Avspillingsmodus

Updated 9 months ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Play mode

MuseScore har en integrert sequencer og synthesizer for å spille av notearkene dine.
Ved å trykke Play-knappen play.png går du inn i avspillingsmodus. I avspilligsmodus er følgende kommandoer tilgjengelige:

  • Spol tilbake til forrige akkord Venstre
  • Spol framover til neste akkord Høyre
  • Spol tilbake til forrige takt Ctrl+Venstre
  • Spol framover til neste takt Ctrl+Høyre
  • Spol tilbake til starten av notesystemHome
  • Vis og skjul avspillingsvinduet F11

Trykk på Play-knappen igjen for å stoppe og gå ut av avspillingsmodus.

MuseScore starter avspilling fra det stedet den stoppet sist. Hvis du velger en note vil MuseScore istedet starte fra den valgte noten. Verktøylinjen har også en tilbakespolingsknapp fo å gå raskt tilbake til starten av notesystemet.

Avspillingsvindu

Avspillingsvinduet gir deg mer kontroll over avspillingen. Du kan endre tempo, startposisjon og volum. Fra hovedmenyen velger du VisAvspillingsvindu for å åpne avspillingsvinduet.

Avspillingsvinduet lar deg justere tempo og volum

Vanlige problemer

Kun piano

Versjon 0.9.5 og tidligere: Hvis du vil spille instrumenter utover piano må du ha et annet enn standard lydbibliotek definert i RedigerInnstillinger...Inn/Ut -arkfanen. Se Lydbibliotek for instruksjoner.

Lyd på Ubuntu

Hvis du har problemer med avspilling av lyd på Ubuntu vennligst oppdater til versjon 0.9.5 eller senere. Instruksjoner om hvordan man får tak i siste utgave av MuseScore, finnes på siden Nedlasting på nettsiden. Hvis du har andre problemer, så ikke nøl med å bruke forumet.