Bestandsformaten

1 jaar geleden bijgewerkt
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Bestandsformaten.

  MuseScore kan een groot aantal bestandsindelingen importeren en exporteren, zodat u partituren kunt delen en publiceren in de indeling die het beste aan uw behoeften voldoet.

  MuseScore's eigen formaat

  MuseScore kan bestanden opslaan in de volgende eigen formaten:

  • *.mscz: Het standaard MuseScore bestandsformaat. Deze gecomprimeerde indeling zorgt ervoor dat er weinig disk ruimte gebruikt wordt.
  • *.mscx: Een niet gecomprimeerd MuseScore bestandsformaat, hoofdzakelijk gebruikt voor foutopsporing of opslag in een versie beheer systeem.
  • .*.mscz, / .*.mscx,: Dit zijn backup bestanden. Er wordt een punt toegevoegd voor de naam van het bestand en een komma toegevoegd aan de bestandsextensie.

  Een opmerking over lettertypen: MuseScore neemt lettertypen niet op in opgeslagen of geëxporteerde bestanden met eigen indeling. Als je wilt dat je MuseScore-bestand door andere MuseScore-gebruikers wordt bekeken, zorg er dan voor dat je de ingebouwde Edwin (vanaf vesie 3.6), FreeSerif- of FreeSans-lettertypefamilies voor de tekst gebruikt, of een lettertype dat ook door de andere partijen is geïnstalleerd. Als een systeem niet over de lettertypen beschikt die in het oorspronkelijke bestand zijn opgegeven, gebruikt MuseScore een fallback-optie, waardoor de partituur er mogelijk anders uitziet.

  MuseScore formaat (*.mscz)

  MSCZ is het standaard MuseScore bestandsformaat en wordt aanbevolen voor de meeste toepassingen. Een partituur die in dit formaat is opgeslagen, neemt zeer weinig schijfruimte in beslag, maar behoudt alle nodige informatie. Het formaat is een ZIP-gecomprimeerde versie van .mscx bestanden en bevat alle afbeeldingen die de partituur kan bevatten en een miniatuur.

  Ongecomprimeerd MuseScore formaat (*.mscx)

  MSCX is de ongecomprimeerde versie van het MuseScore bestandsformaat. Een partituur opgeslagen in dit formaat zal alle informatie behouden, behalve afbeeldingen. Het kan worden geopend met een tekstbewerker, waarmee de gebruiker toegang heeft tot de broncode van het bestand.

  MuseScore backup bestand (.*.mscz,) or (.*.mscx,)

  Backup bestanden worden automatisch gemaakt en opgeslagen in dezelfde map als het normale MuseScore-bestand. De backup bevat de eerder opgeslagen versie van het MuseScore-bestand en kan belangrijk zijn als het normale bestand beschadigd raakt of als je naar een oudere versie van de partituur wilt kijken.

  Het backup bestand voegt een punt toe aan het begin van de bestandsnaam (.) en een komma (,) aan het einde (bijvoorbeeld als het normale bestand "zondertitel.mscz" wordt genoemd, is de backup ".zondertitel.mscz,"). De punt en de komma moeten uit de naam worden verwijderd om het backup bestand in MuseScore te openen. Omdat het in dezelfde map wordt opgeslagen als het normale MuseScore-bestand, moet je het mogelijk ook een unieke naam geven (bijvoorbeeld ".zondertitel.mscz" wijzigen in "zondertitel-backup1.mscz").

  Opmerking: Om de backup bestanden van MuseScore te zien, moet je mogelijk de systeeminstellingen wijzigen in "Verborgen bestanden weergeven". Zie ook Een backup van een partituur herstellen.

  Grafische bestanden (alleen exporteren)

  MuseScore kan een partituur exporteren als grafisch bestand in PDF-, PNG- of SVG indeling.

  PDF (*.pdf)

  PDF-bestanden (Portable Document Format) zijn ideaal voor het delen van je bladmuziek met anderen die de inhoud niet hoeven te bewerken. Dit is een veelgebruikt formaat en de meeste gebruikers zullen een PDF-viewer op hun computer hebben.

