Pagina-instellingen

7 maanden geleden bijgewerkt
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Pagina-instellingen.

  Met de pagina-instellingen kun je de algehele afmetingen van de partituur zoals: pagina-afmeting, pagina marges en schaalfactor aanpassen. Het is één van de belangrijkste opmaak gereedschappen in MuseScore, samen met de opties die beschikbaar zijn het OpmaakStijl… menu.

  Om het pagina-instellingen venster te openen ga je naar het menu en selecteer je OpmaakPagina-instellingen....

  Opmaak/Pagina-instellingen venster

  Pagina-afmetingen

  Hier kun je het papierformaat dat gebruikt wordt selecteren op naam (Letter, A4...) of door het invoeren van de hoogte en breedte in mm of inches (gebruik de instelling bij eenheid om te bepalen welke je voorkeur heeft). De initiële standaard pagina-afmeting hangt af van je lokale instellingen. In Amerika is Letter formaat de standaard.

  Er zijn ook twee keuze opties beschikbaar om de partituur Staand of Liggend op te maken. Ook kun je gebruik maken van de Dubbelzijdig optie voor de opmaak (bv. een boekformaat waarin de linker en rechter marges gespiegeld zijn voor even en oneven pagina's—zie hieronder).

  Marges van oneven/even pagina's

  Met de marges van even pagina's en marges van oneven pagina's kun je het afdrukbare gebied van je pagina's bepalen. Naast het aanpassen van de marge rondom de muziek op de pagina, worden andere instellingen (zoals de positie van kopteksten en voetteksten) relatief berekend ten opzichte van de marges die hier zijn ingesteld.

  Indien de "Dubbelzijdig" optie is aangevinkt in het "Pagina-afmetingen" gedeelte, dan kun je verschillende marges instellen voor oneven en even pagina's. Anders is er slechts één set van marges beschikbaar en die worden toegepast op alle pagina's.

  Om de pagina marges in de partituur weer te geven (alleen op het scherm) ga je naar WeergaveLaat paginamarges zien.

  Schaalfactor

  Met de schaalfactor instelling kun de grote van de partituur laten toe- of afnemen.

  In MuseScore worden de afmetingen van de elementen in de partituur, zoals nootkoppen, stokken, voortekens, sleutel, etc. gedefinieerd in een eenheid genaamd notenbalkafstand, afgekort tot sp. (zie Woordenlijst). Indien je de "notenbalkafstand" instelling aanpast, dan zullen alle partituur elementen deze aanpassing volgen en worden de juist proporties gehandhaafd. De uitzondering hierop is tekst die je kunt instellen op een absolute waarde, onafhankelijk van de "schaalfactor".

  Opmerking: Het aanpassen van de "schaalfactor" wijzigt niet altijd hoeveel systemen er op een pagina staan, omdat de systeem afstand kan variëren tussen de limieten die zijn ingesteld als "Min systeem afstand" en "Max systeem afstand" (zie OpmaakStijl...Pagina).

  Eenheid

  Hiermee kun je bepalen of de waarden in millimeters of inches moeten worden weergegeven.

  Nummer van de eerste pagina

  Stelt het nummer van de eerste pagina in van de partituur. Paginanummers lager dan 1 worden niet afgedrukt. Als je het nummer van de eerste pagina op -1 instelt dan wordt het paginanummer op de eerste en tweede pagina niet weergegeven en zal nummer 1 worden weergegeven op de derde pagina.

  Pas toe op alle partijen

  De Pas toe op alle partijen knop is beschikbaar indien je een partij aan het aanpassen bent in plaats van de partituur (zie partijen maken). Indien je de pagina-instellingen van een partij aanpast en je wilt dat alle andere partijen dezelfde instellingen gebruiken dan gebruik je deze knop om ze allemaal in één keer bij te werken.

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.