Werkruimtes

1 jaar geleden bijgewerkt
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Werkruimtes.

  De werkruimte bestaat uit een aantal componenten met als hoofdonderdeel de paletten en bevindt zich links van het document venster.

  Werkruimte

  Ieder palet is een map dat muzieksymbolen (veelal gegroepeerd) bevat die kunnen worden gebruikt in de partituur.

  • Een palet openen of sluiten: Klik op de pijl naast de naam van het palet of dubbelklik op de naam van het palet (in versies eerder dan 3.3, klik één keer op de pijl of de naam van het palet).

  Paletten weergeven of verbergen in de werkruimte:

  • Druk op F9 of vanuit het menu, selecteer WeergavePaletten.

  MuseScore bevat twee vooraf ingestelde werkruimtes: Basis (de standaard optie) en Geavanceerd (een versie met meer paletten en symbolen). Deze bevat symbolen die uit verschillende delen uit het hoofdpalet komen. Daarnaast kun je een eigen werkruimte maken (zie hieronder).

  Wisselen tussen de werkruimtes

  Gebruik één van de volgende mogelijkheden:

  • Selecteer een andere werkruimte vanuit de keuzelijst. Deze bevindt zich aan de rechts in de noteninvoer werkbalk (in versies 3.3 en hoger) of onderaan het paletten paneel (in versies eerder dan 3.3).
  • Vanuit het menu, selecteer WeergaveWerkruimtes en kies één van de opties.

  Vastmaken/losmaken

  Om een werkruimte vast te maken of los te maken zie zijpanelen.

  Maak een eigen werkruimte

  Maak een eigen werkruimte als volgt:

  1. Selecteer een bestaande werkruimte (gebruik eventueel de wisselen tussen werkruimtes optie).
  2. Klik op de + knop (naast de lijst) welke het volgende venster zal weergeven:
   Maak nieuwe werkruimte venster
   Opmerking: dit venster kan ook worden geopend vanuit het menu: WeergaveWerkruimtesNieuw....
  3. Voer de naam in voor de nieuwe werkruimte.
  4. Kies de componenten die je wilt koppelen aan de werkruimte, deze zijn:
   • Werkbalken: Hiermee kun je de weergave van de werkbalken knoppen aanpassen en de volgorde waarin deze worden weergegeven. Beschikbaar via WeergaveWerkbalkenWerkbalken aanpassen....
   • Menubalk: Hiermee kan het menu en de items die worden weergegeven in het menu worden aangepast. Deze functie is nog niet geïmplementeerd!
   • GUI voorkeursinstellingen: Slaat informatie op met de werkruimte aangaande de positionering van de GUI (Grafische gebruiker interface) componenten en of deze zichtbaar zijn of niet (zoals instellingenoverzicht en tijdslijn).
   • GUI onderdelen: Slaat de voorkeuren op van de GUI onderdelen zoals deze ingesteld zijn in WeergaveVoorkeuren zoals het thema en werkblad instellingen.
  5. Druk op Opslaan. De nieuwe werkruimte is toegevoegd aan het paneel.

  Werkruimte aanpassen

  Opmerking: In versies eerder dan 3.3 kunnen alleen nieuwe werkruimtes worden aangepast. De basis en geavanceerde werkruimtes zijn vooraf ingesteld. Zie maak een eigen werkruimte

  • Wijzig de weergave van het palet: zie Palet menu.
  • Wijzig de inhoud van het palet: zie Paletten aanpassen.
  • Wijzig de weergave van de werkruimte: Selecteer WeergaveWerkruimtesBewerk. Hiermee wordt het venster weergegeven met dezelfde opties als in het Maak nieuwe werkruimte venster (hierboven).

  Aangepaste werkruimte opslaan

  De wijzigingen die aan de werkruimte worden gemaakt worden automatisch opgeslagen in het programma (hiervoor is geen verder actie nodig). Iedere eigen werkruimte is opgeslagen als een apart bestand in de map met de naam "workspaces". De locatie van dit deze map is:

  • Windows: C:\Gebruikers\[GEBRUIKERSNAAM]\AppData\Local\MuseScore\MuseScore3\(eigenlijk %LOCALAPPDATA%\MuseScore\MuseScore3)
  • MacOS: ~/Library/Application\ Support/MuseScore/MuseScore3/.
  • Linux: ${XDG_DATA_HOME:-~/.local/share}/MuseScore/MuseScore3/.

  Zie ook

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.