Noteninvoermodi

3 jaren geleden bijgewerkt
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Noteninvoermodi.

  Met MuseScore kun je kiezen uit een van de verschillende invoermodi voor noten. Staptijd (zie hieronder) is de standaard, maar anderen zijn toegankelijk door op de kleine vervolgkeuzepijl naast de knop voor het invoeren van noten in de noteninvoer werkbalk te klikken.

  Noteninvoermodi

  Staptijd

  Dit is de standaardmethode voor het invoeren van noten en is het één voor één invoeren van noten: eerst selecteer je de nootduur met de muis of het toetsenbord en vervolgens de toonhoogte met de muis, het toetsenbord, het MIDI-keyboard of de virtuele piano.

  Voor details zie Basis noteninvoer.

  Toonhoogteherstel

  Met de nieuwe toonhoogteherstel modus kunt u de toonhoogtes van een reeks noten corrigeren terwijl de duur ongewijzigd blijft (niet te verwarren met Voortekens: Herbepaal-toonhoogtes).

  1. Selecteer een noot als start positie.
  2. Selecteer de Toonhoogteherstel optie in het Noteninvoer menu of gebruik de sneltoetscombinatie Ctrl+Shift+I (Mac: Cmd+Shift+I).
  3. Voer nu de toonhoogtes in met het toetsenbord, MIDI-keyboard of de virtuale piano.

  Je kunt ook de toonhoogteherstel functie ook gebruiken om een nieuwe passage te maken van een bestaande passage met dezelfde reeks in lengte - door deze te kopiëren en te plakken en vervolgens toonhoogteherstel toe te passen.

  Ritme

  Met de ritme functie kun je de duur invoeren met een enkele toetsaanslag. Het combineren van ritme- en toonhoogteherstel functie zorgt voor een zeer efficiënte methode voor het invoeren van noten.

  1. Selecteer het start punt in de partituur en activeer de Ritmeinvoermodus.
  2. Selecteer de gewenste lengte in de noteninvoer werkbalk of gebruik de sneltoets (nummers 1-9) op het computer toetsenbord voor het kiezen van de lengte. Een noot met de geselecteerde lengte wordt toegevoegd aan de partituur. In tegenstelling tot bij de basis noteninvoer, zal het indrukken van de . toets het punteren van alle volgende lengte aan- of uitzetten. Alle volgende ritmes worden met een punt uitgevoerd totdat de . toets nogmaals wordt ingedrukt. Bij de basis noteninvoer, moet de punt worden ingedrukt voor het invoeren van het ritme.
  3. Het invoeren van rusten gaat net zoals het invoeren van gepunteerde noten. Druk op de 0 toets om het invoeren van rusten aan te zetten. Alle ritmes die worden ingevoerd zijn nu rusten totdat de 0 toets opnieuw wordt ingedrukt. Dit kan worden gecombineerd met het invoeren van gepunteerde noten.
  4. Door herhaaldelijk de lengte toetsen in te drukken worden de noten ingevoerd met de gewenste lengte.
  5. Gebruik nu de toonhoogteherstel modus om de toonhoogte in te stellen van de noten die je zojuist hebt ingevoerd.

  Real-time (automatisch)

  Met de realtime-modi kun je het stuk in principe uitvoeren op een MIDI-keyboard (of MuseScore's virtuele pianotoetsenbord) en dan zal MuseScore de bijhorende notatie genereren. Echter zijn de volgende beperkingen momenteel van toepassing zijn:

  • Het is niet mogelijk het computer toetsenbord te gebruiken voor Real-time invoer
  • Je kunt geen antimetrische figuren of noten korter dan de gekozen lengte invoeren
  • Je kunt noten niet in meer dan één stem tegelijk invoeren

  Deze beperkingen betekenen echter dat MuseScore heel weinig moet raden om te weten hoe de invoer moet worden genoteerd, wat helpt om de realtime-modi nauwkeurig te houden.

  In de automatische versie van Real-time invoer speel je in een vast tempo aangegeven door een metronoomklik. Je kunt het tempo aanpassen door de vertraging tussen klikken in het menu te wijzigen:
  BewerkenVoorkeuren...Noteninvoer (Mac: MuseScoreVoorkeuren...Noteninvoer).

  1. Selecteer je start punt in de partituur en activeer de Real-time (automatisch) invoermodus.
  2. Selecteer de lengte in de noteninvoer werkbalk.
  3. Hou een toets ingedrukt op het MIDI keyboard of de virtuele piano (er wordt een noot toegevoegd aan de partituur).
  4. Luister naar metronoom tikken. Met iedere tik zal de noot met de gekozen lengte toenemen.
  5. Laat de toets los wanneer de noot de gewenste lengte heeft.

  De partituur stopt met verdergaan zodra je de toets loslaat. Als je wilt dat de partituur verder gaat (bijvoorbeeld om u rust te laten invoeren) dan kun je de [Real-time vooruitgaan sneltoets] (# realtime-advance) gebruiken om de metronoom te starten.

