MIDI importeren

6 jaren geleden bijgewerkt
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see MIDI importeren.

  MIDI import kan worden aangepast via het MIDI importeerpaneel dat verschijnt zodra .mid/.midi/.kar bestanden worden geopend in MuseScore. Met dit paneel krijg je meer controle over hoe de verschillende tracks moeten worden verwerkt en kunnen hier bewerkingen op worden uitgevoerd (zoals kwantisatie, punt/boog gebruik, etc.). De "Pas toe" knop (bovenaan) past de eventuele wijzigingen direct toe. De "Annuleer" knop annuleert de nog niet opgeslagen wijzigingen.

  Gebruik Shift+scrollwiel of Ctrl+scrollwiel om horizontaal te scrollen door de track opties; scrol verticaal zonder deze toetsen te gebruiken.

  Het resultaat zal een partituur op leveren van betere kwaliteit van het bestand.

  Het MIDI importeerpaneel laat een lijst met tracks zien (alleen tracks met noten worden weergegeven) en de beschikbare opties voor iedere track.

  Indien er meerdere tracks zijn, dan wordt er een extra track toegevoegd bovenaan de lijst om alle tracks in één keer te kunnen selecteren.

  MIDI Importeerpaneel

  In het paneel kun je de track selecteren die je wilt importeren en de volgorde aanpassen. Ook wordt hier de algemene informatie weergegeven (geluid, notenbalknaam, en liedtekst - indien beschikbaar). De aanwezigheid van de liedtekst kolom wijst erop dat het bestand een liedtekst track bevat - deze is toewijsbaar aan verschillende tracks middels de beschikbare lijst door hierop te klikken.

  Bewerkingen (aan de rechterkant) zijn beschikbaar als een paar: "naam" - "waarde". Iedere waarde kan worden aangepast en er kan op worden geklikt. Het kan een combo of checkbox (lijst met beschikbare keuzes) zijn. De beschikbare opties kunnen van track tot track verschillen, afhankelijk van het type track (gestemd of drum track).

  Het MIDI importeerpaneel werkt de relevante informatie bij van het bestand dat wordt bekeken, indien je er meer dan één open hebt staan. Als het MIDI importeerpaneel niet langer nodig is, dan kan het worden gesloten door op de sluit knop te klikken in de hoek links boven. Het paneel kan weer zichtbaar worden gemaakt door op de knop "Laat MIDI-importeerpaneel zien" te klikken die te voorschijn komt zodra het paneel is gesloten.

  Beschikbare bewerkingen

  MuseScore instrument
  Wijs een MuseScore instrument toe (opgenomen in instruments.xml of in een eigen xml bestand gespecificeerd in Voorkeuren) dat de notenbalknaam, muzieksleutel, transpositie, articulatie, etc. instelt.
  Max. Kwantisatie

  Kwantificeert MIDI noten volgens een vast raster. De MAX resolutie voor het raster kan worden ingesteld via de beschikbare lijst:

  • Waarde uit voorkeuren (standaard) - kwantisatie waarde wordt gebruik zoals ingesteld in het Voorkeuren dialoog van MuseScore (in de "Importeren" tab)
  • Kwart, Achtste, 16de, 32ste, 64ste, 128ste - door de gebruiker gekozen waarde
   Het werkelijke raster is aanpasbaar en wordt gereduceerd indien de noot waarde te kort is.
  Max. aantal stemmen
  Stelt het maximum aantal toegestane stemmen in.
  Antimetrische figuren
  Indien actief, dan probeert deze optie antimetrische figuren te detecteren en past het overeenkomstige raster toe op de antimetrische figuren.
  Is menselijke uitvoering
  Indien actief, dan wordt de MIDI-naar-partituur conversie uitgevoerd ten gunste van de leesbaarheid in plaats van de nauwkeurigheid. Dit is bruikbaar bij niet uitgelijnde MIDI bestanden, waarvoor geen regulier kwantisatie patroon beschikbaar is. Voor zulke bestanden wordt het automatische tel detectie algoritme gebruikt dat probeert om de maat posities door het gehele stuk te detecteren.
  2x minder maten telling
  Deze optie is actief voor niet uitgelijnde MIDI bestanden (wanneer "Is menselijke uitvoering" is aangezet). Het halveert de maat telling verkregen van de interne tel detectie. Dit kan handig zijn wanneer de tel detectie een 2x zo snel als nodig maat verdeling oplevert dan gewenst.
  Maatsoort
  Deze optie is actief voor niet uitgelijnde MIDI bestanden. De gebruiker kan de gewenste maatsoort aangeven voor het hele stuk indien de gedetecteerde maatsoort niet juist is. Deze optie is handig omdat het de geïmporteerde antimetrische figuren correct behandeld in plaats van het direct instellen van de maatsoort vanuit het palet.
  Splits notenbalk
  Deze optie wordt met name gebruikt voor piano tracks - om noten toe te wijzen aan de linker- of rechterhand. Het gebruikt een vaste toon voor de splitsing (je kunt deze instellen via een sub-optie) of een meegaande toon (afhankelijk van de breedte van de hand - een gok vanuit het programmeer oogpunt wordt hierbij gebruikt).
  Voor drum tracks ("Percussie" geluid in de track lijst) wordt dit gesplitst in meerdere notenbalken waarbij iedere balk zijn eigen drum geluid krijgt. Er is ook een sub-optie om een vierkante haak voor de nieuwe gemaakte drum tracks set toe te staan of niet.
  Muzieksleutel wijzigingen
  Muzieksleutels kunnen worden ingevoegd in een notenbalk zodat de akkoord dichter op de 5 lijnen notenbalk liggen. Sleutel wijzigingen zijn afhankelijk van de gemiddelde toon van het akkoord. Gebonden groepen van noten worden niet onderbroken door het invoegen van een sleutel (als dit voorkomt, dan kun je bug rapporteren voor het algoritme in importmidi_clef.cpp). Deze optie is alleen beschikbaar voor niet-drum tracks.
  Vereenvoudigde duur
  Reduceert het aantal rusten om een meer "eenvoudig" noten duur te verkrijgen. Voor drum tracks kan deze optie zowel rusten verwijderen als noten langer maken.
  Laat staccato zien
  Optie om staccato markeringen te laten zien of niet in de partituur.
  Gepunteerde noten
  Zorgt dat MuseScore gepunteerde noten of bogen gebruikt.
  Laat tempo-tekst zien
  Laat tempo tekst markeringen zien in de partituur of niet.
  Laat akkoordsymbolen zien
  Laat akkoordsymbolen zien in de partituur, indien beschikbaar, voor XF MIDI bestanden.
  Herken opmaat
  Indien actief, dan wordt de maatsoort van de eerste maat niet gewijzigd indien deze korten is dan de tweede maat. Deze optie is alleen beschikbaar voor alle tracks tegelijk.
  Detecteer swing
  MuseScore probeert swing te detecteren - door het triool [4e en 8ste] door twee gewone 8ste (voor normale swing, 2:1) of gepunteerde 8ste + 16de door twee gewone 8ste (voor shuffle, 3:1). Het plaatst ook de tekst "Swing" of "Shuffle" aan het begin van de notenbalk met swing noten.

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.