Konvertere Pdf. filer. tilbake til Mscz. filer.

• jan 18, 2019 - 07:27

Kjære dere,
Jeg holder på med å skrive partitur og enkelt noter på HYLDNINGDMARSJ, fordi note sette vi har i korpset er veldig utydelige. i går var jeg så uheldig å slette alt jeg hadde skrevet. heldig vis hadde jeg eksportert enkeltstemmene som var ferdig skrevet, til Pdf. filer. Jeg lurer på om dere kan hjelpe meg med å konvertere vedlagte filer tilbake til Mscz. filer.
Håper på positivt svar.
På forhånd, takk for hjelpen.

Mvh
Finn Hagen

E-mail: hagenfinn@hotmail.com

Vedlegg Størrelse
HYLDNINGSMARSJ.mscz 224.97 KB

Comments

The attached file is an mscz file and can be opened by musescore, I don't understand your question.
Den vedlagte filen er en mscz-fil og kan åpnes av musescore, jeg forstår ikke spørsmålet ditt.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.