Dynamiek

6 maanden geleden bijgewerkt
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Dynamiek.

  Dynamische tekens zijn symbolen die het relatieve volume van een noot of gedeelte van de muziek aangeven. Deze zijn beschikbaar in het Dynamische tekens palet in zowel de basis als geavanceerde werkruimte.

  Dynamische tekens palet (geavanceerd)

  Additionele dynamische tekens zijn beschikbaar in het hoofdpalet (Shift+F9).

  Opmerking: Als je het algehele volume van de partituur wilt aanpassen, gebruik dan de schuifbalk in het afspeelpaneel of de synthesizer.

  Dynamische tekens toevoegen

  Om een crescendo of decrescendo te creëren, zie Crescendo/decrescendo tekens.

  Om dynamische tekens toe te voegen aan de partituur gebruik je één van de volgende methodes:

  • Selecteer een noot en klik op een dynamisch teken in het palet (dubbelklik in versies voor 3.4)
  • Sleep een dynamisch teken vanuit het palet naar een noot.
  • Stel sneltoetsen in en gebruik deze met de Dynamics actions-plugin

  Opmerking:

  • Toepassen vanuit het palet vervangt het bestaande symbool niet. Je kunt het bestaande symbool eerst handmatig verwijderen of de hierboven genoemde plug-in gebruiken.
  • Het tegelijkertijd plaatsen van dynamische tekens op verschillende stemmen van dezelfde notenbalk zorgt niet voor het gewenste afspelen, het is een beperking van MuseScore, omdat het minimale effectgebied op de afspeelsterkte is (Dynamisch bereik eigenschap) is notenbalk, geen stem. Als afspelen prioriteit heeft, probeer dan stemmen in afzonderlijke instrumenten te splitsen.

  Een aangepaste dynamiek maken

  Tekst bewerken

  Het afspelen wordt niet beïnvloed door de weergegeven inhoud. Gebruik de Geluidsstrekte eigenschap om de luidheid te wijzigen.

  Dynamische tekens zijn tekst, dubbelklik op een teken om de tekst ervan te bewerken, zie Tekst bewerken.

  Professionele symbolen voor graveren

  MuseScore wordt geleverd met professionele symbolen. Ze bevatten bijvoorbeeld het florijn-teken (de schuingedrukte f, ƒ), dat verschilt van een gewoon cursief teken f. Deze tekens worden, net als alle andere tekens, gebruikt voor graveerdoeleinden; ze hebben geen invloed op het afspelen. In tegenstelling tot gewone tekens gebruiken ze de lettertype-instelling die is gedefinieerd in Opmaak → Stijl → Partituur: Lettertype muziektekst.

  Dynamische tekens kunnen net als ieder andere tekst object bewerkt worden.
  Sneltoetsen voor speciale karakters zijn beschikbaar voor de volgende symbolen:

  Dynamisch teken Windows & Linux sneltoets Mac sneltoets
  Piano p Ctrl+Shift+P Cmd+Shift+P
  Forte f Ctrl+Shift+F Cmd+Shift+F
  Mezzo m Ctrl+Shift+M Cmd+Shift+M
  Rinforzando r Ctrl+Shift+R Cmd+Shift+R
  Sforzando s Ctrl+Shift+S
  Niente n Ctrl+Shift+N Cmd+Shift+N
  Z z Ctrl+Shift+Z Cmd+Shift+Z

  Eigenschappen aanpassen

  Je kunt de eigenschappen van een selectie van dynamiek bewerken in de sectie Dynamisch teken van het Instellingenoverzicht. Om een eerder bewerkte eigenschap op alle dynamische tekens in de partituur toe te passen, klik je op de knop "Stel in als stijl" (de kleine S aan de rechterkant van de eigenschap)

  Opmerking: Voor meer informatie over het selecteren van objecten van een specifiek type, zie Selectiemodi.

  Hieronder volgt een lijst met eigenschappen in de sectie Dynamisch teken van het instellingenoverzicht:

  • Dynamisch bereik: Effectgebied van het teken:
   • Systeem: elk instrument in de partituur.
   • Partij: één instrument (alle notenbalken), standaard.
   • Notenbalk: één notenbalk (bijvoorbeeld één hand in piano), ongeacht de stemmen. Vanaf MuseScore 3.6.2 is deze optie niet meer compatibel met het Notenbalk-/partij-eigenschappen: enkele noot dynamiek afspeelmechanisme, zie forum discussie.
  • Geluidsstrekte: 0 tot 127. Gebruik een hoger nummer om noten luider te laten klinken, gebruik een lager nummer om noten zachter te laten klinken. Voor meer informatie, zie Luidheid van een noot.
  • Geluidssterkte aanpassing: -127 tot 127. De verandering in geluidssterkte van de bovenliggende noot van de dynamiek naar de volgende. Het wordt door sommige instrumenten genegeerd. Zie SND voor meer informatie.
  • Wijzig snelheid: Langzaam, Normaal, Snel. De snelheid van de verandering aangegeven door Geluidssterkte aanpassing, in realtime. Dit wordt niet beïnvloed door het huidige tempo. De standaardwaarde is Normaal.
  • Stijl: te gebruiken tekststijl; standaard is Dynamische tekens.
  • Plaatsing: Positie in de partituur, boven of onder de notenbalk. Druk op X om te spiegelen.

