Tekststijlen en -eigenschappen

7 maanden geleden bijgewerkt
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Tekststijlen en -eigenschappen.

  Tekststijlen

  Een tekststijl wordt toegepast op alle tekst objecten in de partituur van een bepaald type. Als voorbeeld, notenbalktekst objecten hebben een unieke stijl, alle tempo-aanduidingen, alle liedteksten, alle akkoordsymbolen, enzovoort.

  Je kunt de tekststijl weergeven en bewerken via het menu, selecteer OpmaakStijl…Tekststijlen. Hiermee krijg je toegang tot de volgende teksteigenschappen voor iedere stijl:

  Tekststijl venster met de eigenschappen voor notenbalktekst

  • Naam: De naam van de stijl, de naam van een gebruik stijl kan hier worden aangepast.
  • Lettertype / Grootte : De naam van het lettertype (b.v. Times New Roman, Arial, etc.) en de grootte.
  • Volg notenbalk grootte: Met deze optie wordt de grootte van de tekst proportioneel aangepast indien de partituur schaling wordt aangepast.
  • Stijl: Een optie waarmee het uiterlijk van de tekst kan worden aangepast in vet (B), schuin (I) of onderstreept (U).
  • Uitlijnen: Horizontaal (links, midden, rechts) en verticaal.
  • Kleur: De kleur van de tekst.
  • Afstand X/Y: Horizontale en verticale afstand in sp. eenheden.
  • Kader: Bepaal of er een cirkel of rechthoekig kader om de tekst wordt geplaatst.
  • Rand (kleur): De kleur van de rand van het kader.
  • Markeren (kleur): De kleur van de markering die gebruikt wordt in het kader (achtergrond kleur).
  • Dikte: De dikte van de lijn van het kader in sp eenheden.
  • Marge: De marge binnen het kader in sp eenheden.
  • Hoekradius: Voor een rechthoekig kader, de radius van de afgeronde hoeken.

   Opmerking: Doorzichtigheid kan worden ingesteld door de parameter "Alpha kanaal" in het "Selecteer kleur" venster aan te passen. De waarde kan variëren tussen 0 (transparant) en 255 (ondoorzichtig).

  Je kunt de eigenschappen van een tekststijl ook aanpassen door een object met de gewenste stijl te selecteren in de partituur, dan de eigenschap in het instellingenoverzicht aanpassen en vervolgens te klikken op de Stel in als stijl knop. Dit werkt automatisch de tekststijl bij en alle relevante tekst objecten in de partituur.

  Tekst objecten

  Als je een bepaald tekst object in de partituur afwijkend wilt opmaken van de tekststijl, selecteer deze dan en pas de eigenschappen aan in het instellingenoverzicht:

  Tekst gedeelte in het instellingenoverzicht

  Indien je wijzigingen hebt aangebracht in de teksteigenschappen in het instellingenoverzicht en je wilt dat deze weer terug worden gezet naar de waarde voor de tekststijl, druk dan op de "Herstel naar stijl standaard" knop.

  Opslaan en laden van tekststijlen

  Tekststijlen (samen met alle andere stijlen in een document) kunnen worden opgeslagen als een stijl bestand en worden geladen in andere MuseScore bestanden. Zie Stijl opslaan en laden.

  Zie ook

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.