Opprett nytt noteark

Updated 4 months ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Create a new score

Fra hovedmenyen velg FilNy. Dette åpner veiviseren for nytt noteark.

Tittel, komponist og annen informasjon

Veiviser for nytt noteark: Tittel og annen tekst

Legg inn tittel, komponist, eller annen informasjon som vist over. Legg merke til de to valgene i bunnen av dialogen:

  • Opprett nytt noteark fra mal
  • Opprett nytt egendefinert noteark

Det første valget gir deg en liste med ferdige noteark i det neste skjembildet. Det andre valget gir deg muligheten til å velge hvilke instrumenter du vil ha med i notearket. Maler blir forklart mer detaljert under, men for denne gang velg "Opprett nytt egendefinert noteark".

Klikk "Next" for å fortsette.

Instrumenter og stemmer

Veiviser for nytt noteark: Velg instrumenter

Instrumentvinduet er delt inn i to kolonner. Kolonnen til venstre er en liste med instrumenter eller stemmer som du kan velge fra. Den høyre kolonnen er i utgangspunktet tom, men vil snart inneholde listen over de instrumentene du vil ha med på det nye notearket.

Instrumentlisten i den venstre kolonnen er kategorisert i instrumentfamilier. Dobbelklikk på en kategori for å vise instrumentene som ligger i den kategorien. Velg et instrument og klikk "Legg til". Instrumentet du valgte dukker nå opp i den høyre kolonnen. Du kan legge til flere instrumenter eller stemmer etter behov.

Rekkefølgen på instrumentene i den høyre kolonnen bestemmer rekkefølgen i notearket. For å endre rekkefølgen, velg et instrument i den høyre kolonnen, og bruk "Opp" eller "Ned" knappene for å flytte det høyere eller lavere i listen. Når du er feridig, klikk "Next".

Toneart

Hvis du bruker den nyeste versjonen av MuseScore vil du nå ha mulighet til å velge en toneart. Velg den tonearten du ønsker, og klilkk "Next" for å fortsette.

Taktart, opptakt og antall takter

Veiviser for nytt noteark: Taktart og taktvalg

Sett taktarten til det du ønsker. Hvis stykket ditt starter med en opptakt, kryss av i "Opptakt" boksen og juster tidssignaturen for å angi varigheten på opptakten.

Hvis du vet omtrent hvor mange takter du trenger kan du spesifisere det her. Ellers kan du legge til eller slette takter senere.

Klikk "Finish" for å lage ditt nye noteark

Justeringer av notearket

Du kan endre alle innstillingene som finnes i veiviseren også etter at du har startet å jobbe med notearket.

  • For å legge til eller slette takter, eller lage en opptakt, se Taktoperasjoner
  • For å endre tekst, se Tekstredigering . For å legge til en manglende tittel (eller annen tekst) bruk menyvalget Sett innTekstTittel (eller et annet tekstelement)
  • For å legge til, slette, eller endre instrumentrekkefølgen, bruk menyvalget Sett innInstrumenter....

Se også: Toneart , Taktart , Nøkler .

Maler

Det første skjermbildet i veiviseren for nytt noteark har valget "Opprett nytt noteark fra mal" (se Tittel og annen tekst over for detaljer). For å lage et noteark med denne metoden, velg dette og klikk "Next" for å fortsette.

Det neste skjermbildet viser en liste med maler. Velg en mal og klikk "Next". Fortsett og fullfør veiviseren som vanlig.

Malene er normale MuseScore filer som lagres i mal-katalogen. Du kan lage dine egne maler ved å lagre MuseScore filer i malkatalogen. På Windows er denne katalogen vanligvis C:\Program Files\MuseScore\templates. På Linux, se under /usr/share/mscore-xxx hvis du installerte fra pakkehåndtereren. Hvis du kompilerte MuseScore på Linux, se under /usr/local/share/mscore-xxx.
På Mac, se under /Applications/MuseScore.app/Contents/Resources/templates.