  Resolutie instellen van geëxporteerde PDFs:

  1. Vanuit het menu, kies BewerkenVoorkeuren... (Mac: MuseScoreVoorkeuren...) en selecteer de "Exporteren" tab.
  2. Stel de resolutie in het "PDF" gedeelte in.

  PNG (*.png)

  PNG-bestanden (Portable Network Graphics) zijn gebaseerd op een bitmap-beeldindeling, breed ondersteund door software op Windows, Mac OS en Linux en erg populair op het web. MuseScore maakt PNG-afbeeldingen zoals ze zouden verschijnen als ze worden afgedrukt, één afbeelding per pagina.

  Resolutie instellen van geëxporteerde PNG afbeeldingen:

  1. Vanuit het menu, kies BewerkenVoorkeuren... (Mac: MuseScoreVoorkeuren...) en selecteer de "Exporteren" tab.
  2. Stel de resolutie en transparantie in het PNG/SVG gedeelte in.

  Opmerking: Als je afbeeldingen wilt maken die alleen delen van de partituur weergeven (met of zonder items die alleen op het scherm worden weergegeven, zoals kaders, onzichtbare notities en gekleurde noten die buiten het bereik vallen), gebruikt je afbeeldingsopname.

  SVG (*.svg)

  SVG-bestanden (Scalable Vector Graphics) kunnen worden geopend door de meeste webbrowsers (behalve Internet Explorer vóór versie 9) en de meeste vector grafische software. De meeste SVG-software ondersteunt echter geen ingesloten lettertypen, dus de juiste MuseScore-lettertypen moeten worden geïnstalleerd om deze bestanden correct te kunnen bekijken. SVG is het huidige formaat voor alle partituren die worden opgeslagen op MuseScore.com.

  Om de resolutie en transparantie van geëxporteerde SVG-bestanden in te stellen, zie de instructies bij PNG (hierboven).

  Audio bestanden (alleen exporteren)

  MuseScore kan genormaliseerde, stereo audio van de partituur maken in één van de volgende formaten: WAV, MP3, OGG VORBIS en FLAC. Een audiobestand exporteren gaat als volgt:

  1. Vanuit het menu, selecteer BestandExporteer...;
  2. Kies het gewenste formaat in de keuzelijst en druk op Opslaan.

  Je kunt de sample rate voor alle audio bestanden als volgt instellen:

  1. Vanuit het menu, selecteer BewerkenVoorkeuren... (Mac: MuseScoreVoorkeuren...) en klik op de Exporteren tab.
  2. Stel de "Sample rate" in het "Audio" gedeelte in.

  WAV audio (*.wav)

  WAV (Waveform Audio Format) is een ongecomprimeerd geluidsformaat. Dit is ontwikkeld door Microsoft en IBM en wordt breed ondersteund door software voor Windows, OS X en Linux. Het is een ideaal formaat voor het maken van CD's omdat de volledige geluidskwaliteit behouden blijft. Gebruik een gecomprimeerd alternatief zoals MP3 om te delen via e-mail of internet.

  MP3 (*.mp3)

  MP3 is een veelgebruikt gecomprimeerd audioformaat. MP3-bestanden zijn ideaal voor delen en downloaden via internet vanwege hun relatief kleine formaat.

  MP3 bitrate instellen:

  1. Vanuit het menu, selecteer Bewerken/samp>→Voorkeuren... (Mac: MuseScoreVoorkeuren...) en selecteer de "Exporteren" tab.
  2. Stel de MP3 bitrate in het "Audio" gedeelte in.

  FLAC audio (*.flac)

  Free Lossless Audio Codec (FLAC) is een gecomprimeerd audioformaat. FLAC-bestanden zijn ongeveer half zo groot als ongecomprimeerde audio en even goed van kwaliteit. Windows en OS X hebben geen ingebouwde ondersteuning voor FLAC, maar software zoals de gratis en open source VLC mediaspeler kan FLAC-bestanden afspelen op elk besturingssysteem.

