Teksti

Päivitetty 1 vuotta sitten
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Teksti.

Edellisessä luvussa käsitellään tempo , mutta myös paljon muun tyyppisiä tekstejä on käytettävissä MuseScoressa: sanoitus , sointumerkintä , dynamiikka merkit, sormitus , otsikot ym. Näihin kaikkiin pääsee päävalikon kautta LuoTeksti.

Lyhyille yleisille teksteille käytä viivaston tai viivastojen tekstiä. Ero näiden kahden tekstin välillä on haluatko soveltaa tekstiä joko yhteen viivastoon tai kaikkiin viivastoihin.