Dynamikk

Updated 3 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Dynamics

Avspillingsvolum kan endres for hele stykket eller ved hjelp av dynamikksymboler på notearket.

Avspillingsvinduet

  • Vis avspillingsvinduet: VisAvspillingsvindu
  • Endre volumet ved hjelp av glideren

Dynamikksymboler

Dra og slipp et dynamikksymbol fra Dynamikkpaletten til en takt på notearket.

Endring av avspillingsvolum for et dynamikksymbol

  • Høyreklikk på dynamikksymbolet for å åpne menyen.
  • Velg "Egenskaper for MIDI..."
  • Endre "Verdi", høyere verdi gir høyere volum, lavere verdi gir lavere volum.