Repetisjon

Updated 8 months ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Repeats and jumps

Starten og slutten av enkle repetisjoner kan defineres ved å sette inn passende taktstreker . For instruksjoner til hvordan du håndterer flere repetisjoner, se hus .

Avspilling

For å høre repetisjonene ved avspilling, pass på at "Avspilling av repetisjoner"-knappen play-repeats.png er aktivert. Du kan også deaktivere avspilling av repetisjoner ved å deaktivere knappen.

I den siste takten på en repetisjon kan du sette taktoperasjoner "Antall repetisjoner" for å definere antall ganger repetisjonen skal spilles.

Repetisjonssymboler

Repetisjonssymboler, slik som "D.C. al Fine" eller "D.S. al Coda", finner du i Repetisjoner-palett .

Repetisjonspaletten har symboler for repetisjon

For å legge til et symbol fra Repetioner-paletten, dra det til (ikke ovenfor) takten der symbolet skal plasseres. Symbolet vil da plasseres ovenfor takten.

Hopp

Generelt sett kan hopp deles inn i tre deler:

  • Hopp til et merke
  • Spill fram til er merke
  • Fortsett fra et merke

Merker er navn du gir til en spesifikk takt. To merker ("start", "slutt") angir starten og slutten av stykket og trenger ikke angis eksplisitt.

Eksempler:

Ved merket Da Capo hopper avspillingen tilbake til start og spiller hele stykket om igjen.

Ved merket Da Capo al Fine hopper avspillingen tilbake til start og spiller av stykket helt til merket Fine .

Dal Segno al Fine (eller D.S. al Fine) hopper til merket Segno og spiller av helt til merket Fine

Dal Segno al Coda hopper til merket Segno og spiller av til første Coda. Avspillingen fortsetter ved det andre Coda-merket. Innstillinger for hopp kan endres ved å høyreklikke på D.S. al Coda-merket.

Se også: Hus