Automatisch plaatsen

1 jaar geleden bijgewerkt
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Automatisch plaatsen.

  De Automatisch plaatsen functie zorgt ervoor dat elemementen met de juiste afstand van elkaar worden geplaatst zonder dat deze elkaar raken of overlappen. Bij het maken/plaatsen van een element is de automatisch plaatsen functie standaard geactiveerd maar kan, indien gewenst, worden uitgezet (zie Uitschakelen automatisch plaatsen).

  Standaard positie

  Een nieuw geplaatst element, zoals notenbalktekst of vingerzetting, neemt automatisch de standaard eigenschappen over van de groep-zoals ingesteld in het stijl menu. Deze eigenschappen bepalen niet alleen het uiterlijk van het element maar ook de standaard positie.

  De positioneringseigenschappen die kunnen worden ingestelt varieëren per element en kan de volgende opties bevatten:

  • Plaatsing: Bepaald of het element boven of onder de notenbalk wordt geplaatst.
  • Afstand: Voor elementen zonder de "Plaatsing boven/onder" eigenschap bepaald dit de standaard positie. Zie Afstand X/Y.
  • Min. afstand automatisch plaatsen: Minimum afstand t.o.v. andere elementen wanneer automatisch plaatsen actief is.

  Voor meer informatie aangaande de beschikbare opties voor ieder element type, zie Opmaak en lay-out: Stijl.

  Standaard positie aanpassen:

  Gebruik hiervoor één van de volgende methodes:

  • Vanuit het menu, selecteer OpmaakStijl..., kies het element type dat je wilt aanpassen en wijzig de plaatsing/positie instellingen.
  • Selecteer het element in de partituur en pas de plaatsing/positie instellingen aan in het instellingenoverzicht en druk op de Stel in als stijl" knop (S) om de stijl instellingen bij te werken.

  Handmatig aanpassen

  Nadat een element automatisch geplaatst is kan de positie handmatig worden aangepast door gebruik te maken van één van de volgende methodes:

  Indiem het element type zowel boven als onder de notenbalk geplaatst kan worden dan kan de positie aangepast worden door:

  • Aanpassen van de "Plaatsing" instelling in het instellingenoverzicht
  • Gebruik de X toets om te wisselen tussen boven en onder plaatsen

  Opmerking: Wanneer automatisch plaatsen actief is voor een element, dan kun je het niet zo positioneren zodat het in aanraking komt met andere elementen.

  Uitschakelen automatisch plaatsen

  • Selecteer het element en verwijdere het vinkje bij "Automatisch plaatsen" in het instellingenoverzicht.

  Het element zal zich aanpassen naar de standaard positie en kan vervolgens naar wens worden aangepast en zal niet langer proberen de andere elementen te ontwijken.

  Stapelvolgorde

  Wijzig de stapelvolgorde als volgt:

  In gevallen waar elementen overlappen bepaald de stapelvolgorde de volgorde hoe de element boven elkaar worden geplaatst. Het element met de laagste waarde wordt naar achteren geplaatst.

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.