Kopiëren en plakken

4 maanden geleden bijgewerkt
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Kopiëren en plakken.

  MuseScore ondersteund standaard de kopieer, knip, plak en wissel om met klembord bewerkingen. Deze opdrachten kunnen worden uitgevoerd op een bereik van:

  • Muziek noten: bv om een gedeelte van de muziek te herhalen of om een passage 1 tel of maat te verschuiven.
  • Overige partituur elementen: zoals articulaties, notenbalk tekst (staff text), dynamische tekens, vingerzetting, etc.

  Opmerking: Lijnen kunnen niet worden gekopieerd maar kunnen wel worden gedupliceerd (zie hieronder).

  Kopieer/knip/plak/wissel om opdrachten kunnen op de volgende manier worden uitgevoerd:

  • Vanuit het Bewerken menu (boven het document venster).
  • Vanuit het menu dat wordt weergegeven door met rechts te klikken op een element of bereik van elementen.
  • Door gebruik te maken van de standaard sneltoetscombinaties.

  Overzicht van opdrachten

  Opdracht Sneltoetscombinatie (Win) Sneltoetscombinatie (Mac) Rechtse-klik menu Hoofd menu
  Knip Ctrl+X Cmd+X Knip Bewerken → Knip
  Kopieer Ctrl+C Cmd+C Kopieer Bewerken → Kopieer
  Plak Ctrl+V Cmd+V Plak Bewerken → Plak
  Wissel om met klembord Ctrl+Shift+X Cmd+Shift+X Wissel om met klembord Bewerken → Wissel om met klembord

  Opmerking: Voordat je een kopieer, knip, plak of wissel procedure uitvoert moet je zorgen dat je in de normale modus bent. Druk op Esc om te zorgen dat dit zo is.

  Noten

  Op de volgende manier kun je noten knippen, kopiëren, plakken of omwisselen:

  Kopieer of knip

  Een enkel akkoord kopiëren of knippen

  1. Hou de Shift ingedrukt en klik op een noot in het akkoord.
  2. Voer de Kopieer of Knip opdracht uit (zie tabel hierboven).

  Een bereik van akkoord kopiëren of knippen

  1. Klik op de eerste noot of maat die je wilt selecteren.
  2. Shift+klik op de laatste noot of maat die je wilt selecteren. Een blauwe rechthoek geeft het bereik aan dat geselecteerd is.
  3. Voer de Kopieer of Knip opdracht uit (zie tabel hierboven).

  Plak

  1. Klik op de noot of maat waar je de selectie wilt laten beginnen die je gaat plakken.
  2. Voer de Plak opdracht uit (zie tabel hierboven).

  Wissel om met klembord

  De wissel om met klembord bewerking combineert twee opdrachten in één: (1) Eerst overschrijft het een geselecteerd deel uit de partituur met de inhoud van het klembord, net zoals de plak opdracht. (2) Als tweede wordt het overschreven deel overgenomen naar het klembord, net zoals de kopieer opdracht.

  Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om twee delen van gelijke lengte in de partituur om te wisselen A en B:

  1. Selecteer sectie A en voer de knip opdracht uit
  2. Maak de selectie ongedaan (door te drukken op Esc of door te klikken op een leeg gedeelte in het document venster
  3. Druk op Shift en klik op een noot aan het begin van sectie B. Of, indien B aan het begin van een maat begint, dan kun je de maat selecteren
  4. Voer de wissel met klembord opdracht uit (zie tabel hierboven).
  5. Sectie B is nu opgenomen in het klembord. Plak dit in het lege gedeelte van de partituur dat achter is gebleven bij stap "1."

  Kopieer alleen de toon van een enkele noot

  Het is mogelijk om alleen de toon van een noot (en geen andere eigenschappen) te kopiëren door te klikken op de nootkop en vervolgens de kopieer en plak of kopieer en wissel om procedure uit te voeren. De toon van de noot waarop deze wordt geplakt wordt hierbij aangepast maar de lengte blijft gelijk.

  Overige elementen

  Sommige elementen, zoals notenbalktekst, dynamische tekens, vingerzetting, etc. kunnen alleen één voor één worden geknipt, gekopieerd en geplakt. Echter er zijn andere elementen die "meervoudige-selectie" ondersteunen voor de knip/kopieer/plak actie, zoals articulaties (sforzato, staccato etc.), fretbord diagrammen en akkoord symbolen.

  Opmerking: De wissel om met klembord opdracht is alleen bedoeld voor gebruik met een sectie van muziek en niet voor overige partituur elementen.

  Kopieer of knip

  1. Selecteer het element (of elementen).
  2. Voer de Kopieer of Knip opdracht uit (zie tabel hierboven).

  Plak

  1. Klik op de noot waar de te plakken selectie moet beginnen.
  2. Voer de Plak opdracht uit (zie tabel hierboven).

  In het geval van articulaties worden deze geplakt in dezelfde volgorde zoals deze zich bevinden in de oorspronkelijke selectie.

  Snel herhalen

  Snel een noot, maat of passage kopiëren en plakken:

  1. Selecteer een akkoord, maat of passage zoals hierboven beschreven.
  2. Druk op R .

  MuseScore kopieert en plakt het geselecteerde deel automatisch op het punt na de laatste noot in de selectie. Muziek die daar reeds staat wordt daarbij vervangen.

  Dupliceren

  Een tekst element, lijn of ander object direct kopiëren en plakken:

  1. Hou de Ctrl+Shift (Mac: Cmd+Shift) ingedrukt, klik nu op het element en sleep het naar de nieuwe positie in de partituur.
  2. Laat nu de muisknop los en het geselecteerde element wordt gedupliceerd op de nieuwe locatie.

  Halve/dubbele duur plakken (versie 3.1 en hoger)

  Met deze opdracht kun je de lengte van de noot waarden in een sectie van de partituur halveren of verdubbelen en vervolgens de aangepaste sectie plakken op een andere plaats in de partituur.

  1. In de normale modus, Selecteer een bereik van noten in de partituur
  2. Knip of kopieer het bereik
  3. Selecteer de plaats (noot of maat) waar de selectie moet worden geplakt
  4. Vanuit het menu, selecteer één van de volgende opties:
   • BewerkenHalve duur plakken.
   • BewerkenDubbele duur plakken.

  Selectiefilter

  Met het selectiefilter is het mogelijk exact aan te geven welke stemmen en elementen je op wilt nemen in de selectie.

  • Om het selectiefilter weer te geven druk je op F6 (Mac: fn+F6) of kies je vanuit het menu WeergaveSelectiefilter.

  Het selectiefilter verschijnt standaard onder de Paletten. Om de locatie aan te passen, zie Weergave en navigeren: Zijpanelen.

  Voorbeeld: Stel je wilt de noten van maat 1 en 2 in de volgende passage (zie afbeelding) naar maat 3 en 4 kopiëren.

  Selectiefilter voorbeeld

  1. Zorg dat het selectiefilter wordt weergegeven (zie hierboven)
  2. Verwijder de vinkjes bij "Articulaties & versieringen" en "Legatobogen"
  3. Kopieer en plak de gewenste maten (in dit voorbeeld maat 1-2 naar 3-4).

  Opmerking: Het selectiefilter werkt ook met de wissel om met klembord opdracht.

  Zie ook

  Indien je de noten wilt aanpassen zonder het ritme te wijzigen dan kun je de herbepaaltoonhoogte modus gebruiken met de kopieer en plakken opdrachten.

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.