Paletten

1 jaar geleden bijgewerkt
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Paletten.

  Een Palet is een map die muzieksymbolen bevat die kunnen worden gebruikt in de partituur. De standaard MuseScore paletten bevatten collecties gerelateerde symbolen maar deze kunnen worden aangepast om zo goed als ieder symbool, lijn of tekst weer te geven. De paletten zijn het hoofdonderdeel van de werkruimte.

  Palet gebied

  Musescore bevat twee sets vooraf ingestelde paletten: een Basis en een Geavanceerde set (in de gelijknamige werkruimtes). Maar dat is slechts het begin. Je kunt eigen symbolen en tekst toevoegen aan de bestaande paletten of aan paletten die je in een nieuwe werkruimte maakt. Met andere woorden, je kunt iedere werkruimte zo aanpassen dat deze overeenkomen met de specifieke wensen die je hebt. Zie paletten aanpassen.

  Palet gebied weergeven of verbergen

  De standaard locatie van de paletten is links van het document venster. Gebruik de volgende optie om de paletten weer te geven of te verbergen:

  • Vanuit het menu, selecteer WeergavePaletten of druk op F9.

  Voor het loskoppellen van het palet gebied:

  • Klik op het dubbele chevron symbool (omcirkeld in bovenstaande afbeelding) of dubbelklik op de bovenste balk van het paneel.

  Om het paneel weer vast te maken dubbelklik je weer op de bovenste balk. Zie zijpanelen voor meer informatie.

  Open en sluiten van een palet

  • Klik op de pijl naast de naam van het palet of dubbelklik op de naam van het palet (in versies voor MuseScore 3.3: klik één keer op de naam van het palet of op de pijl naast de naam).

  De symbolen die zijn toegewezen aan het palet worden in een raster onder paletnaam weergegeven. Indien je één van MuseScore's standaard paletten hebt aangepast dan kun je op Meer klikken om de symbolen weer te geven die je verwijderd hebt.

  Enkel palet modus

  Indien je slecht één palet tegelijk wilt kunnen openen, klik dan op de ... knop bovenaan de werkruimte en vink de optie "Eén palet tegelijk openen" aan. Hiermee wordt een reeds geopend palet automatisch gesloten bij het openen van een andere.

  Symbolen vanuit een palet gebruiken

  Versie 3.4 en hoger

  • Selecteer één of meerdere elementen in de partituur en klik op het gewenste symbool in het palet of sleep het symbool vanuit het palet naar het gewenste element in de partituur in de notenbalk.

  Versies voor 3.4

  • Selecteer één of meerdere elementen in de partituur en dubbelklik op het symbool in het palet of sleep het symbool vanuit het palet naar het gewenste element in de partituur in de notenbalk.

  Wanneer je een symbool naar de partituur sleept en je besluit dat je deze toch niet wilt toevoegen dan druk je op Esc.

  Tip: Om te voorkomen dat je onbedoeld symbolen in het palet verplaatst tijdens het gebruik klik je met rechts op de naam van een palet en verwijder je het vinkje bij "Schakel bewerken in".

  Je kunt zoeken naar symbolen of paletten door in het vak Zoek bovenaan de lijst te typen. Terwijl je typt worden symbolen en/of paletten met namen die overeenkomen met de ingevoerde tekst eronder weergegeven, deze lijst wordt continu bijgewerkt indien je de getypte invoer verandert. De weergegeven symbolen kunnen uit elk palet komen, wat dit een krachtige manier maakt om symbolen te vinden zonder visueel door verschillende paletten te zoeken.

  Symbolen kunnen direct vanuit het zoek resultaat worden toegepast zoals hierboven beschreven is.

  Om de weergave van lijst met paletten te herstellen, die tijdelijk verborgen zijn door de zoek resultaten, klik je op de X in het zoek vak.

  Zodra de objecten zijn toegevoegd aan de partituur kunnen ze worden gekopieerd, geplakt en gedupliceerd. Zie Kopiëren en plakken.

  Lijst met paletten aanpassen

  Wijzig de volgorde van de paletten in de lijst

  • Sleep de naam van een palet naar omhoog of omlaag naar de gewenste positie.

  Een nieuw palet maken

  1. Klik op Voeg paletten toeMaak eigen palet bovenaan de lijst met paletten of klik met rechts op één van de palet namen in de lijst en kies Nieuw palet invoegen.
  2. Type de naam van het nieuw palet in het Maak palet venster.

  Zie paletten aanpassen om te leren hoe je symbolen toevoegt aan het nieuwe palet.

  Een palet in de lijst verbergen

  Het verbergen van een palet is afhankelijk of dit één van de standaard MuseScore paletten is of een die jezelf gemaakt hebt met de bovenstaande methode.

  Een standaard MuseScore palet verbergen:

  • Rechtsklik op de naam van het palet dat je wilt verbergen en kies Verberg palet.

  Een eigen gemaakt palet verbergen:

  • Rechtsklik op de naam van het palet dat je wilt verbergen en kies Verberg/verwijder palet en klik vervolgens op Verberg in het venster.

  Een verborgen palet in de lijst weergeven

  • Klik op de bovenaan de paletten lijst op Voeg paletten toe en klik op Voeg toe naast de naam van de palet die je wilt laten zien.

  Een palet verwijderen

  Je kunt alleen paletten verwijderen die jezelf hebt gemaakt.

  • Rechtsklik op de naam van het palet dat je wilt verwijderen en kies Verberg/verwijder palet en klik vervolgens op Permanent verwijderen in het venster.

  Je kunt de standaard MuseScore paletten niet verwijderen. Indien je een standaard palet niet wilt gebruiken dan kun je de naam in de lijst verbergen.

