Herhalingen en sprongen

1 jaar geleden bijgewerkt
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Herhalingen en sprongen.

  Eenvoudige herhalingen

  Eenvoudige herhalingen kunnen worden gemaakt door het plaatsen van een start en een einde herhaling maatstreep aan het begin en het einde van een passage. Deze kunnen worden toegevoegd vanuit het maatstrepen of herhalingen & sprongen palet.

  Eenvoudige herhaling

  Opmerking: Indien de start van een herhaling samenvalt met het begin van het stuk of sectie dan kan de start maatstreep, indien gewenst, worden weggelaten. Evenzo kan een einde herhaling maatstreep worden weggelaten aan het einde van de partituur of sectie.

  Eenvoudige herhaling aan het begin

  1ste en 2de einden

  Maak eerst een eenvoudig herhaling (zoals hierboven aangeven) en voeg vervolgens de eerste en twee einden toe, zie Volta's (1ste en 2de einden).

  Afspelen

  Herhalingen afspelen aan-/uitzetten

  • Gebruik de knop "Laat herhalingen horen" "Laat herhalingen horen" icoon in de werkbalk.

  Afspelen van de herhalingen aanpassen

  Eenvoudige herhalingen zoals hierboven zijn weergegeven en "1, 2" volta secties spelen normaal gesproken goed af zonder aanpassing. Voor meer complexe herhalingen kan het nodig zijn aanpassingen te maken, dit gaat als volgt:

  1. Zorg dat de begin en einde maatstreep correct geplaatst is. Zorg dat iedere volta sectie, behalve de laatste, eindigt met een einde herhalingsmaatstreep bij het gebruik van volta secties.
  2. Voor een eenvoudige herhaling waarbij het gewenst is om meer dan één keer te herhalen, klik met rechts op de maat met de einde herhalingsmaatstreep en kies Maat-eigenschappen. Wijzig Aantal keren afspelen in het aantal keren dat de sectie moet worden afgespeeld.
  3. Voor een complexe volta sectie zoals te zien is in de afbeelding:
   Volta voorbeeld
   Zorg dat de volta "herhaal lijst" goed is ingesteld (zie Volta eigenschappen. Klik met rechts op de maat met de einde herhalingsmaatstreep en kies Maat-eigenschappen. Wijzig Aantal keren afspelen zodat dit één meer is dan het aantal aangegeven in de volta "herhaal lijst". In dit voorbeeld staat er 5, dus moet "Aantal keren afspelen" op 6 worden gezet.

  Herhalingssymbolen en teksten

  Tekst en symbolen gerelateerd aan herhalingen zijn te vinden in het "Herhalingen & sprongen" palet (in de basis en geavanceerde werkruimtes). Dit palet bevat:

  • Symbolen voor maatherhalingen, segno, segno variant, coda en coda variant
  • D.S., D.C., al Coda, al Fine, To Coda en Fine tekst
  • Herhalingsmaatstrepen

  Herhalingen & sprongen palet

  Om een herhalingssymbool aan de partituur toe te voegen gebruik je één van de volgende mogelijkheden:

  • Selecteer een maat en klik op het gewenste herhalingssymbool in het palet (dubbelklik in versies voor 3.4).
  • Sleep een herhalingssymbool vanuit het palet naar (niet erboven, maar er op) de maat (de maat veranderd hierbij van kleur).

  Sprongen

  Sprongen zijn symbolen in de partituur die de muzikant (en het afspelen) informeren dat deze bij de markering (zie hieronder) verder moet gaan. Sprongen omvatten verschillende varianten van D.C. (Da Capo) en D.S. (Dal Segno) teksten.

  Correct afspelen van sprongen instellen:

  • Zorg dat de knop "Laat herhalingen horen" "Laat herhalingen horen" icoon geselecteerd is. Dit is een aan/uit knop, je kunt het afspelen hier ook mee uitschakelen.
  • Na de sprong zullen de eenvoudige herhalingen alleen voor de laatste keer worden afgespeeld. Indien je deze herhalingen volledig wilt afspelen, doe je het volgende:
   1. Selecteer het spring symbool.
   2. Vink "Speel de herhalingen" aan in het "Spring" gedeelte van het instellingenoverzicht.

  Opmerking: Sprongen worden pas uitgevoerd nadat alle eenvoudige herhaling in de sectie zijn afgespeeld.

  Indien je op een sprong klikt dan worden er een aantal tekstvakken en een selectievakje weergegeven in het spring gedeelte van het instellingenoverzicht. Deze hebben het volgende effect op het afspelen:

  • Spring naar: Afspelen gaat verder bij de markering met hetzelfde "Label" als de "Spring naar" optie.
  • Afspelen tot: Afspelen wordt uitgevoerd totdat het de markering met hetzelfde "Label" als de "Afspelen tot" optie.
  • Ga verder bij: Afspelen gaat verder bij de markering met hetzelfde "Label" als de "Ga verder bij" optie.
  • Speel de herhalingen: Indien aangevinkt dan worden de herhalingen na D.C. (Da Capo) of D.S. (Dal Segno) sprong ook afgespeeld. Indien deze optie niet gekozen is dan worden eenvoudige herhalingen niet afgespeeld na de sprong en werkt het afspelen alsof het de laatste keer is dat de herhaling wordt gespeeld.

  Opmerking: De teksten start en eind refereren naar het begin en einde van de partituur of sectie. Deze zijn vanzelfsprekend en hoeven niet door de gebruiker te worden toegevoegd.

  Markeringen

  Markeringen zijn plaatsen waarnaar de sprongen refereren. De lijst met markeringen (naast de vanzelfsprekende "start" en "eind") zijn:

  • Segno : Segno (label: segno)
  • Segno variant : Segno variant (label: varsegno)
  • Coda : Coda (label: codab)
  • Coda variant : Coda variant (label: varcoda)
  • Fine: (label: fine)
  • To Coda: (label: coda)

  Wanneer je op een markering klikt dan zijn de volgende eigenschappen beschikbaar in het herhalingsteken gedeelte van het instellingenoverzicht:

  • Herhalingstekentype: Dit kan gewijzigd worden door een keuze te maken uit de lijst, indien nodig.
  • Label: Dit is het label (de optie) die gekoppeld is aan de markering. Zie ook: sprongen (hierboven).

  Voorbeelden van sprongen

  • Da Capo (D.C.): Bij het "D.C." symbool gaat het afspelen terug naar start (label start) en speelt de hele partituur of sectie nog eens tot aan het einde (label eind).
  • Da Capo (D.C.) al Fine: Bij het "D.C. al Fine" symbool gaat het afspelen terug naar start (label start) en speelt de partituur af tot aan Fine (label fine).
  • Dal Segno (D.S.) al Fine: Bij het "D.S. al Fine" symbool gaat het afspelen verder bij het Segno symbool (label segno) en speelt tot aan Fine (label fine).
  • Dal Segno (D.S.) al Coda: Bij het "D.S. al Coda" symbool gaat het afspelen verder bij het Segno symbool (label segno) en speelt dan tot aan het To Coda (label coda). Het afspelen gaat vervolgens verder bij het Coda symbool (label codab).

  Opmerking: De eigenschappen (b.v. de label namen) van de sprongen en markeringstekens kunnen worden ingesteld in het instellingenoverzicht. Je dient deze aan te passen indien je gebruik maakt van meerdere sprongen en markeringen.

  Zie ook

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.