Notenbalktype wijzigen

3 jaren geleden bijgewerkt
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Notenbalktype wijzigen.

  Je kunt het uiterlijk van een notenbalk midden in de partituur wijzigen door het Notenbalktype wijzigen (Staff type change) element toe te voegen aan een maat en de eigenschappen daarvan aan te passen in het instellingenoverzicht.

  Notenbalktype wijzigen toevoegen

  1. Selecteer een maat in de partituur en klik (dubbelklik in versies voor 3.4) op het "Notenbalktype wijzigen" symbool Notenbalktype wijzigen symbool in het "Tekst" palet of door dit element naar een maat te verslepen.
  2. Selecteer het symbool en pas de gewenste eigenschappen aan (zie hieronder) in het instellingenoverzicht.

  Notenbalktype wijzigen eigenschappen

  Wanneer je de notenbalktype wijzigen eigenschappen in het instellingenoverzicht aanpast, dan heeft deze instelling voorrang op de waarde die wordt weergegeven in het algemene venster voor de eigenschappen van de notenbalk.
  De eigenschappen die alleen in het "notenbalk eigenschappen beschikbaar zijn en niet in het "Notenbalktype wijzigen" venster, zijn geldig voor de hele partituur.

  De eigenschappen die kunnen worden aangepast in het Notenbalktype wijzigen venster in het instellingenoverzicht zijn:

  Afstand
  Hoeveel de aangepast notenbalk naar boven of beneden wordt verplaatst, opgegeven in spaties (afgekort: sp) .

  Klein
  Vink deze instelling aan om de notenbalk kleiner te maken.

  Schaal
  Wijzigt de grootte van de notenbalk en alle elementen die daar aan gekoppeld zijn met een percentage.

  Lijnen
  Het aantal lijnen in de notenbalk.

  Lijnafstand
  De afstand tussen twee notenbalk lijnen, gemeten in spaties.

  Correctie stap
  Hoeveel stappen de noten omhoog of omlaag worden geplaatst.

  Laat maatstrepen zien
  Bepaal of de maatstrepen moeten worden weergegeven.

  Laat hulplijnen zien
  Bepaal of de hulplijnen boven/onder de notenbalk worden weergegeven.

  Schuine streep stijl
  Bepaal of de noten in standaard of schuine streep stijl worden weergegeven.

  Notenkop schema
  Maak een keuze hoe de nootkoppen moeten worden weergegeven.

  Sleutel aanmaken
  Bepaal of de notenbalk sleutels worden weergegeven.

  Maatsoorten aanmaken
  Bepaal of de maatsoorten worden weergegeven.

  Toonsoorten aanmaken
  Bepaal of de toonsoorten worden weergegeven.

  Voorbeeld

  Om het gebruik van een notenbalktype wijzigen te illustreren is de hieronder getoonde notenbalk gecreëerd met behulp van de volgende stappen:

  1. Voeg een notenbalktype wijziging toe aan maat 2.
  2. Stel het formaat in op "klein".
  3. Stel het aantal "lijnen" in op 4.
  4. Voeg een tweede notenbalktype wijziging toe aan maat 3.
  5. Wijzig het aantal "lijnen" in 7.

   Notenbalktype wijzigen voorbeeld

  Hierna zijn de algemene notenbalk eigenschappen aangepast in notenbalk eigenschappen:

  1. Stel het aantal "lijnen" in op 2.
  2. Wijzig de "kleur" van de notenbalk lijnen.

   Notenbalk eigenschappen aanpassen voorbeeld

  Zoals zichtbaar is, is de wijziging van het aantal "lijnen" alleen van toepassing tot aan de eerste notenbalktype wijziging, terwijl de "kleur" van de notenbalk lijnen van toepassing is op alle maten.

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.