Fabrieksinstellingen herstellen

2 jaren geleden bijgewerkt
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Fabrieksinstellingen herstellen.

  MuseScore heeft de optie om terug te keren naar de standaard ingebouwde presets of "fabrieksinstellingen". Dit kan nodig zijn als je instellingen beschadigd zijn. Waarschuwing: als je terugkeert naar de fabrieksinstellingen, dan worden alle wijzigingen verwijderd die je hebt aangebracht in de voorkeuren, paletten of vensterinstellingen. Dit is geen veelgebruikte procedure, raadpleeg eerst de forums, want er kan een manier zijn om je probleem op te lossen zonder alles opnieuw in te stellen.

  Via het menu

  Als MuseScore nog steeds start, dan is het mogelijk om terug te keren naar de fabrieksinstellingen vanuit MuseScore.
  Ga naar HelpZet terug naar fabrieksinstellingen. Er wordt een waarschuwingsvenster weergegeven:

  Zet terug naar fabrieksinstellingen

  Als je op Ja klikt, dan worden alle instellingen van MuseScore gereset alsof het programma voor de eerste keer is geïnstalleerd en MuseScore wordt onmiddellijk opnieuw gestart. Klik op Nee om het terugzetten te annuleren.

  Via opdrachtregel (command line)

  Als MuseScore niet starrt, dan kun je deze stap uitvoeren via de opdrachtregel.

  Instructies voor Windows

  1. Type ⊞ Win+R om het uitvoeren dialoog openen. Of klik op "Start" (Windows logo) met de muis en type "uitvoeren" en drup "Enter".
  2. Klik op Bladeren...
  3. Zoek naar de MuseScore3.exe op je computer. De locatie is afhankelijk van de installatie, maar is waarschijnlijk: Deze pc → C: schijf → Program Files → MuseScore 3 → bin → MuseScore3.exe
  4. Klik op Openen om het blader venster te sluiten en terug te keren naar het uitvoeren dialoog. De volgende tekst (of iets wat daarop lijkt) zou moeten verschijnen in het uitvoeren dialoog:

   C:\Program Files\MuseScore 3\bin\MuseScore3.exe

   Voor de 32-bit versie van MuseScore in een 64-bit versie van Windows is de locatie:

   C:\Program Files (x86)\MuseScore 3\bin\MuseScore3.exe

   Voor de Microsoft Store versie (Windows 10) is het advies het bestand via de Windows Verkenner te zoeken.

  5. Klik na de aanhalingstekens en voeg een spatie toe gevogld door een koppelteken en een hoofdletter F: -F

  6. Klik op OK

  Na een paar seconden moet MuseScore starten en zijn alle instellingen teruggezet naar de "fabrieksinstellingen".

  Voor gevorderde gebruikers, het bestand dat de hoofd instellingen van MuseScore bevat is:

  • C:\Users\[USERNAME]\AppData\Roaming\MuseScore\MuseScore3.ini
   (eigenlijk %APPDATA%\MuseScore\MuseScore3.ini)

  De overige voorkeuren (paletten, sessios, sneltoetscombinaties, werkruimtes...) zijn te vinden in:

  • C:\Users\[USERNAME]\AppData\Local\MuseScore\MuseScore3\ (eigenlijk %LOCALAPPDATA%\MuseScore\MuseScore3\)

   Voor de Microsoft Store versie (Windows 10), zijn deze redelijk goed verborgen. Gebruik de zoek functie in de Windows Verkenner om ze te vinden.

  Instructies voor MacOS

  1. Indien MuseScore gestart is, dan dien moet dit eerst worden afgesloten (MuseScoreSluit af)
  2. Open Terminal (in Applications/Utilities of via Spotlight search) en een sessie venster moet verschijnen
  3. Type (of kopiëer/plak) het volgende commando in het terminal venster (inclusief de '/' aan het begin):

   /Applications/MuseScore\ 3.app/Contents/MacOS/mscore -F
   

  Hiermee worden alle MuseScore voorkeuren teruggezet naar de fabrieksinstellingen en wordt de MuseScore toepassing direct gestart. Merk op dat je het Terminal venster niet kunt verlaten zonder MuseScore te verlaten. Je kunt MuseScore veilig afsluiten, het Terminal venster afsluiten en MuseScore opnieuw openen op de normale manier, klaar om te blijven gebruiken.

  Voor gevorderde gebruikers, het bestand met de hoofd instellingen is: ~/Library/Preferences/org.musescore.MuseScore3.plist.
  Vaak heeft het verwijderen van dit bestand geen effect: macOS slaat een gecachte kopie van de instellingen op een onbekende locatie op. De juiste manier om dit bestand te verwijderen, is door de volgende opdracht uit te voeren in het Terminal venster:

  defaults delete org.musescore.MuseScore3
  

  De overige voorkeuren (paletten, sessies, sneltoetscombinaties, workruimtes...) bevinden zich in:
  ~/Library/Application\ Support/MuseScore/MuseScore3/.
  Deze worden niet in de cache opgeslagen door macOS.

  Instructies voor Linux

  Het volgende is correct voor Ubuntu en waarschijnlijk ook voor alle andere Linux-distributies en UNIX-achtige besturingssystemen.

  1. Vanuit het Ubuntu hoofd menu, kies ApplicationsAccessoriesTerminal. Een terminal venster wordt nu weergegeven.
  2. Type (of kopieëer/plak) het volgende commando in het terminal venster (Ctrl+Shift+V om te plakken het Terminal venster):

   mscore -F
   

   Of, indien je gebruik maakt van de AppImage versie, gebruik eerst het cd commando om naar de directory te bladeren waar de AppImage is opgeslagen. Als voorbeeld, in je het op de Desktop hebt opgeslagen (en er slechts één is):

   cd ~/Desktop
   ./MuseScore*.AppImage -F
   

  Dit herstelt alle MuseScore instellingen naar de fabriekinstellingen en start meteen de MuseScore applicatie. Je kunt nu het Terminal venster sluiten en verder gaan met MuseScore.

  Voor gevorderde gebruikers, het bestand met de hoofd instellingen van MuseScore is: ${XDG_CONFIG_HOME:-~/.config}/MuseScore/MuseScore3.ini.
  Overige voorkeuren (paletten, sessies, sneltoetscombinaties, werkruimtes, …) in: ${XDG_DATA_HOME:-~/.local/share}/MuseScore/MuseScore3/.

  Zie ook

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.