Kryss-system bjelker

Updated 4 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Kryss-system bjelker.

I pianonoter er det vanlig å bruke begge notesystemene (bass og diskant) for å skrive ut en musikkfrase.
Dette kan gjøres i MuseScore på følgende måte:

Først skriv inn alle notene i det ene notesystemet:
Noter med bjelker i øvre notesystem

Ctrl+Skift+Ned flytter de valgte notene eller akkordene til notesystemet under. (Mac: +Skift+Ned.)

Valgt note flyttet til nedre notesystem

Se også: taktstreker for taktstreker over flere notesystemer (grand staff).