Overbindingen

3 jaren geleden bijgewerkt
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Overbindingen.

  Een overbinding is een gebogen lijn tussen twee noten met dezelfde toonhoogte waarmee wordt aangegeven dat deze als één gecombineerde noot (zie externe links hieronder). Overbindingen worden normaal gesproken gemaakt tussen naast elkaar liggende noten in dezelfde stem maar in MuseScore kan ook een overbinding gemaakt worden tussen noten die niet naast elkaar liggen en tussen noten in verschillende stemmen.

  In de noteninvoermodus kun je de overbinding direct maken na het invoeren van een noot of akkoord. Het programma zal dan automatisch de bijbehorende noten genereren die bij de overbinding horen. Of je kunt de overbinding eenvoudig weg maken nadat de noten geplaatst zijn.

  Opmerking: Overbindingen, die noten van dezelfde toonhoogte verbinden, moeten niet worden verward met legatobogen die noten van verschillende toonhoogtes verbind om aan te geven dat de noten legato gespeeld moet worden.

  Overbinding toevoegen in noteninvoermodus

  Met de volgende opdracth wordt een identiek akkoord toegevoegd aan het geselecteerde akkoord.

  1. Zorg dat er een noot geselecteerd is (dwz. gemarkeerd). Dit kan een enkele noot zijn of een deel van een akkoord.
  2. Selecteer, indien nodig, de gewenste nootduur voor de volgende noot/noten (zie de "Opmerking" hieronder).
  3. Druk op + of de overbindingsknop overbindingsknop .

  Opmerking: Deze optie werkt alleen zoals hierboven beschreven wanneer er geen akkoord volgt op de geselecteerd noot. Indien er al wel een akkoord staat dan wordt de nootduur genegeerd en wordt een overgebonden noot toegevoegd aan het akkoord.

  Overbinding toevoegen in normale modus

  Methode 1

  1. Selecteer één of meerdere nootkoppen van het "begin" akkoord.

   Eerste noot geselecteerd

  2. Druk op + of de overbindingsknop overbindingsknop in de werkbalk:

   Overbinding naar de naast gelegen noot

  De overbinding wordt gemaakt tussen de geselecteerde noot/noten en de daarop volgende noot/noten met dezelfde toonhoogte.

  Vanaf MuseScore versie 3.3.3 is het mogelijk om met deze opdracht ook te gebruiken om de overbinding te verwijderen.

  Methode 2

  Met deze methode wordt de overbinding gemaakt voor alle noten in het "begin" akkoord (waar mogelijk):

  1. Selecteer de stok van het "begin" akkoord.
  2. Druk op + of de overbindingsknop overbindingsknop in de werkbalk.

  De overbinding wordt gemaakt tussen alle noten van het geselecteerd akkoord en de daarop volgende noten met dezelfde toonhoogte.

  Vanaf MuseScore versie 3.3.3 is het mogelijk om met deze opdracht ook te gebruiken om de overbinding te verwijderen.

  Extra gebonden noten toevoegen aan een overgebonden akkoord

  Soms wil je aan een bestaand overgebonden akkoord één of meer extra gebonden noten toevoegen. In dit geval wordt een andere functie gebruikt. Bijvoorbeeld:

  gebonden noten
  1. Voeg de extra noot/noten toe aan het eerste akkoord.
  extra noten zonder binding
  2. In de noteninvoermodus, terwijl één van de noten in het eerste akkoord geselecteerd is, druk je op Alt++. De extra noten worden hiermee toegevoegd aan het volgende akkoord en ze worden gebonden.
  extra noten gebonden

  Overbinding toevoegen aan unisono noten

  Een speciale oplossing is nodig om overbindingen te maken tussen unisono noten:

  1. Voer de eerste noot op de normale manier in
  2. Voer de extra unisono noten in met een interval anders dan unisono: bv. 2e, 3e, 4e, etc.
  3. Maak een gebonden akkoord (zoals hierboven beschreven):
   gebonden niet unisono noten
  4. Verplaats nu de unisono noot/noten naar de juiste positie.
   gebonden unisono noten

  Overbinding omkeren

  X wijzigt de plaatsing van de geselecteerde overbinding van boven de noot naar onder de noot en visa versa.

  Zie ook

  Legatobogen

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.