tekst element heeft een basis stijl. Als voorbeeld, Titel tekst is gecentreerd en gebruikt een groter lettertype; Componist tekst is kleiner en rechts uitgelijnd in het bovenste verticale kader. Om de tekststijl te bewerken, ga naar StijlTekst..., of rechts-klik op de tekst en kies Tekststijl...

  Wijzigingen in een tekst stijl hebben effect op alle tekst in de partituur die deze stijl gebruiken.

  Je kunt dezelfde parameters aanpassen die beschikbaar zijn voor een tekststijl door met rechts te klikken op de tekst en te kiezen voor Tekst-eigenschappen...

  In tegenstelling tot wijzigingen in een tekst stijl, worden wijzigingen in tekst eigenschappen alleen toegepast op de tekst waarop je met rechts hebt geklikt. De tekst stijl voor de rest van de partituur blijft hierbij ongewijzigd en andere tekst die dezelfde stijl gebruiken worden niet aangepast.

  Tijdens het tekst bewerken kun je wijzigingen maken die afwijken van de basis stijl en die ook anders zijn dan de specifieke tekst-eigenschappen voor de tekst. Je kunt de wijzigingen gemaakt door het bewerk van de tekst (zoals lettertype grootte en cursief) met de tekst opnieuw instellen naar stijl optie.

  Bewerk tekststijlen

  De beschikbare opties zijn verdeeld in categorieën:

  • Tekst
   • Lettertype: naam van het lettertype zoals "Times New Roman" of "Arial"
   • Grootte: formaat van het lettertype in punten
   • Stijl: stijl van het lettertype vet, cursief, onderstreept
   • Kleur: klik op de getoonde kleur om deze aan te passen
   • Grootte volgt 'Notenbalkafstand'-instelling: of de maat de afstand tussen twee lijnen in een standaard 5-lijns notenbalk moet volgen
   • Systeemvlag: tekst wordt toegepast alle notenbalken van een systeem
  • Correctie instelling
   • Horizontaal
   • Verticaal
   • Eenheid: in mm of notenbalkafstand eenheden
  • Uitlijning
   • Horizontaal: links, rechts of gecentreerd
   • Verticaal: lijn bovenkant van de tekst uit naar referentiepunt, centreer tekst verticaal naar referentiepunt, lijn basislijn van de tekst uit naar referentiepunt of lijn onderkant van de tekst uit naar referentiepunt
  • Kader
   • Kader: voeg een kader toe rondom de tekst
   • Kader vorm: Cirkel of Rechthoek
   • Randdikte: dikte van de kaderlijn in (notenbalk) ruimte eenheden
   • Randkrommingsradius: voor een rechthoek kader, radius van de afgeronde hoek
   • Tekstmarge : binnen marge kader in ruimte eenheden
   • Kleur: van het kader (Voorgrond) en van de tekst achtergrond (Achtergrond)

  Tekst soorten

  • Titel, Ondertitel, Componist, Tekstschrijver: Verankerd aan de pagina.
  • Vingerzetting: Vingerzetting is verankerd aan noten.
  • Liedtekst: Liedtekst is verankerd aan een positie in tijd (een noot/akkoord, maar niet aan een rust).
  • Akkoordsymbool: Akkoordsymbolen zijn verankerd aan een positie in tijd.
  • Systeemtekst: Is van toepassing op alle notenbalken in een systeem. Verankerd aan een positie in tijd.
  • Notenbalktekst: Is van toepassing op een enkele notenbalk in een systeem. Verankerd aan een positie in tijd.

  Het verschil tussen systeemtekst en notenbalktekst is belangrijk voor het partijen maken in een partituur voor ensembles. Systeemtekst wordt meegenomen in alle partijen. Notenbalktekst wordt alleen meegenomen in de partij waaraan deze is verankerd. Voor details, zie Tekst.

  Een nieuwe tekst stijl maken

  1. Ga naar StijlTekst... of klik met rechts op de tekst en kies Tekststijl...
  2. Klik op Nieuw
  3. Geef een naam op en klik OK
  4. Stel alle eigenschappen in

  Dit wordt opgeslagen in de partituur, dit betekent dat het dus niet beschikbaar is in andere partituren.

  Toepassen opties

  Je kunt de opties toepassen op de partituur of partij die je ziet door de klikken op Toepassen en dan op OK.
  Als je in één van de partijen van de partituur bezig bent, dan heb je ook de optie om de Pas toepassen op alle partijen knop voor het drukken op OK, dit zodat je de wijziging niet alle partijen individueel hoeft aan te passen.

  Tekst opnieuw instellen naar stijl

  Indien je aanpassingen hebt gemaakt aan een stuk tekst en je wilt dat deze wordt teruggezet naar de stijl zoals ingesteld voor deze tekst in de partituur, of indien de stijl hebt aangepast met een oudere versie van MuseScore en je wilt dat deze overeenkomt met de standaard tekst stijl in MuseScore 2, dan kun je de Tekst opnieuw instellen naar stijl optie gebruiken.

  Selecteer de tekst de je wilt terugzetten naar de stijl en klik op Stel tekst opnieuw in naar instellen 'stijl' in de Instellingenoverzicht. Als je alle tekst voor een bepaalde stijl wilt terugzetten, klik dan met rechts op één van deze teksten en kies dan SelecteerAlle soortgelijke elementen.

  Zie ook

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.