  Ogg Vorbis (*.ogg)

  Ogg Vorbis is bedoeld als een patentvrije vervanging voor het populaire MP3-audioformaat (dat MuseScore ook ondersteunt - zie hierboven). Net als MP3 zijn Ogg Vorbis-bestanden relatief klein (vaak een tiende van ongecomprimeerde audio), maar sommige geluidskwaliteit gaat verloren. Windows en OS X hebben geen ingebouwde ondersteuning voor Ogg Vorbis. Software zoals VLC mediaspeler en Firefox kan echter Ogg-bestanden afspelen op elk besturingssysteem.

  Delen met andere muziek software

  MuseScore kan MusicXML- en MIDI-bestanden importeren en exporteren. Het is ook in staat om een verscheidenheid aan bestanden van andere muzieknotatieprogramma's te importeren.

  MusicXML (*.xml, *.musicxml)

  MusicXML is de universele standaard voor bladmuziek. Het is het aanbevolen formaat voor het delen van bladmuziek tussen verschillende muzieknotatiesoftware, waaronder MuseScore, Sibelius, Finale en meer dan 100 anderen. MuseScore importeert * .xml en * .musicxml, maar exporteert alleen * .musicxml. Als je * .xml nodig hebt (omdat het programma dat je wilt gebruiken om te importeren dat nodig heeft), moet je het na de export zelf hernoemen.

  Gecomprimeerd MusicXML (*.mxl)

  Gecomprimeerde MusicXML maakt kleinere bestanden dan gewone MusicXML. Dit is een nieuwere standaard en wordt niet zo breed ondersteund door oudere muzieknotatie software, maar MuseScore biedt volledige import- en exportondersteuning.

  MIDI (*.mid, *.midi, *.kar)

  MIDI (Musical Instrument Digital Interface) is een formaat dat breed wordt ondersteund door sequencers en muzieknotatiesoftware. Zie de MIDI Association website voor meer informatie over het protocol.

  MIDI-bestanden zijn erg handig voor afspeeldoeleinden, maar bevatten weinig informatie over de indeling van de partituur (opmaak, toonhoogte spelling, stemmen, ornamenten, articulaties, herhalingen, toonsoort, enz.). Om bestanden tussen verschillende muzieknotatiesoftware te delen, wordt in plaats daarvan MusicXML aanbevolen.

  Zie MIDI-import voor meer informatie over het importeren van MIDI-bestanden.

  MuseData (*.md) (alleen importeren)

  MuseData is een formaat ontwikkeld door Walter B. Hewlett vanaf 1983 als een eerste manier voor het delen van muzieknotatie tussen software. Het is sindsdien overschaduwd door MusicXML, maar enkele duizenden scores in dit formaat zijn nog steeds online beschikbaar.

  Capella (*.cap, *.capx) (alleen importeren)

  CAP- en CAPX-bestanden worden gemaakt door de muzieknotatie software Capella. MuseScore importeert versie 2000 (3.0) of later redelijk nauwkeurig.

  Bagpipe Music Writer (*.bww) (alleen importeren)

  BWW-bestanden worden gemaakt door de muzieknotatie software: Bagpipe Music Writer.

  BB (*.mgu, *.sgu) (alleen importeren)

  BB-bestanden worden gemaakt door de muziekschikkingssoftware Band-in-a-Box. De ondersteuning van MuseScore is momenteel experimenteel.

  Overture / Score Writer (*.ove, *.scw) (alleen importeren)

  OVE-bestanden worden gemaakt door de muzieknotatie software Overture 4 of ouder. Dit formaat is vooral populair in Chinese taalomgevingen, zoals het Chinese vasteland, Hongkong en Taiwan. Overture 5, de huidige versie van Overture, gebruikt de extensie .ovex welke MuseScore niet kan inlezen.

  SCW-bestanden worden gemaakt door Score Writer, deze zijn identiekf aan de OVE bestanden alleen de extensie is verschillend.

  De ondersteuning van MuseScore is momenteel experimenteel en lijkt alleen te werken voor Overture / Score Writer 3 en 4 bestanden.

  Guitar Pro (*.gtp, *.gp3, *.gp4, *.gp5, *.gpx) (alleen importeren)

  GP-bestanden worden gemaakt door Guitar Pro.

  Power Tab Editor (*.ptb) (alleen importeren)

  PTB besttanden worden gemaakt door Power Tab Editor. De ondersteuning van MuseScore is momenteel experimenteel.

  Zie ook

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.