Maat

1 jaar geleden bijgewerkt
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Maat.

Selecteer OpmaakStijl...Maat om de stijl eigenschappen van de maten weer te geven.

Hiermee kun je de afstand tussen de verschillende elementen in een maat bepalen.

Introductie

Indien je een maat stijl eigenschap aanpast dan zal MuseScore automatisch de partituur aanpassen om te zorgen dat er voldoende ruimte is tussen de noten de rusten. Ook worden de elementen die aan noten of rusten gekoppeld zijn, zoals vingerzetting, dynamische tekens, lijnen, etc. opnieuw gepositioneerd.

Alle instellingen die gerelateerd zijn aan de breedte van de maat en noot ruimte zijn minimum waarden. Maten worden, indien nodig, automatisch opgerekt om de pagina marges te volgen.

Alle hieronder vermelde eigenschappen gebruiken de notenbalkafstand (afgekort tot "sp") als standaard eenheid. Zie Pagina instelling: Schaalfactor voor meer informatie.

Opties

 • Minimum maatbreedte: Bepaald de minimum horizontale breedte van de maten. In maten met erg weinig objecten (bv. een enkele hele noot of hele maatrust) zal de maat niet verder krimpen dan deze minimum waarde.

 • Tussenruimte (1=krap): Verminderd of vergroot de ruimte na noten of rusten. Deze instelling heeft dus niet alleen invloed op de ruimte tussen de noten, maar ook tussen de laatste noot en de eindmaatstreep. Voor de ruimte tussen het begin van de maat en de eerste noot of rust, zie Linkermarge noot (hieronder).

 • Linkermargenoot: Bepaald de afstand vanaf de maatstreep tot aan de eerste noot.

 • Afstand van de maatstreep tot aan een siernoot: Bepaald de afstand tussen een maatstreep en een siernoot die aanwezig is voor de eerste eigenlijke noot in een maat (onafhankelijk van de "Linkermarge noot" instelling).

 • Afstand van de maatstreep tot aan toevallig voorteken: Bepaald de afstand tussen de maatstreep en een voorteken dat geplaatst is voor de eerste noot in een maat (onafhankelijk van de "Linkermarge noot" instelling).

 • Afstand van de noot tot aan de maatstreep: Bepaald de afstand van de laatste noot tot aan de volgende maatstreep.

 • Minimumafstand tussen noten: Bepaald de kleinste ruimte die MuseScore zal gebruiken na iedere noot (afhankelijk van andere factoren wordt mogelijk meer ruimte gehouden).

 • Linkermarge bij de muzieksleutel: Bepaald de afstand tussen het begin van iedere regel en de sleutel. (Deze optie wordt zelden gebruikt).

 • Linkermarge bij toonsoort: Bepaald de afstand tussen het begin van de maat en de toonsoort.

 • Linkermarge bij maatsoort: Bepaald de afstand tussen het begin van de maat en de maatsoort (indien er geen toonsoort tussen staat).

 • Afstand maatsoort tot maatstreep: Bepaald de afstand tussen de maatsoort en de daaropvolgende maatstreep

 • Rechtermarge bij muzieksleutel/toonsoort: Bepaald de afstand tussen een muzieksleutel of toonsoort in de notenbalk en de daaropvolgende noot of rust.

 • Afstand van de muzieksleutel tot aan de maatstreep: Bepaald de afstand tussen een maatstreep en een sleutel wijziging die daaraan voorafgaat.

 • Afstand sleutel tot toonsoort: Bepaald de afstand van de sleutel tot de toonsoort die daarop volgt.

 • Afstand sleutel tot maatsoort: Bepaald de afstand van de sleutel tot de maatsoort die daarop volgt (indien er geen toonsoort tussen staat).

 • Afstand toonsoort tot maatsoort: Bepaald de afstand tussen de toonsoort en de maatsoort.

 • Afstand toonsoort tot maatstreep: Bepaald de afstand tussen de toonsoort en de maatstreep die daarop volgt.

 • Systeem kop afstand: Bepaald de afstand van een sleutel of toonsoort aan het begin van een systeem tot aan de eerste noot of rust.

 • Afstand systeem kop met maatsoort: Bepaald de afstand van de maatsoort aan het begin van een systeem tot aan de eerste noot of rust.

 • Linker- en rechtermarge bij een meermaatsrust: Bepaald de afstand tussen een meermaatsrust en de maatstrepen aan beide zijde.

 • Notenbalklijndikte: Bepaalde de dikte van de lijnen in de notenbalk, hiermee kun je de notenbalk dikker en donkerder maken indien je deze beter zichtbaar wilt maken in de afdrukken.

Opmerking: Wijzigingen aan individuele maten met behulp van uitrekking (OpmaakUitrekkingVergroot/verminder de uitrekking van de opmaak) zijn proportioneel en worden berekend na het toepassen van de algemene afstand instellingen.

Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.