Liedtekst

6 jaren geleden bijgewerkt
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Liedtekst.
  1. Voer eerst de noten in
  2. Selecteer de eerste noot
  3. Vanuit het hoofd menu, kies Voeg toeTekstLiedtekst of type Ctrl+L (Mac: +L) en type de lettergreep voor de eerste noot
  4. Verder gaan met invoeren liedtekst:
   • Type Spatie aan het eind van het woord om verder te gaan naar de volgende noot
   • Type een koppelteken - aan het eind van een lettergreep om verder te gaan naar de volgende noot. De lettergrepen zijn verbonden met een streepje
   • Shift+Spatie verplaatst naar de voorgaande lettergreep
   • gaat naar de volgende liedtekst regel (Opmerking: gebruik niet de Enter toets van het numerieke toetsenbord!)
   • Druk op Omhoog om terug te gaan naar de bovenste liedtekst regel
  5. Druk op Esc om de liedtekst invoer te verlaten
  6. Herhaal de stappen 2 en 3 hierboven om een tweede of volgende liedtekst regel in te voeren of dubbelklik op de lettergreep van de eerst noot en ga verder bij stap 4.

  Een aantal voorbeelden:

  Voorbeeld liedtekst: A-des-te fi-del-es

  De laatste lettergreep van een woord kan worden verlengd met een onderliggende lijn Shift+_ om een melisme aan te geven:

  Lettergreep verlengingslijn, Melisme

  Ingevoerd met: soul, Shift+___ To Esc.

  Om de niet laatste lettergrepen te verlengen kunnen gewoon extra koppeltekens - worden ingevoerd. Er zal er slechts één zichtbaar zijn en de lettergreep zal rechts worden uitgelijnd op de eerste noot, gelijk aan hoe de laatste lettergreep wordt genoteerd bij een melisme, zie hierboven.

  Twee lettergrepen onder één noot kunnen worden samengevoegd met een elisie karakter, ook bekend als "liedtekst boog" of "synalephe".

  Voorbeeld liedtekst boog onder één noot

  In de tekstwerkbalk, klik op het toetsenbord icoon Toetsenbord Icoon of druk op F2 om het Speciale Karakters palet te openen. De synalephe wordt evenredig gecentreerd en daarbij worden de lettergrepen met twee spaties gescheiden bij het invoeren na de eerste lettergreep. Zie de "e͜ A" tekst in het voorbeeld hierboven:

  1. Type e
  2. Voeg de synalephe met het F2 palet
  3. Type Ctrl+Spatie (Mac: +Spatie)
  4. Type A

  Niet alle lettertype bevatten het synalephe karakter. Om er achter te komen welke lettertype op jouw computer de synalephe ondersteuning, kijk naar "lettertype lijst" (zoek naar een lettertype dat een boog laat zien tussen de "e" en "A" in plaats van een lege rechthoek). De uitlijning van het karakter varieert ook afhankelijk van het lettertype.

  Speciale karakters

  Liedtekst kan worden net zo worden bewerkt als normale tekst met uitzondering van een paar karakters: Als je een spatie, koppelteken of liggend streepje aan een enkele lettergreep wil toevoegen gebruik dan de volgende snelkoppeling:

  • Ctrl+Spatie (Mac: +Space) voert een spatie ( ) in de liedtekst in
  • Ctrl+- (Mac: +-) of AltGr+- voert een koppelteken (-) in de liedtekst in
  • Ctrl+Shift+_ (Mac: +_) voert een liggend streepje (_) in de liedtekst in
  • Ctrl+ (Mac: +Return) of Enter (in het numerieke toetsenbord) voert een regel einde toe in de liedtekst

  Individuele liedtekst regels aanpassen

  De boven marge en lijnhoogte van alle liedtekst regels kan algemeen(globaal) worden aangepast vanuit het menu, StijlAlgemeen...Pagina.

  Echter de horizontale (en verticale) correctie instelling van individuele liedtekst regels kan als laatste nog worden afgesteld door de met rechts te klikken op een woord in de gewenste regel en de beschikbare opties te gebruiken om alle woorden die je wilt aanpassen te selecteren. En dan de correctie instelling aan te passen in het Instellingenoverzicht.

  Als voorbeeld, om de horizontale positie van de liedtekst in één notenbalk van een bepaald systeem te wijzigen: rechts-klik op een woord in die regel, kies SelecteerMeer..., en selecteer de opties "Zelfde notenbalk" en "Zelfde systeem". Gebruik nu de "horizontale correctie instelling" in het Instellingenoverzicht om de positie van de lijn af te regelen.

  Zie ook

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.