Utvidelser

Updated 3 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Plugins

Utvidelser er små kodesnutter som tilføyer en spesiell Plugins are small piece of code that add a particular feature to MuseScore. Ved å legge til en utvidelse, vil det bli lagt til et nytt punkt i Utvidelsesmenyen for å gjøre en visst handling på notearket eller deler av det. Utvidelser er nyttig for å la brukere med minimal programmeringserfaring legge til nye funksjoner i programmet. For å lage utvidelser, se på dokumentasjonen for utvidelser.

Noen utvidelser kommer som standard med MuseScore. Du kan finne flere i utvidelsesbrønnen.

Installasjon

Legg merke til at noen utvidelser kan kreve at du installerer and komponenter i tillegg (f.eks. skrifttyper). Les dokumentasjonen for den spesifikke utvidelsen for mer info.

Windows

MuseScore ser etter utvidelser i C:\Program Files\MuseScore\Plugins og i C:\Users\USERNAME\AppData\Local\MusE\MuseScore\plugins i Vista og 7 eller C:\Documents and Settings\USERNAME\Local Settings\Application Data\MusE\MuseScore\plugins i Windows XP.
Last ned zip-filen til utvidelsen og pakk ut innholdet i en av disse mappene.

MacOS X

I MacOS X, ser MuseScore etter utvidelser i "MuseScore bundle" i /Applications/MuseScore.app/Contents/Resources/plugins og i ~/Library/Application Support/MusE/MuseScore/plugins. Last ned zip-filen og pakk ut innholdet i en av disse mappene.
For å kunne flytte filer i "applikasjons-bundle", høyreklikk på MuseScore.app og velg "Vis pakkeinnhold" for å vise innholdet i Contents-mappen.

Linux

Last ned zip-filen og pakk ut innholdet i /usr/local/share/mscore-1.0/plugins eller i ~/.local/share/data/MusE/MuseScore/plugins

Utvidelser installert som standard

ABC import

Denne utvidelsen bruker en webtjeneste (http://abc2xml.appspot.com/) for å åpne en ABC-fil i MuseScore. Den støtter ABC versjon 1.6. ABC-filen sendes til webtjenesten og en MusicXML-fil returneres. Utvidelsen viser da denne filen på et nytt noteark.

Chord chart

Denne utvidelsen oppretter et nytt noteark med alle støttede besifringssymboler i Jazz-stil.

Color notes

Denne utvidelsen fargelegger alle notehoder til alle notene i alle notesystemene ut fra BoomWhackers-konvensjonen. Hver tonehøyde har en ulik farge. C og C# har ulik farge. C# og Db har samme farge.
For å farge alle notene sorte, høyreklikk på et notehode, trykk på Velg -> Alle like elementer. Høyreklikk igjen på notehodet og velg Farge -> Sort.

Create scores

Denne utvidelsen oppretter et nytt noteark for piano med fire fjerdedelsnoter (C, D, E, F). Det er en god start for å lære å opprette nye noteark og noter via utvidelser.

Note names

Denne utvidelsen viser de engelsk navnene på hver note i stemme 1.

Test

Denne utvidelsen er bare en testutvidelse og åpner en dialogboks med teksten "Hello MuseScore". Det er en god start for å lære å lage utvidelser.