  Aangepast symbool hergebruiken

  je het resultaat opslaan in een eigen palet zodat je deze later weer kunt gebruiken.

  Luidheid van een noot

  BELANGRIJK: Wanneer een dynamisch teken aan de partituur wordt toegevoegd, heeft dit invloed op het afspelen vanaf de bovenliggende noot tot aan het volgende dynamische symbool. Laatste maatstrepen of rusten zetten de luidheid niet terug naar de standaardwaarde.

  De Synthesizer creëert audio voor elke noot op basis van de toegewezen MIDI-velocity waarde, variërend van 0 (zachtste) tot 127 (luidste). Het mogelijke bereik van de werkelijke luidheid wordt bepaald door de maker van soundfont. Een dynamisch teken gebruikt zijn de eigenschap Geluidssterkte om een basis MIDI-velocity toe te wijzen aan de huidige noot en alle volgende noten, totdat een ander teken wordt toegevoegd. In MuseScore 3 is de toewijzing van Geluidssterkte aan MIDI-velocity een exacte toewijzing zonder conversie. Controleer deze tabel voor standaardwaarden van Geluidssterkte van populaire dynamische tekens in MuseScore.

  Als je geen dynamisch teken opgeeft, is de hele partituur in mf (mezzoforte). Dit komt omdat MuseScore MIDI-velocity 80 toewijst aan noten die niet worden beïnvloed door enig dynamisch teken. 80 is ook de standaard Geluidssterkte van mf.

  Het afspelen van een noot wordt niet beïnvloed door dynamisch teken als de eigenschap Geluidssterkte type van de noot zelf is ingesteld op 'Gebruiker'. Dit komt vaak voor bij partituren die zijn geïmporteerd uit .MID-bestanden. Om het probleem op te lossen, zie Hoe je het correct afspelen van dynamiek en crescendo's/decrescendo's in een geïmporteerd MIDI-bestand kunt herstellen.

  De MIDI-velocity wordt ook beïnvloed door de eigenschappen Geluidssterkte en Geluidssterkte type van elke noot, Articulaties (bijv. Accent >, Marcato ^) en crescendo/decrescendo tekens

  Bovenstaande beschrijft de luidheid per noot, je kunt het volume ook in grote lijnen aanpassen. De volgende schuifregelaars beïnvloeden het volume, maar hebben niets te maken met de MIDI-velocity:

  • het volume van individueel instrument (en per speeltechniek) wijzigen in Mixer.
  • het algemene volume van de hele partituur wijzigen, de volumeschuifregelaar in Afspeelpaneel of in Synthesizer.

  Je kunt het standaardvolume van stemmen niet aanpassen, maar je kunt de Geluidssterkte-eigenschappen van bestaande noten batchgewijs aanpassen op basis van hun stem met de Voice Velocity-plug-in (naderhand toegevoegde noten worden niet beïnvloed, je moet de plug-in opnieuw uitvoeren)

  Als je wilt dat noten langer luid blijven, bijvoorbeeld een tom-drum geluid, dat langer blijft hangen, probeer dan een nagalmeffect toevoegen in Synthesizer.

  Enkele noot dynamiek

  (Vanaf versie 3.1)

  Een dynamisch teken met een niet-nul Geluidssterkte aanpassing eigenschap kan het Attack Envelope-effect simuleren (wikipedia) als de Instrument , Synthesizer en Soundfont correct zijn ingesteld, zo'n teken heet Enkele Noot Dynamiek (Single Note Dynamics) (SND), SND heeft ook meerdere verschillende betekenissen vanwege de voortdurende softwareontwikkeling. SND's gebruiken ook de eigenschap Geluidssterkte aanpassing.

  sfz (sforzando) en fp (fortepiano) zijn ontworpen om alleen op bepaalde instrumenten te werken; bijv. het effect van het sfz-symbool op de viool bestaat niet op piano.

  Voor meer informatie, zie Hoe MuseScore in te stellen voor correcte weergave voor alle dynamiek en crescendo/decrescendo-tekens.

  Zie ook

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.