Tiedostomuoto

Päivitetty 1 vuotta sitten
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Tiedostomuoto.

MuseScore tukee monia tiedostomuotoja, joiden avulla voit jakaa ja julkaista partituureja muodossa, joka parhaiten vastaa tarpeitasi. Voit tuoda tiedostoja TiedostoAvaa... ja viedä TiedostoTallenna nimellä.... Lisäksi alla kuvatuissa formaateissa, voit tallentaa ja jakaa partituureja verkossa osoitteessa MuseScore.com. TiedostoTallenna verkossa.... Katso Jaa partituureja netissä .

MuseScoren alkuperäinen tiedostomuoto

Pakattu MuseScore formaatti (*.mscz)
MSCZ on standardi MuseScore -tiedostomuoto ja sitä suositellaan useimmiten käytettäväksi. Tässä formaatissa tallennettu partituuri vie hyvin vähän levytilaa, mutta sisältää kaiken tarvittavan tiedon. Formaatti on ZIP-pakattu versio .mscx-tiedostosta sisältäen kuvat.
MuseScore formaatti (*.mscx)
MSCX on MuseScore-tiedoston pakkaamaton muoto, jota käytetään versiossa 0.9.5 ja uudemmissa. Tässä formaatissa tallennettu partituuri ei hävitä mitään informaatiota, paitsi kuvat ja on suositeltava, jos sinun tarvitsee manuaalisesti muokata tiedostoa tekstieditorilla. MuseScoren edelliset versiot käyttivät MSC tiedostopäätettä. Koska MSC tiedostopääte voi aiheuttaa konfliktin Microsoft Windowsin kanssa niin jotkut sähköpostipalveluntarjoajat estävät sen käytön. Uusi MSCX tiedostotunniste korvaa vanhan MSC tiedostotunnisteen ja siksi myös edellä kuvatut ongelmat.

Huomautus fonteista: MuseScore ei sisällytä fontteja tiedostoon. Jos haluat jakaa MuseScore-tiedoston muille osapuolille, valitse sellainen tekstin fontti jonka muut osapuolet ovat myös asentaneet. Jos tietokoneessa ei ole fontteja, jotka on määritelty tiedostossa, MuseScore käyttää sen tilalta varafonttia. Varafontti voi näyttää tietenkin erilaiselta.

MuseScoren varmuuskopiotiedostot

MuseScoren varmuuskopiotiedosto (.*.mscz, or .*.mscx,)
Varmuuskopiotiedostot luodaan automaattisesti ja tallennetaan samaan kansioon kuin normaali MuseScore-tiedosto. Varmuuskopio lisää pisteen tiedostonimen alkuun (.) ja loppuun pilkun (,) (esimerkiksi, jos normaali tiedostonimi on "tiedostonimi.mscz", niin varmuuskopion nimi on ".tiedostonimi.mscz,"). Varmuuskopio sisältää MuseScore-tiedoston aiemmin tallennetun version ja se voi olla tärkeä, jos normaali kopio vioittuu tai sinun tarvitsee katsoa hieman vanhemman version versiota partituuristasi. Avataksesi MuseScoren varmuuskopion sinun tulee nimetä tiedosto uudelleen ja poistaa nimestä piste ja pilkku. Koska se on tallennettu samaan kansioon kuin normaali MuseScore-tiedosto, sille tulee antaa eri nimi (voit esimerkiksi vaihtaa tiedostonimen ".tiedostonimi.mscz," muotoon "tiedostonimi-kopio1.mscz").

Jos käytät Linuxia niin sinun tarvitsee vaihtaa näkymäasetukset muotoon "näytä piilotetut tiedostot" ("show hidden files") nähdäksesi MuseScoren varmuuskopiotiedostot.

Katso ja tulosta (vain vienti)

PDF (*.pdf)
Portable Document Format (PDF) on ihanteellinen tiedostomuoto jakaa nuotteja niiden kanssa, joiden ei tarvitse muokata musiikkia. Lähes kaikissa tietokoneissa on valmiina jokin pdf-tiedoston lukuohjelma, joten lisäohjelman asentamista ei yleensä tarvita partituurin katsomiseen.
PostScript (*.ps)
PostScript (PS) on suosittu sivunkuvauskieli jota käytetään ammattimaisessa tulostuksessa.
PNG (*.png)
Portable Network Graphics (PNG) on laajasti tuettu bittikartta kuvaformaatti jota käytetään Windows, Mac OS ja Linux ohjelmistoissa. Kuvaformaatti on erityisen suosittu netissä. Monisivuisista partituureista tehdään PNG-tiedosto jokaisesta sivusta. MuseScore luo kuvat niin kuin ne näkyisivät tulostettuina. Jos haluat luoda kuvia jotka näyttävät myös vain näytössä näytettävät kohteet kuten kehyslaatikot, näkymättömät nuotit ja määrätyn alueen ulkopuolisten nuottien värit niin mene MuokkaaAsetukset... (Mac: MuseScoreAsetukset...) klikkaa Vienti välilehteä ja merkitse "Ruudunkaappaustoiminto" valintalaatikko.
SVG (*.svg)
Scalable Vector Graphics (SVG) voidaan avata useimmilla selaimilla (paitsi Internet Explorer) ja useimmilla vektorigrafiikka ohjelmistoilla. Kuitenkaan useimmat SVG -ohjelmistot eivät tue upotettuja fontteja niinpä sopivat MuseScore -fontit täytyy asentaa, jotta näkisit nämä tiedostot oikein.

