Besifring

Updated 3 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Chord symbols

Besifring kan settes inn ved å først velge en note og så trykke Ctrl+K. Dette setter inn besifring for den valgte akkorden.

  • Trykk Mellomrom for å flytte til neste akkord.
  • Skift+Mellomrom flytter til forrige akkord.
  • Ctrl+Mellomrom legger til et mellomrom i besifringsteksten.

Besifring kan tekstredigering som normal tekst. For å legge til et kryss, skriv #, for å legge til en b, skriv b. Disse tegnene vil automatisk gjøres om til riktige symboler når du flytter deg til neste akkord eller avslutter redigering.

Jazz-skrift

Hvis du foretrekker en tekststil som ligner mer på håndskrift, er det mulighet for dette i versjon 0.9.5 og nyere.

Besifring med håndskrift-lignende stil

  1. Fra hovedmenyen, velg StilRediger stil...
  2. Fra venstre panel velg Besifring
  3. I høyre panel, erstatt teksten chords.xml med jazzchords.xml