Partituur-eigenschappen

2 jaren geleden bijgewerkt
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Partituur-eigenschappen.

  Het partituur-eigenschappen venster bevat document meta labels zoals "workTitle", "Composer", "Copyright" etc. Om het venster weer te geven doe je het volgende:

  1. Zorg dat de gewenste partituur of instrument partij de actieve tab is.
  2. Vanuit het menu, selecteer BestandPartituur-eigenschappen.

  Verschillende meta labels worden automatisch aangemaakt bij het maken van een partituur middels de Nieuwe partituur wizard, andere kunnen later worden toegevoegd. Meta labels kunnen ook worden gebruikt in de kop- of voettekst, indien gewenst - zie hieronder.

  Meta labels bewerken

  1. Zorg dat de gewenste partituur of instrument partij de actieve tab is.
  2. Vanuit het menu, selecteer BestandPartituur-eigenschappen:
   Partituur-eigenschappen
  3. Pas, waar nodig, de tekst van de meta labels aan.
  4. Om een extra meta label toe te voegen klik je op de + knop. Voer de naam in het "Nieuwe labelnaam" veld in en druk op OK:
   Labelnaam invoeren

  Reeds bestaande meta labels

  Iedere partituur bevat de volgende velden in parituur-eigenschappen:

  • Bestandslocatie: De locatie van de partituur op je computer.
  • MuseScore versie: De versie van MuseScore waarmee de partituur als laatste is opgeslagen.
  • Revisie: De revisie van MuseScore waarmee de partituur als laatste is opgeslagen.
  • API-niveau: De versie van het bestandsformaat.
  • arranger: (leeg)
  • composer: Deze wordt gevuld met dezelfde tekst als de "Componist" die wordt ingevuld in de eerste pagina van de Nieuwe partituur wizard.
  • copyright: Deze wordt gevuld met dezelfde tekst als de "Copyright" die wordt ingevuld in de eerste pagina van de Nieuwe partituur wizard.
  • creationDate: De datum waarop de partituur gemaakt is. Dit kan leeg zijn indien de partituur in de test modus is opgeslagen (see opdrachtregel opties).
  • lyricist: Deze wordt gevuld met dezelfde tekst als de "Tekstschrijver" die wordt ingevuld in de eerste pagina van de Nieuwe partituur wizard.
  • movementNumber: (leeg)
  • movementTitle: (leeg)
  • originalFormat: Dit label is alleen aanwezig indien de partituur is geïmporteerd (zie bestandsformaten).
  • platform: Het computerplatform waarop de partituur is gemaakt. Dit kan leeg zijn indien de partituur in de test modus is opgeslagen.
  • poet: (leeg)
  • source: Dit kan een URL bevatten in de partituur gedownload is van of opgeslagen is in MuseScore.com.
  • translator: (leeg)
  • workNumber: (leeg)
  • workTitle: Deze wordt gevuld met dezelfde tekst als de "Titel" die wordt ingevuld in de eerste pagina van de Nieuwe partituur wizard.

  Als je tekst met meerdere regels in een kop- of voettekst wilt weergeven (met deze meta labels), dan moet je eerst de tekst met meerdere regels in een teksteditor invoeren (bijv. Kladblok voor Windows, Teksteditor voor Mac, Nano voor Linux). Vervolgens kun je die tekst met meerdere regels kopiëren en plakken in het relevante meta label veld. Bijvoorbeeld een copyright van meerdere regels:
  Tekst: © 2000 The Archbishops' Council. Gebruikt met toestemming.
  Muziek: © 2006, 2021 The Royal School of Church Music. Alle rechten voorbehouden.

  Invoeren Work / Movement / Part metagegevens

  • workNumber is het getal van een groter stuk (bv. 8 - van "De vier jaargetijden" Op. 8, door Vivaldi).
  • workTitle is de titel van het grote stuk (bv. "De vier jaargetijden").
  • movementNumber is het getal van een deel van het grotere stuk (bv. 3 voor "Herfst").
  • movementTitle is de titel van een geel van het grotere stuk (bv.“Herfst”).

  Het is gebruikelijk om, bij het gebruik van de nieuwe partituur wizard, het stuk te maken met de movementTitle als titel (hoewel dit dan in de workTitle terecht komt) en direct na het maken van de partituur de informatie in het partituur-eigenschappen venster aan te passen.

  Iedere partij heeft daarnaast het volgende meta label, gegenereerd en ingevuld bij het maken van partijen:

  • partName: De naam van de partij zoals opgegeven bij het maken van de partij (welke ook wordt gebruikt als partijnaam tekst in het bovenste verticale kader - aanpassingen die hier later aan de één worden gedaan worden niet in de ander bijgewerkt).

  Dit meta label is niet beschikbaar in de hoofd partituur en kan daarom niet gebruikt worden in de kop-/voettekst of in de partij naam tekst die kan worden toegevoegd aan het bovenste verticale kader, tenzij deze handmatig als nieuw label wordt aangemaakt in de partituur-eigenschappen.

  De inhoud van een of meer meta labels weergeven in een kop- of voettekst van de partituur/partij:

  1. Zorg dat de gewenste partituur of instrument partij de actieve tab is.
  2. Vanuit het menu, selecteer OpmaakStijl...Koptekst, voettekst:
   Stijl koptekst, voettekst
   Als je met de muis over het koptekst- of voettekstgebied beweegt, verschijnt een lijst met macro's met hun betekenis, evenals de bestaande meta labels en hun inhoud.
   Stijl kop-/voettekst meta labels
   Van deze lijst zijn $I en $i alleen beschikbaar in partijen omdat de partijnaam alleen daarin beschikbaar is, tenzij deze handmatig aan de partituur-eigenschappen zijn toegevoegd. Hetzelfde geldt voor de $:partName: meta label (die niet zichtbaar is in de getoonde lijst).
   Verder zijn $v en $r alleen beschikbaar vanaf MuseScore 3.6.
  3. Voeg labels (bv. $:workTitle:) en macros (bv. $M) toe aan de gewenste vakken zoals gewenst.
  4. De wijzigingen zijn direct zichtbaar in de partituur.
  5. Indien een instrument partij de actieve tab is, klik dan op Pas toe op alle partijen indien je de aanpassing wilt uitvoeren in alle partijen.
  6. Klik op OK om de aanpassing op te slaan en het venster te sluiten.

  Zie ook

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.