  Paletten aanpassen

  Je kunt de standaard MuseScore of eigen paletten naar wens aanpassen. Symbolen kunnen worden toegevoegd of verwijderd en de lay-out kan opnieuw worden gerangschikt.

  Vanaf MuseScore 3.3 kunnen de vooraf ingestelde paletten in de Basis en Geavanceerde werkruimte direct worden aangepast (indien je een vorige versie gebruikt dan moet je eerst een eigen werkruimte maken).

  Voor het aanpassen van een palet:

  1. Rechtsklik op de naam van het palet en zorg dat Schakel beweren in is aangevinkt. Dit is automatisch aangevinkt voor paletten die je hebt gemaakt.
  2. Zorg dat het palet is uitgeklapt.

  Een element uit de partituur aan een palet toevoegen

  Om een bestaand element (zoals een lijn, tekst, dynamisch teken, fretborddiagram, etc.) uit de partituur toe te voegen aan een eigen palet ga je als volgt te werk:

  • Druk op Ctrl+Shift (Mac: Cmd+Shift) en houd deze ingedrukt, sleep nu het element vanuit de partituur naar het palet. Dit element kan een symbool, een lijn, tekst, dynamisch teken, fretborddiagram, afbeelding etc. zijn.

  Een symbool vanuit het hoofdpalet aan een palet toevoegen

  1. Indien het Hoofdpalet niet zichtbaar is, kies dan WeergaveHoofdpalet vanuit het menu of gebruik de sneltoetscombinatie Shift+F9 (Mac: fn+Shift+F9).
  2. Sleep het symbool vanuit het hoofdpalet venster naar een palet.

  Volgorde van symbolen in een palet aanpassen

  • Sleep het symbool naar de cel waarin je dit wilt weergeven. Symbolen in de buurt van deze cel zullen automatisch verschuiven om ruimte te maken.

  Positie en grootte van een symbool in een palet cel aanpassen

  • Rechtsklik op de cel en kies Eigenschappen. Het volgende venster wordt hierbij weergeven:
   Cel-eigenschappen

   • Naam: De tooltip die verschijnt wanneer je de muis boven de cel staat.
   • Correctie instelling voor de inhoud X, Y: Hiermee wordt de positie van het symbool in de cel aangepast.
   • Schaalwaarde voor de inhoud: Dit maakt het symbool groter of kleiner in de cel.
   • Teken notenbalk: Dit laat de vijf lijnen van een notenbalk zien achter het symbool.

  Opmerking: Het aanpassen van deze waarden heeft alleen invloed op de weergave van het symbool in het palet. Het heeft geen invloed op de grootte of plaatsing van het symbool in de partituur.

  Symbool uit een palet verwijderen

  • Rechtsklik op het symbool en kies Verwijder or selecteer het symbool en klik op het prullenbak icoon rechtsboven naast de naam van het palet.

  De Meer functie in een eigen palet werkt anders dan in een standaard palet. Het laat iedere keer één palet zien uit de lijst met paletten waaruit je symbolen aan het palet kunt toevoegen door te slepen of door deze te selecteren en te klikken op de Voeg toe aan ... knop. Gebruik de < en > knoppen om door de paletten in de lijst te bladeren.

  Palet menu

  Het volgende menu verschijnt door met rechts te klikken op de naam van een palet of door te klikken op ... naast de naam:

  • Verberg palet: Verbergt de naam van het palet in de lijst met beschikbare paletten.
  • Verberg/verwijder palet: Hiermee kun je een eigen gemaakt palet verbergen of permanent verwijderen. Deze optie wordt getoond in plaats van de bovenstaande optie.
  • Nieuw palet invoegen: Maakt een nieuw leeg palet aan. Identiek aan Voeg paletten toeMaak eigen palet.
  • Schakel bewerken in: Maakt het mogelijk de inhoud en lay-out van het paletten aan te passen.
  • Herstel palet: Herstelt de aanpassingen die gemaakt zijn aan een palet.
  • Sla palet op...: Sla het huidige palet op als .mpal bestand.
  • Laad palet...: Laad een palet vanuit een .mpal bestand en laat de naam in de lijst zien.
  • Palet-eigenschappen...: Hiermee wordt het volgende venster weergegeven waarin je het uiterlijk van een palet kunt aanpassen:

   Palet-eigenschappen

   • Naam: De naam die wordt weergegeven in de palet lijst.
   • Celgrootte: Breedte, Hoogte: De afmetingen van de cellen in het palet.
   • Correctie instelling van het element: Past de verticale verschuiving van alle elementen in het palet aan.
   • Schaal: Maakt de elementen in het palet groter of kleiner.
   • Laat raster zien: Laat een raster zien om iedere cel in het palet.

  Gedrag van tekst en lijnen

  Indien het symbool dat je vanuit het palet toevoegt aan de partituur een tekst element bevat (zoals notenbalktekst, dynamische tekens, vingerzetting, herhaling, etc.) dan worden de eigenschappen zoals lettertype, lettergrootte, tekst kleur en uitlijning toegepast aan de hand van de volgende regels::

  1. Tekst-eigenschappen die niet veranderd zijn door de gebruiker maken gebruik van de relevante tekststijl.

  2. Aangepaste tekst-eigenschappen, de eigenschappen die gewijzigd zijn door de gebruiker voordat het symbool is toegevoegd aan een eigen palet, blijven zoals deze zijn aangepast.

  Daar tegen over staat dat de lijn-eigenschappen of lijnen die vanuit het palet worden toegepast altijd ongewijzigd blijven (zoals ingesteld door de gebruiker voor het opslaan in de eigen werkruimte of zoals vooraf gedefinieerd in de basis/geavanceerde werkruimtes).

  Zie ook

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.