Gereedschappen

6 jaren geleden bijgewerkt
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Gereedschappen.

  Er zijn een aantal gereedschappen ontwikkelt. Deze kunnen worden gevonden in het menu BewerkenGereedschappen

  Voeg toe/verwijder regelafbrekingen

  Dit gereedschap voegt automatisch regelafbrekingen toe of verwijdert deze:

  • Toevoegen regelafbrekingen
   • iedere X maten
   • expliciet aan het eind van elk huidig systeem
  • Verwijderen
   • alle huidige regelafbrekingen

  Dit commando werkt op een selectie van maten of, indien er geen maten zijn geselecteerd, op de gehele partituur.

  • Optioneel kies de maten die je wilt aanpassen
  • BewerkenGereedschappenVoeg toe/verwijderen regelafbrekingen

   Regelafbrekingen toevoegen/verwijderen

  • Druk op OK om het commando uit te voeren.

  Verdeel / Voeg samen

  Met deze commando's kun je de inhoud van een notenbalk met een serie van akkoord omzetten in individuele melodie lijnen op verschillende notenbalken of kun je meerdere notenbalken die individuele melodie lijnen bevatten samenvoegen tot een serie van akkoord in een enkele notenbalk.

  Verdeel

  Selecteer een bereik. De bovenste (of enige) notenbalk, hier genoemd de "bron notenbalk" dat de akkoorden bevat met meerdere noten. Voer nu BewerkenGereedschappenVerdeel uit. De bovenste noot van ieder akkoord in de bron notenbalk blijft waar deze is en de andere stemmen worden verdeeld over de notenbalken onder de bron notenbalk, één noot per notenbalk.

  Indien je selectie uit één enkele notenbalk bestaat, dan zal MuseScore zoveel notenbalken toevoegen als het nodig heeft voor het grootste akkoord. Als voorbeeld, indien het grootste akkoord uit vier noten bestaat, dan zal het verdelen vier notenbalken gebruiken. De bron notenbalk plus drie notenbalken eronder.

  Echter, indien je selectie uit meerdere notenbalken bestaat, dan wordt de selectie zelf beschouwt als het bestemmingsgebied en de bovenste notenbalk wordt hierbij beschouwt als de bron notenbalk. MuseScore zal de laagste noot/noten negeren van ieder akkoord dat meer noten bevat dan het aantal notenbalken dat is in de selectie zit.

  In beide gevallen zullen, als een akkoord minder noten bevat dan het aantal bestemmingsnotenbalken, de noten, waar nodig, worden gedupliceerd zodat iedere notenbalk een noot bevat.

  Opmerking: indien het geselecteerde bereik een deel van een maat bevat, dan wordt deze stil verlengt tot de dichtstbijzijnde maat in beide richtingen. Het is momenteel niet mogelijk om een deel van een maat te verdelen.

  Voeg samen

  Selecteer een bereik van maten over meerdere notenbalken die een gelijksoortig ritme bevat en voer dan BewerkenGereedschappenVoeg samen uit. MuseScore zal de inhoud van de notenbalken samenvoegen in akkoorden in de bovenste notenbalk - het tegenovergestelde van verdelen. Er is een speciaal geval waarbij MuseScore, indien je een enkele notenbalk selecteert, in essentie hetzelfde doet maar dan wordt de inhoud van meerdere stemmen in die notenbalk omgezet naar akkoorden in stem één.

  Vul met schuine strepen

  Dit commando vult de selectie met schuine strepen, één per tel. Voor iedere maat (of deel daarvan) in de selectie worden de schuine strepen toegevoegd aan de eerste lege stem die beschikbaar is. Indien alle vier de stemmen noten bevatten in een maat, dan wordt stem één gevuld met schuine strepen waarbij de bestaande noten worden overschreven. In stem één en twee worden de schuine strepen gecentreerd op de middelste lijn van de notenbalk. In stem drie en vier worden ze klein en boven of onder de notenbalk geplaatst. Alle schuine strepen zijn ingesteld om niet te transponeren of af te spelen.

  Schuine streep notatie

  Schakel 'Ritmische schuine streep-notatie' om

  Dit commando schakelt de geselecteerde noten om tussen normale noten en de ritmische schuine streep-notatie. Noten met schuine streep koppen, ingesteld om niet te transponeren of af te spelen. De noten in stem één en twee worden gefixeerd op de middelste lijn van de notenbalk.

  Ritmische schuine streep-notatie

  De noten in stem drie en vier worden gefixeerd boven of onder de notenbalk en zijn ook klein gemarkeerd (ook bekent als "accent" notatie). Je kunt hierbij handig gebruik maken van het selectie filter om de stemmen één en twee uit te sluiten van je selectie voordat je dit commando uitvoert, zodat alleen de noten in de stemmen drie en vier worden veranderd.

  Accent notatie

  In een percussie notenbalken worden de noten in stem drie en vier niet omgezet in kleine schuine strepen maar worden dit kleine noten boven of onder de notenbalk.

  Ritmische schuine streep-notatie - percussie

  Herbepaal opeenvolgende repetitietekens

  Dit commando herbepaalt de repetitietekens in het geselecteerde bereik:

  1. Voeg repetitietekens toe
  2. Selecteer een bereik
  3. BewerkenGereedschappenHerbepaal opeenvolgende repetitietekens

  MuseScore detecteert automatisch de reeks gebasseerd op het eerste repetitieteken in de selectie - alle markeringen in de selectie worden dan hierop aangepast.

  De reeks kan zijn:

  • a, b, c,
  • A, B, C,
  • eenvoudige numerieke reeks - 1, 2, 3, etc.
  • numeriek overeenkomstig met de maatnummers

  Zie ook

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.