Sneltoetscombinaties

3 jaren geleden bijgewerkt
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Sneltoetscombinaties.

  De meeste sneltoetscombinaties kunnen worden aangepast via het menu: selecteer BewerkenVoorkeuren...Sneltoetscombinaties (Mac: MuseScoreVoorkeuren...Sneltoetscombinaties). Hieronder een lijst met enkele van de initiële sneltoetscombinaties.

  Navigatie

  Naar het begin van de partituur: Home (Mac: Fn+)
  Naar de laatste pagina van de partituur: End (Mac: Fn+)
  Zoek (maatnummer, repetitieteken of pXX waarbij XX een pagina nummer is): Ctrl+F (Mac: Cmd+F)

  Volgende partituur: Ctrl+Tab
  Vorige partituur: Shift+Ctrl+Tab

  Bekijk dichterbij: Ctrl++ (werkt niet op alle systemen) (Mac: Cmd++) of Ctrl (Mac: Cmd) + scrol omhoog
  Bekijk verderaf: Ctrl+- (Mac: Cmd+-) of Ctrl (Mac: Cmd) + scrol omlaag

  Volgende pagina: Pg Dn of Shift + scrol omlaag (Mac: Fn+)
  Vorige pagina: Pg Up of Shift + scrol omhoog (Mac: Fn+)

  Volgende maat: Ctrl+ (Mac: Cmd+)
  Vorige maat: Ctrl+ (Mac: Cmd+)

  Volgende noot:
  Vorige noot:

  Noot eronder (in een akkoord of onderliggende notenbalk): Alt+
  Noot erboven (in een akkoord of bovenliggende notenbalk): Alt+

  Bovenste noot in een akkoord: Ctrl+Alt+ (Ubuntu gebruikt deze combinatie voor de werkruimtes)
  Onderste noot in een akkoord: Ctrl+Alt+ (Ubuntu gebruikt deze combinatie voor de werkruimtes)

  Volgend element (toegankelijkheid): Alt+
  Vorig element (toegankelijkheid): Alt+

  Noteninvoer

  Start noteninvoermodus: N
  Stop noteninvoermodus: N of Esc

  Lengte/duur

  1 ... 9 selecteer de lengte. Zie ook noteninvoer.

  Halve lengte van de vorige noot: Q
  Dubbele lengte van de vorige noot: W
  Verminder de lengte met een punt: Shift+Q (dwz. een gepunteerde kwartnoot wordt een kwartnoot, een kwartnoot worden een gepunteerde achtste noot)
  Vermeerder de lengte met een punt: Shift+W (dwz. een achtste noot wordt een gepunteerde achtste noot, een gepunteerde achtste noot wordt een kwartnoot)

  Stemmen

  Selecteer een stem in de noteninvoermodus.

  Stem 1: Ctrl+Alt+1 (Mac: Cmd+Alt+1)
  Stem 2: Ctrl+Alt+2 (Mac: Cmd+Alt+2)
  Stem 3: Ctrl+Alt+3 (Mac: Cmd+Alt+3)
  Stem 4: Ctrl+Alt+4 (Mac: Cmd+Alt+4)

  Toonhoogte

  Toonhoogtes kunnen worden ingevoerd door de overeenkomstige letter in te voeren (A-G) of via een MIDI keyboard. Zie noteninvoer voor meer informatie.

  Herhaal vorige noot of akkoord: R (de herhaling kan een andere lengte voor de nootwaarde gebruiken door eerst de gewenste duur te selecteren)

  Herhaal selectie: R (De selectie wordt herhaald vanaf de positie van de eerste noot aan het einde van de selectie)

  Verhoog de toonhoogte met een octaaf: Ctrl+ (Mac: Cmd+)
  Verlaag de toonhoogte met een octaaf: Ctrl+ (Mac: Cmd+)

  Verhoog de toonhoogte een halve toon (voorkeur voor kruisen):
  Verlaag de toonhoogte een halve toon (voorkeur voor mollen):
  Verhoog de toonhoogte diatonaal: Alt+Shift+
  Verlaag de toonhoogte diatonaal: Alt+Shift+

  Wijzig enharmonische spelling in beide geschreven en werkelijke toonhoogte weergave: J
  Wijzig enharmonische spelling alleen in de huidige weergave: Ctrl+J (Mac: Cmd+J)

  Rust: 0 (nul)

  Interval

  Voeg een interval toe boven de huidige noot: Alt+[Number]

  Opmaak

  Verander richting (stok, legatoboog, overbinding, antimetrisch figuur haak, etc.): X
  Spiegel nootkop: Shift+X
  Vergroot uitrekking van de maat/maten: }
  Verminder de uitrekking van de maat/maten: {
  Regel einde bij geselecteerde maatstreep: Enter
  Pagina einde bij geselecteerde maatstreep: Ctrl+Enter (Mac: Cmd+Enter)

  Articulaties

  Staccato: Shift+S
  Tenuto: Shift+N
  Sforzato (accent): Shift+V
  Marcato: Shift+O
  Siernoot (acciaccatura): /
  Crescendo: <
  Decrescendo: >

  Tekst invoer

  Notenbalktekst: Ctrl+T (Mac:Cmd+T)
  Systeemtekst: Ctrl+Shift+T (Mac: Cmd+Shift+T)
  Tempo tekst: Alt+Shift+T
  Repetitieteken: Ctrl+M (Mac: Cmd+M)

  Liedtekst invoer

  Liedtekst invoeren voor een noot: Ctrl+L (Mac: Cmd+L)
  Vorige lettergreep liedtekst: Shift+Spatie
  Volgende lettergreep liedtekst: wanneer de huidige en volgende lettergreep worden gescheiden door een '-': - anders Spatie
  Verplaats lettergreep liedtekst 0,1sp naar links:
  Verplaats lettergreep liedtekst 0,1sp naar rechts:
  Verplaats lettergreep liedtekst 1sp naar links: Ctrl+ (Mac: Cmd+)
  Verplaats lettergreep liedtekst 1sp naar rechts: Ctrl+ (Mac: Cmd+)
  Verplaats lettergreep liedtekst 0,01sp naar links: Alt+
  Verplaats lettergreep liedtekst 0,01sp naar rechts: Alt+

  Omhoog naar vorig couplet: Ctrl+ (Mac: Cmd+)
  Omlaag naar volgend couplet: Ctrl+ (Mac: Cmd+)

  Voor meer liedtekst sneltoetscombinaties, zie liedtekst.

  Weergave

  Tijdslijn: F12 (Mac: fn+F12)
  Afspeelpaneel: F11 (Mac: fn+F11)
  Mixer: F10 (Mac: fn+F10)
  Paletten: F9 (Mac: fn+F9)
  Instellingenoverzicht: F8 (Mac: fn+F8)
  Pianoklavier: P
  Selectie filter: F6
  Volledige scherm weergave: Ctrl+U (Mac: geen, gebruik WeergaveVolledig scherm)

  Overige

  Schakel 'zichtbaarheid' voor de geselecteerde elementen in of uit: V
  Instrumenten venster weergeven: I
  Schakel 'meermaatsrusten' in of uit: M
  Herstel element naar de standaard positie: Ctrl+R (Mac: Cmd+R)

  Zie ook

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.