Filformat

Updated 8 months ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see File formats

MuseScore støtter et stort antall filformater, som lar deg dele og publisere komposisjonen din i det formatet som passer deg best. Du kan importere filer via FilÅpne... og eksportere via FilLagre som.... I tillegg til filformatene som beskrives nedenfor, kan du lagre og dele dine musikkstykker online på MuseScore.com via FilLagre online....

MuseScores standard filformater

Komprimert MuseScore format (*.mscz)
MSCZ er standardformatet for MuseScore, og er anbefalt for de fleste tilfeller. Et noteark lagret i dette formatet opptar liten lagringplass, men inneholder alt av informasjon. Formatet er en ZIP-komprimert versjon av .mscx-filer og inkluderte bilder.
MuseScore format (*.mscx)
MSCX er den ukomprimerte versjonen av MuseScore filformatet, brukt i versjon 0.9.5 og nyere. Et noteark som er lagret med dette formatet vil ikke miste noen informasjon utenom bilder, og er anbefalt hvis du trenger å kunne redigere innholdet manuelt med en tekst-editor. Tidligere versjoner av MuseScore brukte MSC som filetternavn. Dette etternavnet brukes også av enkelte systemfiler i Windows, og blir i tillegg blokkert av enkelte epost-leverandører. Det nye filetternavnet MSCX har overtatt for MSC og løser de nevnte problemene.

Merk angående skrifttyper: MuseScore lagrer ikke skrifttyper i filene. Hvis du ønsker å dele en MuseScore-fil med andre, så velg en skrifttype for teksten som de andre har installert. Når en datamaskin ikke har skrifttypene spesifisert i filen, bruker MuseScore en lignende standard skrift istedet. Denne vil ikke se lik ut som den opprinnelige skrifttypen.

MuseScore sikkerhetskopi

MuseScore sikkerhetskopi (.*.mscz, eller .*.mscx,)
Sikkerhetskopier opprettes automatisk og lagres i samme mappe som den opprinnelige MuseScore-filen. Sikkerhetskopien lagres med samme filnavn som orginalfilen, men med et punktum (.) i starten og et komma (,) til slutt (hvis filen din f.eks. heter "uten navn.mscz", vil sikkerhetskopien hete ".uten navn.mscz,"). Sikkerhetskopien inneholder forrige lagrede versjon av MuseScore-filen din og den kan være viktig i tilfelle orginalfilen blir ødelagt eller du trenger å se på en litt eldre versjon av notearket ditt. For å åpne en sikkerhetskopi, må du endre filnavnet til sikkerhetskopien ved å fjerne punktumet i starten og kommaet til slutt. Siden den er lagret i samme mappe som orginalfilen må du også gi sikkerhetskopien et unikt navn (du kan for eksempel endre filnavnet ".uten navn.mscz," til "uten navn-sikkerhetskopi1.mscz").

Hvis du bruker Linux må du endre visningsalternativene til "vis skjulte filer" for å se MuseScores sikkerhetskopier.

Utskrift og lesing (Bare eksportering)

PDF (*.pdf)
Portable Document Format (PDF) er ideelt for å dele notene dine med andre som ikke trenger å redigere musikken. De fleste har allerede en PDF-leser installert på datamaskinen, så de trenger ikke å installere noen ekstra programvare for å se notene dine..
PostScript (*.ps)
PostScript (PS) er et populært format for å beskrive sidelayout og er spesielt mye brukt i profesjonell trykking.
PNG (*.png)
Portable Network Graphics (PNG) er et bildeformat som er godt støttet av programvare på Windows, Mac OS og Linux. Formatet er særlig populært på internett. MuseScore eksporterer et PNG-bilde for hver side. MuseScore lager bildene slik som notearket ville sett ut på en utskrift. Hvis du ønsker at bildene skal vise elementer som vanligvis bare vises på skjerm, slik som rammebokser, usynlige noter og noter utenfor egnet notehøyde, gå til RedigerInnstillinger... (Mac: MuseScoreInnstillinger...) og deretter fanen Eksporter og klikk på valget "Skjermbildefunksjon".
SVG (*.svg)
Scalable Vector Graphics (SVG) kan åpnes av de fleste nettlesere (unntatt Internet Explorer) og de fleste vektorgrafikk programmer. Dessverre støtter ikke de fleste SVG programmer innebygde skrifttyper, så de nødvendige skrifttypene som MuseScore bruker må installeres på datamaskinen for å vise disse filene korrekt.

