Tekst algemeen

7 maanden geleden bijgewerkt
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Tekst algemeen.

Tekst toevoegen

Om een element dat op tekst gebaseerd is aan de partituur toe te voegen gebruik je één van de volgende methodes:

 • Sneltoetscombinatie: Als voorbeeld, druk op Ctrl+Tom notenbalktekst toe te voegen, Ctrl+L voor liedtekst, enzovoort.
 • Vanuit het menu: Via Voeg toeTekst kan uit verschillende tekstelementen gekozen worden.
 • Werkruimte: Selecteer een noot en klik op een icoon in één van de paletten (dubbelklik in versies voor 3.4) of als alternatief sleep je een symbool vanuit een palet naar de notenbalk. Bv. Swing, Tempo tekst, etc.

Opmerking: (1) De exacte methode hangt af van het type tekst dat je wilt toevoegen (zie Tekst). (2) Voor algemeen gebruik worden tekstvakken aan een notenbalk gekoppeld, zie notenbalk- en systeemtekst.

Tekst opmaak

Wanneer een tekst object in MuseScore gemaakt is dan neemt het de instellingen over van de tekststijl die daar aan gekoppeld is. Zo hebben alle notenbalkteksten een unieke tekststijl, als ook de tempo-aanduidingen, dynamische tekens, akkoord symbool, etc. Iedere tekststijl bestaat uit een aan tekst-eigenschappen (lettertype, lettergrootte, lettertype stijl, etc.) die met name in het Tekststijl venster (OpmaakStijl…tekststijlen) weergegeven kunnen worden.

Een nieuw aangemaakt tekst object begint met identieke tekst-eigenschappen voor de tekststijl. Deze zijn zichtbaar in het instellingenoverzicht:

Teksteigenschappen weergegeven in het instellingenoverzicht

Echter, deze tekst-eigenschappen zijn niet gelimiteerd tot die standaard zijn voor de tekststijl. Indien nodig kunnen deze onafhankelijk van de tekststijl in het instellingenoverzicht worden aangepast.

Als laatste, indien je opmaak wilt toepassen op specifieke karakters in een tekst object (lettertype, grootte, stijl) dan kun je dit doen in de tekstbewerkingsmodus.

Positie aanpassen van tekst objecten

De positie van tekst objecten kan met de volgende methodes worden aangepast:

 • Sleep he object.
 • Selecteer het object en pas de X of Y afstand waarden aan in het instellingenoverzicht.
 • Selecteer het object en gebruik één van de volgende sneltoetscombinaties:
  • : Verplaats de tekst 0,1 sp (notenbalkruimte) naar links.
  • : Verplaats de tekst 0,1 sp naar rechts.
  • : Verplaats de tekst 0,1 sp omhoog.
  • : Verplaats de tekst 0,1 sp omlaag.
  • Ctrl+ (Mac: Cmd+): Verplaats de tekst 1 sp naar links.
  • Ctrl+ (Mac: Cmd+): Verplaats de tekst 1 sp naar rechts.
  • Ctrl+ (Mac: Cmd+): Verplaats de tekst 1 sp omhoog.
  • Ctrl+ (Mac: Cmd+): Verplaats de tekst 1 sp omlaag.

Tekst ankerpunten

Wanneer je een tekstelement aan de partituur toevoegt is zijn ankerpunt positie afhankelijk van het type:

 • Titel, ondertitel, componist, tekstschrijver: Verankerd aan een kader.
 • Vingerzetting: Verankerd aan nootkoppen.
 • Liedtekst: Verankerd aan een tijdspositie (een noot/akkoord, maar geen rust).
 • Akkoordsymbool: Verankerd aan een tijdspositie.
 • Notenbalktekst: Verankerd aan een tijdspositie.
 • Systeemtekst: Verankerd aan een tijdspositie.

Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.