Tempo

1 jaar geleden bijgewerkt
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Tempo.

  Tempomarkeringen zijn te vinden in het Tempo palet zowel in de Basis als de Geavanceerde werkruimte. Je vindt er verschillende metronoom markeringen waarvan je de tekst kan wijzigen om elke gewenste markering te verkrijgen.

  Het tempo van het afspelen kan worden gevarieerd in de partituur door meerdere tempomarkeringen te gebruiken, deze kunnen zowel zichtbaar als onzichtbaar zijn.

  Metronoom tellen onderverdeling
  Bij samengestelde maatsoorten (6/8, 9/8, enz.) worden secundaire (minder prominente) 'tikken' toegevoegd om de primaire tel in een voldoende langzaam tempo te begeleiden, d.w.z. de hoofdtel onder de 60 BPM. Merk op dat de hoofdtel van samengestelde maatsoorten een gepunteerde kwartnoot is en als zodanig is dit de noot voor de noot=nummer tekst van samengestelde aantekeningen. Als een andere noot wordt gebruikt, dwingt dit geen metronoomtik op die noot af, omdat het de maatsoort is die de tel voor de metronoom bepaalt. Een andere noot heeft alleen invloed op de afspeelsnelheid en als het resultaat minder dan 60 gepunteerde kwartnoten per minuut is, zijn de secundaire tikken hoorbaar (bijv. kwartnoten per minuut).
  Merk ook op dat de metronoom alleen reageert op het tempo van het stuk en niet reageert op % tempoaanpassingen van het afspeelpaneel.

  Een tempomarkering toevoegen

  Dit kan met een van onderstaande methodes:

  • Selecteer een noot of rust en gebruik de sneltoetscombinatie Alt+Shift+T.
  • Selecteer een noot of rust en kies in het menu voor Voeg toeTekstTempomarkering.
  • Selecteer een noot of rust en klik op de gewenste markering in het Tempo palet (dubbelklik in versies voor 3.4).
  • Sleep de gewenste tempomarkering vanuit Tempo palet rechtstreeks op een noot of rust.

  Opmerking: Wanneer je een tempomarkering toepast via het menu of de sneltoetscombinatie dan zal MuseScore de huidige maatsoort gebruiken om te bepalen welke nootduur er gebruikt wordt. Wanneer je een tempomarkering vanuit het palet invoegt, dan heb je het voordeel dat je zelf kunt kiezen welke nootduur als basis wordt gebruikt.

  Tempo aanpassen

  Bestaande tempomarkeringen kun je als volgt aanpassen:

  1. Plaats de tempomarkering in bewerkingsmodus;
  2. Wijzig het tempogetal en/of de nootduur;
  3. Verlaat tekstbewerkingsmode.

  Indien gewenst (bv. wanneer je tempomarkering enkel uit tekst bestaat), kan je het tempo ook instellen via het Instellingenoverzicht:

  1. Selecteer de tempomarkering.
  2. Vink "Volg tekst" uit in het Tempotekst gedeelte van het Instellingenoverzicht.
   inspector_tempo_text_nl.png
  3. Vul het gewenste afspeeltempo in het "Tempo" veld in. Deze waarde is altijd in aantal kwartnoten per minuut.

  Opmerking: Het afspelen is mogelijk sneller of langzamer als de tempo instelling in het afspeelpaneel op een andere waarde is ingesteld dan 100%.

  Tempo tekst wijzigen

  Tempomarkeringen kunnen bewerkt en opgemaakt worden net als ieder ander tekst object. Om de teksteigenschappen of de tekststijl aan te passen, zie Tekststijlen en eigenschappen.

  Het tempo van de markering blijft normaal behouden wanneer je de tekst wijzigt naar een tempo-expressie zoals Andante, Moderato enz. Je kan ook tekst toevoegen aan je markering ter verduidelijking zoals in onderstaand voorbeeld:

  Tempomarkering: Andante kwartnoot = 75

  Afspeelpaneel: tijdelijke tempowijziging

  Je kan het afspeeltempo van een partituur tijdelijk wijzigen via het afspeelpaneel:

  1. Zorg dat het afspeelpaneel zichtbaar is: WeergaveAfspeelpaneel of F11 (Mac: fn+F11):

   Afspeelpaneel

  2. Wijzig het afspeeltempo door het percentage aan te passen met de schuifbalk. Dubbelklik op de schuifbalk om het tempo naar 100% te herstellen.

  Deze instelling wordt niet opgeslagen in de partituur en zal proportioneel worden toegepast op alle tempomarkeringen in de partituur. Indien je meerdere tempomarkeringen hebt in de partituur, dan is het BPM (Beats per Minute/Tellen per Minuut) getal dat boven de schuifbalk staat afhankelijk van de plaats waar je bent in de partituur.
  Opmerking: BPM staat altijd weergegeven als aantal kwartnoten per minuut, onafhankelijk van de maatsoort.

  Ritardando en accelerando

  Geleidelijke tempowijzigingen zoals ritardando ("rit.") en accelerando ("accel.") kan je simuleren door onzichtbare tempomarkering aan je partituur toe te voegen. De zichtbare indicatie kan dan toegevoegd worden als notenbalk- of systeemtekst.

  Ritardando

  Er bestaat een plugin die dit automatisch voor je doet: TempoChanges

  Fermates

  Fermates en andere symbolen die beschikbaar in de Articulaties en versieringen paletten, beschikken over een Tijdsuitrekking eigenschap die je via het Instellingenoverzicht kunt instellen. De standaardwaarde van deze eigenschap is 1.00. Om het afspeeleffect te beïnvloeden, wijzig je deze waarde. Wanneer je bv. wenst dat het akkoord dubbel zijn normale nootwaarde duurt, stel je de tijdsuitrekking van de fermate in op 2.00. Deze instelling heeft geen effect bij fermates boven maatstrepen, aangezien een maatstreep zelf geen tijdsduur heeft.

  Zie ook

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.