Lytting (Bare eksportering)

WAV lyd (*.wav)
WAV (Waveform Audio Format) er et ukomprimert lydformat utviklet av Microsoft og IBM, og er støttet av en lang rekke programmer for Windows, Mac OS og Linux. Dette er et ideelt format for å lage CD'er, siden det ikke er noe tap av lydkvalitet i lagringsprosessen. Utfordringen er at filene blir store, og det kan derfor være vanskelig å dele de over epost eller internett. Denne eksportmuligheten er tilgjengelig i version 0.9.5 og nyere..
FLAC lyd (*.flac)
Free Lossless Audio Codec (FLAC) er et komprimert tapsfritt lydformat. FLAC filer er omtrent halvparten av størrelsen til ukomprimert (WAV) lyd, og har like høy kvalitet. Windows og Mac OS har ikke innebygd støtte for FLAC, men det finnes flere gode programmer som kan spille FLAC på alle operativsystemer. Et eksempel er VLC media player. Denne eksportmuligheten er tilgjengelig i versjon 0.9.5 og nyere.
Ogg Vorbis lyd (*.ogg)
Ogg Vorbis er et lydformat som er tenkt å være en patent-fri erstatning for det populære MP3 formatet. Som MP3 er Ogg Vorbis-filene relativt små (ofte bare en tidel av ukomprimert lyd), men det er noe tap av kvalitet. Windows og Mac OS har ikke innebygd støtte for Ogg Vorbis, men programmer som VLC media player og Firefox fra versjon 3.5, kan spille Ogg filer på alle operativsystemer. Denne eksportmuligheten er tilgjengelig i versjon 0.9.5 og nyere.

Share with other music software

MusicXML (*.xml)
MusicXML er det universelle standardformatet for musikknotasjon, og kan brukes av de fleste tilgjengelige notasjonsprogrammer, inkludert Sibelius, Finale, og over 100 andre. Dette er det anbefalte formatet for å kunne dele noteark mellom forskjellige programmer.
Komprimert MusicXML (*.mxl)
Komprimert MusicXML lager mindre filer enn vanlig MusicXML. Komprimert MusicXML er en nyere standard og ikke like godt støttet av andre programmer på det nåværende tidspunkt.
MIDI (*.mid, *.midi, *.kar)
Musical Instrument Digital Interface (MIDI) er et format som er støttet av en lang rekke sequencere og musikknotasjonsprogrammer. Men MIDI er laget for avspilling, ikke for utskrift og layout av noteark, så MIDI-filer inneholder ikke informasjon om formatering, fortegn, stemmer, ornamenter, artikulasjon, repetisjoner eller tonearter, for å nevne noe. For å dele filer mellom forskjellige musikknotasjonsprogrammer, bruk MusicXML. Hvis alt du trenger er avspilling av lyd, bruk MIDI.
LilyPond (*.ly) (Bare eksportering)
LilyPond formatet kan åpnes av notegraveringsprogrammet Lilypond . Dessverre er LilyPond-eksporten uferdig og eksperimentell i nåværende versjoner av MuseScore.
MuseData (*.md) (Bare importering)
MuseData er et format fra 1983 utviklet av Walter B. Hewlett som et tidlig forsøkt på å dele musikknotasjon mellom programvare. Det har senere blitt overgått av MusicXML men mange tusen komposisjoner i dette formatet er fortsatt tilgjengelig på internett.
Capella (*.cap) (Bare importering)
CAP-filer stammer fra noteprogrammet Capella. MuseScore klarer å importere disse filene tilfredsstillende nøyaktig.
Bagpipe Music Writer (*.bww) (Bare importering)
BWW-filer er laget av nisje-programmet Bagpipe Music Writer. Importering at slike filer er tilgjengelig fra versjon 1.0 og senere.
BB (*.mgu, *.sgu) (Bare importering)
BB-filer lages av musikkarrangeringsprogrammet Band-in-a-Box. MuseScore inkluderer eksperimentell støtte for importering av dette formatet.
Overture (*.ove) (Bare importering)
OVE-filer er laget av noteprogrammet Overture. Eksperimentell støtte for importering er tilgjengelig i versjon 0.9.6 og senere.