Maatbewerkingen

6 jaren geleden bijgewerkt
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Maatbewerkingen.

  Toevoegen

  Om een lege maat achteraan de partituur toe te voegen druk je op Ctrl+B (Mac: +B)
  of kies: Voeg toeMatenVoeg één maat toe.
  Om meerdere lege maten achteraan de partituur toe te voegen druk je op Alt+Shift+B (Mac: Option+Shift+B) of kies: Voeg toeMatenVoeg maten toe....

  Invoegen

  Om een lege maat in te voegen in de partituur selecteer je een maat en druk: Ins of kies Voeg toeMatenVoeg één maat in.
  Om meerdere lege maten in te voegen druk je op Ctrl+Ins of kies: Voeg toeMatenVoeg maten in....

  Verwijderen

  Selecteer een maat en druk op Ctrl+Del (Mac: Fn++Del).

  Eigenschappen

  Om de maat-eigenschappen te wijzigen: rechtsklik op een lege plek in de maat en kies: Maat-eigenschappen...:

  Dialoog: Maat-eigenschappen

  Notenbalken

  • Met de eigenschap "Zichtbaar" kun je schakelen tussen "zichtbaar" en "verborgen". Dit heeft betrekking op de noten en de notenbalklijnen van de huidige maat.
  • Met de eigenschap "Zonder Stok" kun je schakelen tussen "met" en "zonder" stok. Met andere woorden: van de noten die normaal een stok hebben zijn alleen de notenkoppen zichtbaar.

  Maatduur

  • De nominale duur van de maat is gelijk aan de maatsoort, weergegeven op de partituur.
  • Je kunt de werkelijke duur van een maat aanpassen, ongeacht de maatsoort.
   Normaal is de weergegeven duur en de werkelijke duur identiek
   Toch kan een maat (bijvoorbeeld opmaat, anacrouse) een effectieve duur hebben die korter is of langer is als de maten zijn samengevoegd (zie verder).

  In de onderstaande figuur heeft de opmaat een nominale duur van 4/4 maar een werkelijke duur van 1/4. Voor de middelste maten zijn nominale duur en werkelijke duur gelijk (4/4). De complementaire maat achteraan heeft een nominale duur van 4/4 maar een werkelijke duur van 3/4:

  Incomplete maten

  Overige

  • Sluit uit van matentelling
   Gebruik deze optie voor onregelmatige maten die niet mee moeten geteld worden in de nummering. Bijvoorbeeld een opmaat.
  • Voeg toe aan maatnummer
   Je kunt zowel positieve als negatieve waarden invullen.
   Dit heeft uiteraard effect op de nummering van alle volgende maten.
   Merk op dat (-1) overeenkomt met "Sluit uit van matentelling"
  • Opmaakuitrekking
   Je kunt de horizontale afstand tussen de elementen (noten, rusten,..) vergroten of verkleinen met deze optie. Dit zorgt voor een meer nauwkeurige controle over de exacte afstanden dan de menu-opdrachten of de sneltoetsen voor Uitrekking vergroten/verminderen ({ en }), die bereikbaar zijn buiten het dialoogvenster.
  • Aantal herhalingen
   Als de maat de laatste maat is van een herhaling, kunt u het aantal herhalingen opgeven.
  • Onderbreek meermaatsrust
   Deze eigenschap onderbreekt een meermaatsrust aan het begin van de geselecteerde maat. Deze optie moet worden ingesteld voordat je kiest voor de optie Maak meermaatsrusten in het menu StijlAlgemeen..., in de tab Partituur.

  Meermaatsrusten worden automatisch afgebroken op belangrijke plaatsen, zoals herhalingstekens, maatsoort veranderingen, dubbele maatstrepen, onregelmatige maten, enz.
  De standaard voor partituren is uit, voor partijen is aan.

  Nummering

  MuseScore nummert automatisch de eerste maat van elk systeem (behalve maat nummer 1), maar aanpassingen zijn mogelijk.

  Kies: Stijl Algemeen...Koptekst, voettekst, nummers

  Markeer het selectievakje "Maatnummers" om de automatische nummering aan te zetten
  Markeer “Laat eerste zien” als u wilt dat het eerste maat nummer ook zichtbaar is.
  Markeer “Alle notenbalken” als je iedere notenbalk wilt nummeren. Anders wordt alleen de eerste notenbalk van elk systeem genummerd.
  Kies "Elk systeem" als je alle systemen wilt nummeren of "Interval".
  In het laatste geval: specifieer de lengte van het interval.

  Bijvoorbeeld:
  1: alle maten worden genummerd
  5: nummering om de vijf maten.

  Splitsen en samenvoegen

  Met deze nieuwe optie kun je maten splitsen en samenvoegen. Eventuele waardestrepen en de maateigenschappen worden automatisch aangepast.

  • Samenvoegen

   1. Selecteer de maten die je wilt samenvoegen
   2. Kies: Bewerken Maat Voeg maten samen

  Opmerking: Alle notenbalken van het systeem worden samengevoegd op dezelfde plaats.

  
          
     
     
   
     
    Voorbeeld van een samengevoegde maat
   
   
  
  • Splitsen

   1. Selecteer een noot of een akkoord.
   2. Kies: Bewerken Maat Splits maat

  Opmerking: Alle notenbalken van het systeem worden gesplitst op dezelfde plaats.

  Zie ook

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.