Sneltoetscombinaties

8 jaren geleden bijgewerkt
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Sneltoetscombinaties.

  De meeste sneltoetscombinaties kunnen worden aangepast via BewerkenVoorkeuren...Sneltoetscombinaties tab (Mac: MuseScoreVoorkeuren...Sneltoetscombinaties tab). Hieronder is een lijst met een aantal van de initieel ingestelde sneltoetscombinaties.

  Navigeren

  Begin van de partituur: Home
  Laatste pagina van de partituur: End
  Zoek (maatnummer, repetitieteken of pXX waar XX een pagina nummer is): Ctrl+F (Mac: +F)

  Volgende partituur: Ctrl+Tab
  Vorige partituur: Shift+Ctrl+Tab

  Dichterbij bekijken: Ctrl++ (werkt niet op alle systemen) (Mac: ⌘l++) of Ctrl (Mac: ) + scroll omhoog
  Verderaf bekijken: Ctrl+- (Mac: +-) of Ctrl (Mac: ) + scroll omlaag

  Volgende pagina: Pg Dn of Shift + scroll omlaag
  Vorige pagina: Pg Up of Shift + scroll omhoog

  Volgende maat: Ctrl+ (Mac: +)
  Vorige maat: Ctrl+ (Mac: +)

  Volgende noot:
  Vorige noot:

  Noot eronder (binnen een akkoord of op onderliggende notenbalk): Alt+
  Noot erboven (binnen een akkoord of bovenliggende notenbalk): Alt+

  Bovenste noot in akkoord: Ctrl+Alt+ (Ubuntu gebruikt deze sneltoets voor Werkruimten)
  Ondersta noot in akkoord: Ctrl+Alt+ (Ubuntu gebruikt deze sneltoets voor Werkruimten)

  Noteninvoer

  Begin noteninvoermodus: N
  Verlaat noteninvoermodus: N of Esc

  Duur/Lengte

  1 ... 9 kiest de duur/lengte. Zie ook Noteninvoer.

  Halve duur van vorige noot: Q
  Dubbele duur van vorige noot: W

  Stemmen

  Stem 1: Ctrl+I Ctrl+1 (Mac +I +1)
  Stem 2: Ctrl+I Ctrl+2 (Mac +I +2)
  Stem 3: Ctrl+I Ctrl+3 (Mac +I +3)
  Stem 4: Ctrl+I Ctrl+4 (Mac +I +4)

  Toonhoogte

  De toonhoogte kan worden ingevoerd met hun letter (A-G) of via een MIDI toetsenbord. Zie Noteninvoer voor de volledige informatie.

  Herhaal vorige noot of akkoord: R (de herhaalde noot of akkoord kan een andere duur/lengte hebben door eerste de duur te selecteren)

  Herhaal selectie: R (De selectie wordt herhaald vanaf de eerste noot positie na het einde van de selectie)

  Verhoog de toon met een octaaf: Ctrl+ (Mac: +)
  Verlaag de toon met een octaaf: Ctrl+ (Mac: +)

  Verhoog de toon met een halve toon (voorkeur voor kruis):
  Verlaag de toon met een halve toon (voorkeur voor mol):
  Verhoog de toon diatonisch: Alt+Shift+
  Verlaag de toon diatonisch: Alt+Shift+

  Wissel door de enharmonische noten: J

  Rust: 0 (nul)

  Interval

  Voeg een interval toe boven de huidige noot: Alt+[Nummer]

  Richting

  Wissel richting (stok, legatoboog, overbinding, antimetrisch figuur haak, etc.): X
  Spiegel nootkop: Shift+X

  Articulaties

  Staccato: Shift+S
  Crescendo: <
  Decrescendo: >

  Tekst invoer

  Notenbalk-tekst: Ctrl+T (Mac:+T)
  System-tekst: Ctrl+Shift+T (Mac: Ctrl+Shift+T)
  Tempo tekst: Alt+T
  Repetitieteken: Ctrl+M (Mac: +M)

  Liedtekst invoer

  Liedtekst invoeren voor een noot: Ctrl+L (Mac: +L)
  Vorige liedtekst lettergreep: Shift+Spatie
  Volgende liedtekst lettergreep: indien de huidige en volgende lettergrepen worden gescheiden door een '-': -, anders Spatie
  Verplaatst liedtekst lettergreep naar links met 1sp:
  Verplaatst liedtekst lettergreep naar rechts met 1sp:
  Verplaatst liedtekst lettergreep naar links met 0,1sp: Ctrl+ (Mac: +)
  Verplaatst liedtekst lettergreep naar rechts met 0,1sp: Ctrl+ (Mac: +)
  Verplaatst liedtekst lettergreep naar links met 0,01sp: Alt+
  Verplaatst liedtekst lettergreep naar rechts met 0,01sp: Alt+

  Omhoog naar vorig couplet: Ctrl+ (Mac: +)
  Omlaag naar volgend coulplet: Ctrl+ (Mac: +)

  Voor meer liedtekst sneltoetsen zei Liedtekst.

  Weergave

  Navigator: F12 (Mac: fn+F12)
  Afspeelpaneel: F11 (Mac: fn+F11)
  Mixer: F10 (Mac: fn+F10)
  Paletten: F9 (Mac: fn+F9)
  Instellingenoverzicht: F8 (Mac: fn+F8)
  Pianoklavier: P

  Zie ook

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.