Kuuntele (vain vienti)

WAV Audio (*.wav)
Waveform Audio Format (WAV) on Microsoftin ja IBM:n kehittämä pakkaamaton ääniformaatti mutta laajasti Windows, Mac OS ja Linux ohjelmistojen tukema. Tämä on ihanteellinen formaatti CD:n luontiin, koska äänenlaatu ei heikkene tiedostoa tallennettaessa. Kuitenkin suuri tiedostokoko vaikeuttaa sen jakamista sähköpostilla tai netissä. Tämä vientivaihtoehto on käytettävissä versiossa 0.9.5 tai tätä uudemmissa.
FLAC Audio (*.flac)
Free Lossless Audio Codec (FLAC) pakattu ääniformaatti. FLAC-tiedostot ovat kooltaan noin puolet pakkaamattomasta audiosta ja silti yhtä laadukkaita. Windows ja Mac OS järjestelmissä ei ole sisäistä tukea FLAC-tiedostoille, mutta sellaiset ohjelmat kuten VLC media player voi toistaa FLAC-tiedostoja kaikissä järjestelmissä. Tämä vientioptio on versiossa 0.9.5 ja sitä uudemmissa.
Ogg Vorbis (*.ogg)
Ogg Vorbis on tarkoitettu patentti-vapaaksi korvaajaksi suositulle MP3 audio-muodolle. Kuten MP3, Ogg Vorbis-tiedostot ovat suhteellisen pieniä (usein kymmenesosa pakkaamattomasta audiosta) mutta jonkun verra äänenlaatua menetetään. Windows ja Mac OS järjestelmissä ei ole sisäistä tukea Ogg Vorbisille. Mutta sellaiset ohjelmat kuten VLC media player and Firefox 3.5 tai uudempi osaa toistaa Ogg-tiedostoja kaikissa käyttöjärjestelmissä. Tämä vientioptio on versiossa 0.9.5 ja sitä uudemmissa.
MP3 (*.mp3) (2.0+)
MP3-tiedostot ovat suhteellisen pieniä (usein kymmenesosa pakkaamattomasta audiosta), mutta äänen laatu voi hieman kärsiä. Voidaksesi luoda MP3-tiedostoja, sinun tulee asentaa ylimääräinen lame_enc.dll -tiedosto ja kertoa MuseScore-ohjelmalle tuon tiedoston sijainti koneellasi.

Jakaminen muilla musiikkiohjelmilla

MusicXML (*.xml)
MusicXML on nuottilehtien yleismaailmallinen standardi ja sitä käyttää suurin osa tällä hetkellä saatavilla olevista nuotinnusohjelmista kuten Sibelius, Finale ja yli 100 muuta. Se on suositeltava muoto jaettaessa nuotteja eri nuotinnusohjelmien kesken.
Pakattu MusicXML (*.mxl)
Pakattu MusicXML luo pienempiä tiedostoja kuin normaali MusicXML. Pakattu MusicXML on uudempi standardi eikä ole vielä kovin laajasti muiden nuotinnusohjelmien tukema tällä hetkellä.
MIDI (*.mid, *.midi, *.kar)
Musical Instrument Digital Interface (MIDI) on sekvensserien ja nuotinnusohjelmien laajasti tukema formaatti. Kuitenkin MIDI-tiedostot on suunniteltu toistoa varten, ei partituurin ulkomuotoa varten. Niinpä ne eivät sisällä tietoa muotoilusta, sävelten oikeinkirjoituksesta, soinnista, koristeista, artikuloinnista, toistoista tai sävellajeista muun muassa. Kun jaat tiedostoja eri nuotinnusohjelmien kesken käytä MusicXML muotoa. Jos haluat vain kuunnella, käytä silloin MIDIä.
LilyPond (*.ly) (vain vienti)
LY-tiedostot voidaan avata Lilypondilla , ilmainen nuotinnusohjelma. Kuitenkin LilyPond-vienti on epätäydellinen ja kokeellinen nykyisen MuseScore-version kanssa.
MuseData (*.md) (vain tuonti)
MuseData on Walter B. Hewlettin vuoden 1983 alussa kehittämä formaatti jakaa musiikkia helposti notaatio-ohjelmistojen välillä. Se on sittemmin jäänyt MusicXML:n varjoon, mutta useita tuhansia nuotteja on tässä muodossa edelleen saatavana netissä.
Capella (*.cap) (vain tuonti)
CAP-tiedostot ovat Capella nuotinnusohjelmalla luotuja. MuseScore tuo nämä tiedostot melko tarkasti.
Bagpipe Music Writer (*.bww) (vain tuonti)
BWW-tiedostot on luotu Bagpipe Music Writerilla. Tämä tuontioptio on mukana versiossa 1.0 ja uudemmissa.
BB (*.mgu, *.sgu) (vain tuonti)
BB-tiedostot on luotu Band-in-a-Box ohjelmalla. MuseScoressa on kokeellinen tuki BB-tuonnille.
Overture (*.ove) (vain tuonti)
OVE-tiedostot on luotu Overture-nuotinnusohjelmalla. Tämä muoto on suosittu lähinnä Kiinankielisissä ympäristöissä, kuten Manner-Kiina, Hong Kong ja Taiwan. Tämä formaatti on kokeellinen.