Plugins

6 maanden geleden bijgewerkt
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Plugins.

  Wat zijn plugins?

  Plugins zijn kleine stukjes software die een bepaalde functie toevoegen aan MuseScore. Door een plugin in te schakelen, wordt een nieuwe menu-optie aan het Plugins menu toegevoegd en vervolgens, wanneer deze optie is geselecteerd, voert de plugin een bepaalde taak in de partituur uit.

  Sommige plugins zijn vooraf geïnstalleerd met MuseScore — zie Standaard geïnstalleerde plugins (hieronder). Er zijn nog veel meer plugins in de plugin bibliotheek. Sommige werken met MuseScore 3, andere alleen met oudere versies van MuseScore en sommige werken met beide. Om ze van elkaar te onderscheiden hebben MuseScore 3.x- en 2.x-plugincodebestanden een extensie van .qml en voor oudere versies is het .js.

  Waarschuwing: plugins kunnen mogelijk slechte of kwaadaardige code bevatten, die de partituren of het systeem kunnen beschadigen. Plugins zijn niet gecontroleerd, behalve die standaard worden geïnstalleerd. Je moet de auteur vertrouwen of de code zelf controleren.

  Installatie

  Opmerking: Voor sommige plugins is het wellicht nodig andere componenten te installeren (bv. lettertypes) om te kunnen werken. Controleer de documentatie van de plugin voor meer informatie.

  De meeste plugins worden geleverd als ZIP-archieven, download het zip-bestand van de plugin en pak het uit (unzip) naar een van de onderstaande mappen (afhankelijk van het besturingssysteem). Als de plugin rechtstreeks als een niet-gecomprimeerd .qml-bestand wordt geleverd, downloadt je deze en plaatst je het in dezelfde mappen.

  Nadat een plug-in is geïnstalleerd, moet deze worden ingeschakeld in de Plugins beheren functie om deze te kunnen gebruiken - zie Plugins in-/uitschakelen.

  Windows

  MuseScore zoekt naar vooraf geïnstalleerde plugins in %ProgramFiles%\MuseScore3\Plugins (of %ProgramFiles(x86)%\MuseScore3\Plugins voor de 32-bit versies) en in %LOCALAPPDATA%\MuseScore\MuseScore 3\plugins op Windows 7 en later .

  Nieuwe plugins moeten niet in de bovenstaande mappen worden geïnstalleerd en de mappen mogen ook niet worden gewijzigd. Voeg in plaats daarvan nieuwe plugins toe aan %HOMEPATH%\Documents\MuseScore3\Plug-ins. Je kunt ook een andere map opgeven om naar plugins te zoeken in de voorkeuren van MuseScore.

  macOS

  Op macOS zoekt MuseScore naar vooraf geïnstalleerde plugins in de MuseScore-bundel in /Applications/MuseScore3.app/Contents/Resources/plugins (om bestanden in de app-bundel zichtbaar te maken klik je met de rechtermuisknop op de MuseScore 3.app en kies je "Inhoud pakket weergeven ") en in ~/Library/Application Support/MuseScore/MuseScore 3/plugins.

  Nieuwe plugins moeten niet in de bovenstaande mappen worden geïnstalleerd en de mappen mogen ook niet worden gewijzigd. Voeg in plaats daarvan nieuwe plugins toe aan ~/Documents/MuseScore3/ Plugins. Je kunt ook een andere map opgeven om naar plugins te zoeken in de voorkeuren van MuseScore.

  Linux

  In Linux, zoekt MuseScore naar plugins in /usr/share/mscore-3.0/plugins en in ~/.local/share/data/MuseScore/MuseScore 2/plugins.

  Nieuwe plugins moeten niet in de bovenstaande mappen worden geïnstalleerd en de mappen mogen ook niet worden gewijzigd. Voeg in plaats daarvan nieuwe plugins toe aan ~/Documents/MuseScore3/Plugins. Je kunt ook een andere map opgeven om naar plugins te zoeken in de voorkeuren van MuseScore.

  In-/uitschakelen plugins

  Om toegang te krijgen tot de geïnstalleerde plugins in het plugins menu, moeten deze zijn ingeschakeld in Plugin beheer:

  Plugin beheer

  Je doet dit eenvoudigweg door het vakje aan te vinken bij de gewenste plugin. Hiermee wordt de naam van de plugin toegevoegd aan de lijst in het Plugins menu.

  Maken/bewerken/uitvoeren plugins

  Het is mogelijk om nieuwe plugins te maken of te bewerken en deze uit te voeren via de Plugin maker:

  Plugin maker

  Documentatie voor alle beschikbare elementen is hier ook beschibaar.

  Standaard geïnstalleerde plugins

  Sommige plugins zijn vooraf geïnstalleerd met MuseScore, maar zijn standaard niet ingeschakeld. Zie In-/uitschakelen plug-ins (hierboven) om de plugins in te schakelen.

  ABC Import

  Deze plugin importeert ABC-tekst uit een bestand of het klembord en converteert het naar MusicXML. Internetverbinding is vereist, omdat deze een externe webservice gebruikt voor de conversie.

  Notes → Color Notes

  Deze demo-plugin kleurt noten in het geselecteerde bereik (of de volledige score), afhankelijk van hun toonhoogte. Het kleurt de nootkop van alle noten in alle notenbalken en stemmen volgens de Boomwhackers-conventie. Elke toonhoogte heeft een andere kleur. C en C♯ hebben een andere kleur. C♯ en D♭ hebben dezelfde kleur.
  Om alle noten zwart te kleuren, voert je de plug-in opnieuw uit (op dezelfde selectie). je kunt hiervoor ook de 'Remove Notes Color' plugin plugin gebruiken.

  Create Score

  Deze demo-plugin maakt een nieuwe partituur. Het creëert een nieuwe piano partituur met 4 kwartnoten: C, D, E, F. Het is een goed begin om te leren hoe je een nieuwe partituur maakt en noten toevoegt met een plugin.

  helloQml

  Deze demo-plugin laat een aantal basis taken zien.

  Notes → Note Names

  Deze plugin benoemt noten in een geselecteerd bereik of voor de hele partituur. Het toont de namen van de noten (als notenbalktekst) volgens de taalinstellingen van MuseScore. Stem 1 en 3 noten worden boven het de notenbalk geplaatst, stem 2 en 4 noten onder de notenbalk en akkoordnoten in een door komma's gescheiden lijst, beginnend met de bovenste noot.

  Panel

  Deze demo-plugin maakt een GUI venster/paneel.

  random/random2

  Dit maakt een willekeurige partituur.

  run

  Deze demo-plugin voert een extern commando uit. Dit werkt mogelijk alleen met Linux.

  scorelist

  Deze testplug-in doorzoekt de partituur lijst.

  ScoreView

  Demo-plugin om het gebruik van ScoreView te demonstreren.

  Walk

  Deze test plugin stapt door alle elementen in een partituur.

  Zie ook

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.