  Real-time (handmatig)

  In de handmatige versie van Real-time invoer, moet je het tempo aangeven door op een toets of pedaal te tikken, maar je kunt op elke gewenste snelheid spelen en het hoeft niet constant te zijn. De standaardtoets voor het instellen van het tempo (genaamd "Real-time vooruitgaan) is Enter in het numerieke toetsenbord (Mac: fn+Return), maar het is aanbevolen dat je dit wijzigt in een MIDI toets of MIDI pedaal (ziie hieronder).

  1. Selecteer je start punt in de partituur en activeer de Real-time (handmatig) invoermodus.
  2. Selecteer de lengte in de noteninvoer werkbalk.
  3. Hou een toets ingedrukt op het MIDI keyboard of de virtuele piano (er wordt een noot toegevoegd aan de partituur).
  4. Druk op de Real-time vooruitgaan toets. Met iedere aanslag zal de noot met de gekozen lengte toenemen.
  5. Laat de toets los wanneer de noot de gewenste lengte heeft.

  Real-time vooruitgaan sneltoets

  De Real-time vooruitgaan sneltoets wordt gebruikt om in de handmatige Real-time modus de tellen te tikken of om de metronoomkliks in de automatische Real-time modus te starten. Het wordt "Real-time vooruitgaan" genoemd omdat het ervoor zorgt dat de invoerpositie verder "vooruit" gaat door de partituur.

  De standaard toets voor Real-time vooruitgaan is Enter in het numerieke toetsenbord (Mac: fn+Return) maar het is aanbevolen dat je een MIDI toets of MIDI pedaal toewijst aan via MuseScore's MIDI-afstandsbediening. De MIDI-afstandsbediening is beschikbaar in het menu: BewerkenVoorkeuren...Noteninvoer (Mac: MuseScoreVoorkeuren...Noteninvoer).

  Als je een USB-voetschakelaar of computerpedaal hebt waarmee u toetsenbordtoetsen kunt simuleren, kunt je deze ook instellen om de Enter op het numerieke toetsenblok te simuleren.

  Wanneer de noten worden ingevoerd, worden ze net voor het geselecteerde startelement geplaatst, dat wordt gemarkeerd met een vierkant blauwe markering. Het startelement en alle volgende noten of rusten binnen dezelfde maat worden naar voren geschoven. Je kunt het invoegpunt met de pijltoetsen vooruit en achteruit verplaatsen of en het nieuwe invoegpunt wordt vervolgens gemarkeerd.

  Invoegen

  Met de Invoegen invoermodus is het mogelijk noten en rusten in maten in te voegen en te verwijderen waarbij de muziek automatisch vooruit of achteruit wordt verschoven. De maatduur wordt hierbij automatisch bijgewerkt.

  1. Zorg de je de noteninvoermodus geactiveerd hebt en dat je een element hebt geselecteerd waar je de noten/rusten wilt invoegen.
  2. Klik op de pijl naast het Nootinvoer icoon en kies Invoegen (of indien invoegen de huidige standaard is, druk op de N).
  3. Voer een noot of rust in net zoals je dit doet in de Staptijd modus. Iedere noot wordt ingevoegd voor de huidige positie van de cursor.
  4. Verplaats de cursor, indien nodig, vooruit en achteruit (met de pijltjes toetsen) om de invoegpositie te veranderen.

  Als u slechts één of twee notities wilt invoegen, kunt u ook een sneltoetscombinatie gebruiken:

  • Druk op Ctrl+Shift (Mac: Cmd+Shift) tijdens het toevoegen van de noot met de muis-klik of toetsenbord sneltoets (A-G).

  Als op enig moment de totale duur van de noten en rusten binnen de maat niet overeenkomt met de maatsoort dan zal een klein + of - teken boven de maat worden weergegeven.

  Onregelmatige maat

  Zie ook: Verwijder geselecteerd bereik (Gereedschappen).

  Normale modus

  Om de noteninvoer modus te stoppen klik je Noteninvoer knop, druk je op N of druk je op Esc. Hiermee kom je terug in de Normale modus waarin je de lengte kunt aanpassen en noten of rusten verwijderen op de volgende manier:

  • Als je een noot selecteert en op Del drukt dan wordt de noot vervangen door een rust met dezelfde duur.
  • Indien je een noot of rust selecteert en op Ctrl+Del drukt dan wordt de noot/rust verwijderd en de daarop volgende noten worden naar achter verplaatst (zie Verwijder geselecteerd bereik).
  • Indien je de lengte van een noot of rust korter maakt dan wordt de overgebleven duur opgevuld met rusten.
  • Indien je de lengte van een noot of rust langer maakt dan zal het de lengte van de daarop volgende noten/rusten afhalen om dit te compenseren. Indien dit wordt gedaan met de laatste noot/rust in de maat, dan wordt er een noot/rust ingevoegd aan het begin van de volgende maat en worden deze gebonden.

  Zie ook

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.