Noteskriving

Updated 9 months ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Note input

Å skrive noter i MuseScore krever fire basissteg:

 1. Velg startposisjon for noteskrivingen.
 2. Klikk på Noteskrivingsmodus. VIKTIG! (Dette er steget hvor flest feil oppstår)
 3. Bestem varighet for noten (eller pausen) du ønsker å legge til.
 4. Velg tonehøyde (eller pause) med hurtigtastene, musen eller MIDI-keyboard.

For å legge til noter som er overlappende, men starter eller slutter på forskjellig tid, se Stemmer .

Steg 1: Startposisjon

Først velger du en note eller en pause på notearket der du ønsker å starte å skrive inn noter. Hver gang du legger inn en note erstatter du en annen note eller en pause (overskriver i stedet for å legge til). Du kan legge til nye takter når som helst (se Taktoperasjoner ) eller bruke Kopier og lim inn for å flytte eller kopiere en samling noter.

Steg 2: Noteskrivingsmodus

"N"-knappen på verktøylinja indikerer om du er i noteskrivingsmodus eller ikke. Foruten å klikke på denne knappen kan du bruke følgende hurtigtaster for å gå inn og ut av noteskrivingsmodus.

 • N: Starter Noteskrivingsmodus.
 • N eller Esc: Forlater Noteskrivingsmodus.

Steg 3: Varighet

Når du har gått inn i Noteskrivingsmodus bør du velge notens varighet ved å velge en verdi fra notepaletten, eller ved å trykke den korresponderende hurtigtasten.

Hurtigtastene for å velge notevarighet er følgende:

 • 1: 64-dels note (hemidemisemiquaver)
 • 2: 32-dels note (demisemiquaver)
 • 3: 16-dels note (semiquaver)
 • 4: Åttedels note (quaver)
 • 5: Fjerdedels note (crotchet)
 • 6: Halvnote (minim)
 • 7: Helnote (semibreve)
 • 8: Dobbel helnote (breve)
 • 9: Longa
 • .: Et punktum (dot) gjør noten til en punktert note, uavhengig av varighet

Steg 4: Velg tonehøyde

For alle instrumenter (unntatt ustemt perkusjon) kan du velge tonehøyde ved hjelp av musa ved å klikke direkte på notesystemet. (For spesifikke instruksjoner til perkusjon se Trommenotasjon ). Det er imidlertid ofte enklere å bruke et MIDI-keyboard (se under) eller tastaturet på datamaskinen. Følgende eksempler bruker et standard datamaskintastatur.

Tonehøyde velges ved å skrive:
C D E F G A B C
Legg merke til at noten B tilsvarer noten H på norsk. For å legge inn en H, bruk tasten B.
Noter: C, D, E, F, G, A, B, C

0 (null) lager en pause med varighet lik den aktive noteverdien. F.eks. C D 0 E
C, D, pause, E

Legg merke til at i versjon 0.9.6 og tidligere ble Mellomrom brukt til å sette inn en pause. I nyere versjoner starter Mellomrom avspillingen.

MuseScore går automatisk videre til neste note ved noteskrivning. Hvis du vil legge til en note til forrige note (slik at det opprettes en akkord) kan du holde nede Skift og legge inn et notenavn: C D Skift+F Skift+A E F
C, D moll treklang, E, F

For å opprette akkorder med noter av ulike varighet, se Stemmer .

Hvis du vil legge til en punktert note trykk .. For eksempel
5 . C 4 D E F G A
Punktert fjerdedels note: C, Åttedels noter: D, E, F, G, A

Når du skriver inn noter med tastaturet velger MuseScore automatisk den oktaven som et nærmest forrige note. For å flytte en note opp eller ned en oktav, brukes følgende hurtigtaster:

 • Ctrl+ (Mac: +): Hever tonehøyden med en oktav.
 • Ctrl+ (Mac: +): Senker tonehøyden med en oktav.

Andre nyttige redigeringskommandoer i noteskrivingsmodus:

 • (Opp): Øker tonehøyden til en note med en halvtone (bruker kryss).
 • (Ned): Senker tonehøyden til en note med en halvtone (bruker b).
 • R: Dupliser forrige innsatte note.
 • Q: Halvere siste innsatte notes varighet.
 • W: Fordoble siste innsatte notes varighet.
 • Backspace (rettetast): Angre forrige innsatte note.
 • X: Bytt retning på notehals.
 • Skift+X: Flytt notehodet til motsatt side av notehals.

MIDI keyboard

Du kan også legge inn noter med et MIDI keyboard i MuseScore versjon 0.9.6 og senere.

 1. Koble MIDI-keyboardet til datamaskinen og skru det på
 2. Start opp MuseScore
 3. Opprett et nytt noteark
 4. Klikk på pausen i første takt for å indikere hvor noteskrivingen skal begynne
 5. Trykk N for å starte noteskrivingsmodus
 6. Velg en varighet (f.eks. 5 for fjerdedelsnote), som beskrevet over
 7. Trykk på en note på MIDI-keyboardet og legg merke til at noten nå blir lagt til i notearket

Merk: MIDI-keyboardet legger til én note om gangen. Denne måten å legge inn noter på er rask og pålitelig. Noen musikkprogrammer prøver å bruke en innsettingsmetode der musikeren spiller inn et stykke og programmet prøver å sette sammen notasjonen deretter. Denne metoden er dog upålitelig selv med en dyktig musiker og dyr programvare. Fokuset til MuseScore er å skrive inn noter med MIDI-keyboard på en pålitelig måte.

Hvis du har flere MIDI-kilder koblet til datamaskinen, kan det være at du må fortelle MuseScore hvilken kilde som er MIDI-keyboardet. I versjon 0.9.6 og senere må du gå til RedigerInnstillinger... (Mac: MuseScoreInnstillinger...). I innstillingsvinduet gå til fanen Inn/Ut og velg riktig MIDI-kilde under "Velg PortMidi inndatakilde".

Fargede noter utenfor egnet tonehøyde

Noter innenfor den vanlige spillbare rekkevidden til et instrument eller en vokalstemme farges svarte. MuseScore 0.9.5 og senere kan indikere om en note er utenfor rekkevidden til instrumentet. For noen instrumenter er denne rekkevidden avhengig av utøverens kompetanse (slik som strykeinstrumenter, blåseinstrumenter eller vokal). For disse instrumentene vil noter over eller under den komfortable rekkevidden til en amatør farges gule, mens noter utenfor den komfortable rekkevidden til en profesjonell musiker farges røde.

Fargene er kun indikasjoner, og vises på dataskjermen men ikke på utskrifter av notearket. For å slå av farging av noter i versjon 0.9.6 og senere, velg RedigerInnstillinger... (Mac: MuseScoreInnstillinger...), klikk på fanen Noteskriving, og ta vekk avkryssingen for "Fargelegg noter utenfor egnet tonehøyde".

Se også

Eksterne lenker