Oude muziek mogelijkheden

6 jaren geleden bijgewerkt
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Oude muziek mogelijkheden.

MuseScore 2.0 heeft verschillende nieuwe functies om de schrijfwijze van oude muziek (vooral middeleeuws en uit de renaissance) verwant aan commerciële edities uit de 20e eeuw mogelijk te maken.

Notatie zonder onderverdeling in maten

Omdat de meeste muziek uit de renaissance geen maatstrepen gebruikt (danwel niet in maten verdeeld is), wordt met het verdelen van lange noten en het binden over de maatstrepen daarvan het uiterlijk van de partituur sterk veranderd. Het herkennen van de lange melodie lijnen en herhaalde motieven word daarmee lastig. Daarom bevat MuseScore een experimentele weergave mogelijkheid waarbij de nootwaarde in tact blijven. Deze methode kan worden geactiveerd door het aanzetten van deze optie in Partituur sectie van het Stijl dialoog, te vinden onder StijlAlgemeen...

Dialoog: Stijl / Algemeen.. / Oude Muziek

Na het toepassen zal de weergave direct worden aangepast.

Oude muziek - origineel
Originele notatie (De Profundis Clamavi voor 4 stemmen door Nicolas Champion)

Oude muziek - in maten verdeeld
Voor de stijl aanpassing

Oude muziek - niet in maten verdeeld
Na de stijl aanpassing

Merk op dat deze mogelijkheid nog experimenteel is en daarom fouten kan bevatten. De langste noot waarde die word ondersteund is de longa (een longa met een punt word onderverdeeld en verbonden).
Om de maatstrepen te verwijderen kan de optie "Laat maatstrepen zien" in het notenbalk-eigenschappen dialoog worden uitgezet maar er is ook een andere mogelijkheid.

Mensurstrich

Omdat de afwezigheid van maatstrepen het uitvoeren van de muziek meer ingewikkeld maakt voor de huidige muzikanten hebben veel moderne muziekschrijvers een compromis gemaakt genaamd Mensurstrich. Hierbij worden maatstrepen tussen maar niet door de notenbalken geplaatst. Dit is nu ook mogelijk: dubbelklik op een maatstreep en sleep de onderkant naar de notenbalk onder de maatstreep, sleep nu de bovenkant naar de onderkant van de huidige notenbalk. Voer dit uit in de precisie mode (hou de Shift ingedrukt). De-selecteer de maatstreep en de wijziging wordt nu gedaan in de hele notenbalk.

Mensurstrich

Het is wellicht handiger om de Instellingen handmatig aan te passen. Open het Instellingen venster, druk op F8 en selecteer een maatstreep. De juiste waarden zijn:

  Standaard Mensurstrich
Omspannen notenbalken 1 2
Omspan vanaf 0 8
Omspan tot 8 0

Indien je aan het einde van de partituur of sectie de maatstrepen weer terug wilt zetten naar de standaard waarden, denk er dan aan om dit te doen terwijl je de Ctrl toets indrukt anders zal de gehele notenbalk worden aangepast.

Ambitus

Voordat het concept bestond van een absoluut gehoor moesten de uitvoerende artiesten de vocale muziek transponeren naar een zingbaar bereik voor het ensemble tijdens het uitvoeren. Om hen te helpen was er soms een ambitus opgenomen in de partituur die daarbij het gehele bereik van een stem aangaf aan het begin van een stuk. De ambitus is opgenomen in het lijnen palet en kan onderaan worden gevonden, sleep het van hier uit naar de sleutel. Het bereik wordt hierbij automatisch gedetecteerd.

Ambitus

De ambitus neemt alle maten van muziek in ogenschouw tot aan het eerst volgende sectie-einde, hierna kan een nieuwe ambitus worden toegevoegd. Het kan handmatig of automatisch worden aangepast in het Instellingenoverzicht. Selecteer eerst de ambitus die moet worden aangepast. Gebruik de bovenste en onderste noot waarden om het bereik in te stellen. Voor automatisch aanpassen klik je op de Bereik bijwerken knop in het Instellingenoverzicht.

Mensurale maatsoort

In het mensurale notatie systeem geeft de maatsoort niet de lengte (duur) van een maat aan maar de lengte (duur) van brevis en semibrevis. MuseScore ondersteund de mensurale maatsoort symbolen als een weergave optie in het maatsoort-eigenschappen dialoog in plaats van symbolen maar deze zijn slechts voor de weergave van de verhouding van bijvoorbeeld het aantal halve noten per hele noot kan niet worden aangepast.
Deze symbolen kunnen worden gebruikt bij het repliceren van muziek waarbij de componisten uit de renaissance meerdere stemmen gelijktijdig in verschillende maatsoorten hebben geschreven zonder gebruik te maken van antimetrische figuren. Bewerk hiervoor de maatsoort per notenbalk, zolang het begin en het einde van een maat in alle notenbalken maar overeenkomen. Als dit niet lukt, overweeg dan om de grootte van de maat te vergroten naar de laagste gemeenschappelijke deler.

Prolation
De Profundis Clamavi voor 5 stemmen door Josquin Des Prez

Zie ook

Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.