Akkoordsymbolen

5 jaren geleden bijgewerkt
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Akkoordsymbolen.

  Akkoordsymbolen kunnen worden ingevoerd door de eerste noot te selecteren en dan drukken op Ctrl+K (Mac: +K). Dit maakt een akkoorsymbool tekst object voor het gekozen akkoord/noot.

  • Spatie verplaatst naar de volgende noot of tel.
  • Shift+Spatie verplaatst naar de vorige noot of tel.
  • Ctrl+Spatie (Mac: +Spatie) voegt een spatie toe aan de akkoordnaam.
  • ; verplaatst naar de volgende tel.
  • Shift+; verplaatst naar de vorige tel.
  • Tab verplaatst naar de volgende maat.
  • Shift+Tab verplaatst naar de vorige maat.
  • Esc verlaat de akkoordsymbool bewerk mode.

  Akkoordsymbolen kunnen worden bewerkt worden net zoals normale tekst. Om een kruis toe te voegen, type #. Om een mol toe te voegen, type b. Om een dubbelkruis toe te voegen, x of ## en om een dubbele mol toe te voegen type bb. Deze karakters worden automatisch omgezet in kruizen en mollen zodra je klaar bent met de invoer. Maak geen gebruik van de werkelijk kruis- en moltekens, MuseScore zal dit niet juist begrijpen.

  Akkoordsymbolen

  Akkoordsymbolen syntax

  MuseScore begrijpt de meeste afkortingen die worden gebruikt in akkoordsymbolen:

  • majeur: M, Ma, Maj, ma, maj, Δ (type t of ˆ)
  • mineur: m, mi, min, -
  • verminderd: dim, o (de kleine letter)
  • half-verminderd: ø (type 0, nul)
  • overmatig: aug, +

  Merk op dat voor de half-verminderde akkoorden je ook gebruik kunt maken van de afkortingen zoals my7b5 en ze worden dan op die manier weergegeven in plaats van gebruik te maken van de ø.

  Je kunt ook de toevoegingen en veranderingen zoals b9 of #5, sus, alt, en no3 gebruiken. Je kunt de omkering en schuine streep akkoord weergeven met de notatie zoals C7/E. Je kunt ook haakjes en komma's gebruiken binnen het akkoordsymbool en je kunt het gehele akkoord tussen haakjes zetten.

  Akkoordsymbool stijl

  De akkoordsymbolen maken gebruik van de Akkoordsymbool tekst stijl, dus je kunt het lettertype aanpassen met de mogelijkheden zoals beschreven in Tekststijl. Er zijn ook stijl instellingen te vinden in StijlAlgemeen...Akkoordsymbool, fretborddiagram. Deze opties worden beschreven in deze sectie.

  Verschijning

  MuseScore kent twee primaire stijlen van akkoordsymbolen: Normaal en Jazz. Je kunt deze selecteren met de keuzerondjes.

  In de Normale stijl worden akkoord eenvoudig weergegeven, het lettertype wordt bepaald door de akkoordsymbool tekst stijl.

  Normale akkoordsymbolen

  In de Jazz stijl wordt het MuseJazz lettertype gebruikt voor een handgeschreven uiterlijk en wordt ook gebruikt van superscript en andere opmaak technieken.

  Jazz akkoordsymbolen

  De Jazz stijl wordt standaard gekozen indien je gebruik maakt van een Jazz template.

  De derde keuze is voor compatibiliteit met oudere partituren. Je kunt het ook gebruiken om je eigen akkoordsymbool beschrijvingsbestanden te gebruiken. Deze kunnen worden gemaakt door het kopiëren van één van de standaard bestanden en door het lezen van de documentatie in deze bestanden die de structuur beschrijft. Echter dit is alleen voor gevorderde gebruikers en er is geen garantie dat deze bestanden in de toekomst ondersteund blijven.

  Noot spelling

  Standaard gebruikt MuseScore letters voor de namen van de akkoordsymbolen. Voor gebruikers in regio's waar andere noot benaming schema's worden gebruikt biedt MuseScore de volgende mogelijkheden:

  • Normaal: A, Bb, B, C, C#,...
  • Duits: A, Bb, H, C, C#,...
  • Volledig Duits: A, B, H, C, Cis,...
  • Solfeggio: Do, Do#, Reb, Re,...
  • Frans: Do, Do#, Réb, Ré,...

  Daarnaast zijn er opties beschikbaar om het hoofdletter gebruik aan te passen. Standaard zal MuseSocre automatisch alle noot namen zoals hierboven met hoofdletters schrijven, het maakt hierbij niet uit hoe deze zijn ingevoerd. Echter kun je ook gebruik maken van andere automatische opties:

  • Mineurakkoord in kleine letters: c, cm, cm7,...
  • Basnoten in kleine letters: C/e,...
  • Nootnamen in hoofdletters: DO, RE, MI,...

  Je kunt het automatische hoofletter gebruik ook in zijn geheel uitschakelen, in dat geval worden de nootnamen weergegeven zoals deze zijn ingevoerd.

  Positionering

  Normaal gesproken wordt de tekst stijl gevolgd voor de positionering, dus kun je de tekst uitlijnen en horizontale/verticale verschuiving daar in bepalen indien gewenst. Er zijn echter ook positioneringsmogelijkheden in dit dialoog:

  • Standaard verticale positie: hoogte boven de notenbalk (gebruik negatieve waarden)
  • Afstand naar fretborddiagram: indien fretborddiagram aanwezig, de hoogte boven het diagram
  • Minimale ruimte tussen akkoord: ruimte te houden tussen akkoordsymbolen
  • Maximum maatstreepafstand: ruimte toegestaan voor de maatstreep
  • Capo: specificeer capo instelling; overeenkomstige akkoorden worden automatisch tussen haakjes weergegeven

  Zie ook

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.