Opdracht regel opties

5 jaren geleden bijgewerkt
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Opdracht regel opties.

  Je kunt MuseScore starten vanaf een opdracht regel door het typen van:

  mscore [opties] [bestandsnaam] (Mac en Linux)
  MuseScore.exe [opties] [bestandsnaam] (Windows)

  [opties] en [bestandsnaam] zijn optioneel.

  Zie ook Terug naar fabrieksinstellingen voor gedetailleerde instructies hoe en waar het programma gevonden en uitgevoerd kan worden vanaf de opdracht regel voor de verschillende ondersteunde platformen.

  De volgende opties zijn beschikbaar:

  -?, -h, --help
  Help weergeven (werkt niet in Windows).
  -v, --version
  Laat de huidige versie van MuseScore zien zonder de grafische interface te starten (werkt niet in Windows).
  --long-version
  Laat de huidige versie en revisie van MuseScore zien zonder de grafische interface te starten (werkt niet in Windows).
  -d, --debug
  Start MuseScore in debug mode.
  -L, --layout-debug
  Start MuseScore in lay-out debug mode.
  -s, --no-synthesizer
  Schakelt de geïntegreerde software synthesizer uit.
  -m, --no-midi
  Schakelt MIDI invoer uit.
  -a, --use-audio <driver>
  Gebruik audio driver: jack, alsa, pulse, portaudio.
  -n, --new-score
  Start met de nieuwe partituur wizard onafhankelijk van de voorkeurs instelling voor het opstarten.
  -I, --dump-midi-in
  Geeft alle MIDI invoer weer in de console.
  -O, --dump-midi-out
  Geeft alle MIDI uitvoer weer in de console.
  -o, --export-to <bestandsnaam>
  Exporteerd het geopende bestand naar de gespecificeerde <bestandsnaam>. Het bestand type is afhankeljjk vam de bestandsnaam extensie. Deze optie gebruikt de "converteer" mode en heeft geen grafische interface. Je kunt ook een bestandsnaam toevoegen indien je bestanden wilt importeren en exporten vanaf de opdracht regel. Bijvoorbeeld mscore -o "My Score.pdf" "My Score.mscz"
  -r, --image-resolution <dpi>
  Stelt de resolutie in voor het maken van "*.png" bestanden in de converteer mode. De standaard resolutie is 300 dpi.
  -T, --trim-margin <marge>
  Verwijdert de wit-ruimte rondom een partituur bij het exporteren naar PNG en SVG afbeeldingen. Het opgegeven aantal pixels wordt gebruikt als de marge voor de wit-ruimte. Gebruik 0 voor een zo veel mogelijk bijgesneden afbeelding. Voor SVG werkt deze optie alleen bij een partituur die uit een enkele pagina bestaat.
  -x, --gui-scaling <factor>
  Vergroot de weergave van de partituur en andere grafische elementen met de opgegeven factor. Dit kan worden gebruikt bij hoge resolutie beeldschermen.
  -S, --style <stijl>
  Laad een stijl bestand. Handig wanneer je een partituur converteert met de -o optie.
  -p, --plugin <naam>
  Voert de opgegeven plugin uit.
  --template-mode
  Sjaboon opslaan mode, geen pagina formaat.
  -F, --factory-settings
  Gebruik de standaard ingebouwde instellingen of "fabrieksinstellingen" en verwijder alle voorkeuren. Voor details zie Terug naar fabrieksinstellingen.
  -R, --revert-settings
  Gebruik de standaard ingebouwde instellingen of "fabrieksinstellingen" maar verwijder geen voorkeur instellingen.
  -i, --load-icons
  Laad iconen vanuit het bestandssysteem. Handig als je de MuseScore iconen wilt bewerken en een voorbeeld van de aanpassingen wilt zien.
  -e, --experimental
  Schakel experimentele opties in. Zie bv. Layer (experimental)
  -c, --config-folder <bestandslocatie>
  Bepaal de locatie voor de configuratie.
  -t, --test-mode
  Schakel de Test Mode in.
  -M, --midi-operations <bestand>
  Specificeer het MIDI importeer bewerkingsbestand.
  -w, --no-webview
  Geen web info in het Startscherm.
  -P, --export-score-parts
  Gebruik met -o .pdf, exporteert partituur en partijen.

  Qt Gereedschap Opties

  -style= <stijl>
  -style <stijl>
  Bepaalt de stijl van de grafische interface die gebruikt wordt voor de applicatie. Mogelijk waarden zijn "motif", "windows" en "platinum".
  Afhankelijk van het besturingssysteem zijn er nog meer stijlen beschikbaar.
  -stylesheet= <stijlblad>
  -stylesheet <stijlblad>
  Stelt het programma stijlblad in. De waarde van het "stijlblad" is de locatie naar een bestand dat het stijlblad bevat.
  -platform <platformnaam[:opties]>
  Specificeert de Qt Platform Abstraction (QPA) plugin.
  Voorbeeld: MuseScore.exe -platform windows:fontengine=freetype

  Zie ook

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.