Enkeltstemmer

Updated 6 months ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Parts

  Hvis du har skrevet et fullt partitur for et ensemble, kan MuseScore opprette noteark som bare inneholder hvert instruments stemme. En enkeltstemme (i motsetning til navnet) kan bestå av flere instrumenter.

  I nåværende versjoner av MuseScore består prosessen, med å skille ut enkeltstemmer fra et partitur, av to hovedsteg:

  1. Spesifisere hvilke instrumenter enkeltstemmen skal bestå av ("Definere enkeltstemmen")
  2. Opprette et nytt noteark med enkeltstemmen

  Definere enkeltstemmen

  Du kan definere enkeltstemmer når som helst etter at du har opprettet et noteark. Du trenger bare å definere enkeltstemmene én gang for hvert noteark, men du kan selvfølgelig gå tilbake å gjøre endringer senere. Følgende instruksjoner bruker en strykekvartett som eksempel, men samme prinsipper går igjen for andre ensembler.

  1. Fra hovedmenyen velg FilEnkeltstemmer...

   Når du åpner dette vinduet første gang er "Ny" den eneste tilgjengelige knappen

  2. I vinduet for enkeltstemmer klikk Ny for å definere en ny enkeltstemme.

   Vinduet viser nå den nye enkeltstemmen til venstre og dens egenskaper til høyre

  3. I panelet til høyre, skriv inn filnavn og tittel på enkeltstemmen.
   Filnavn
   Navnet som brukes når du lagrer enkeltstemmen på datamaskinen (påkrevd)
   Tittel på enkeltstemmen
   Tittel som vises øverst på første side, i venstre hjørnet, av notearket (valgfri)
  4. Velg instrumentet som du ønsker at skal vises i enkeltstemmen ved å merke av for det i panelet til høyre. Vanligvis brukes ett instrument per enkeltstemme, men det finnes tilfeller der flere instrumenter er naturlig (f.eks. ved perkusjon over flere systemer). Du kan velge så mange instrumenter per enkeltstemme som du trenger.

   I panelet til høyre i vinduet er de nødvendige egenskapene nå fylt ut

  5. Repeter steg 2 til 4 så mange ganger som nødvendig.

   I dette eksempelet vises nå alle enkeltstemmene i strykekvartetten i panelet til venstre i vinduet

  6. Når du er ferdig klikk Lukk for å gå ut av vinduet for enkeltstemmer

  Du er nå ferdig med å definere enkeltstemmene. Du trenger ikke å gjøre dette flere ganger hvis du ikke fjerner eller legger til andre instrumenter i partituret. I nåværende versjoner av MuseScore er det ikke mulig å dele opp ett notesystem (som inneholder flere stemmer) i separate enkeltstemmer. Altså, hvert instrument som du ønsker å skrive ut en enkeltstemme for, må også ha sitt egen system i partituret. Dette kan kreve litt planlegging.

  Opprette enkeltstemmene

  Du kan opprette enkeltstemmene når som helst for å se hvordan de ser ut, men det er best å vente til hele partituret er ferdigskrevet, eller i hvert fall til du har skrevet noen takter og ønsker å se hvordan enkeltstemmene ser ut:

  1. Fra hovedmenyen velg FilEnkeltstemmer... for å gå tilbake til vinduet med enkeltstemmene.
  2. Velg den enkeltstemmen som du ønsker å opprette i panelet til høyre.
  3. Trykk Opprett enkeltstemme og en ny fane blir lagt til i MuseScores hovedvindu med et nytt noteark som består av den valgte enkeltstemmen.

  Repeter steg 2 og 3 for hver enkeltstemme som du ønsker å vise eller skrive ut. Hvis du gjør endringer i partituret kan du opprette enkeltstemmen på ny for å se de nye endringene.

  Lagring

  I nåværende versjoner av MuseScore blir ikke endringer gjort i partituret automatisk endret i enkeltstemmer som allerede er opprettet, så hvis du gjør endringer i partituret må du også oppdatere de individuelle enkeltstemmene enten manuelt eller eller ved å opprette enkeltstemmene på ny ut fra stegene ovenfor. I tillegg blir enkeltstemmene opprettet som ikke-lagrede noteark, så hver enkeltstemme du oppretter må lagres som en individuell fil (via FilLagre...), ellers vil den gå tapt når fanen lukkes. Vanligvis vil du kanskje gå gjennom den for å sjekke at formateringen er som ønsket.